Vrijzinnig geloven

 

VVP

Houtrustkerk en corona

Houtrustkerk en corona

Op 31 maart ontving u namens bestuur en kerkenraad een schrijven waarin we u duidelijkheid gaven over de situatie in de Houtrustkerkgemeente. Daarin gaven we aan dat cantor-organist Marieke Stoel iedere zondag om 10:30 uur ...
 
... vanuit het kerkgebouw lezingen van de zondag zal laten horen afgewisseld met orgelspel. Een aantal zondagen heeft Marieke dit op voortreffelijke wijze gedaan. Tom Vreugdenhil heeft er steeds voor gezorgd dat de uitzending via de Kerkomroep te horen waren. Nu de situatie rondom het coronavirus nog wel enkele maanden zal kunnen duren is het goed om plannen voor de toekomst te maken. Daarom heeft bestuur/kerkenraad samen met Marieke het volgende besloten.
 
  • Marieke zorgt voor de lezingen en het orgelspel.
  • Marieke wordt bijgestaan door een gemeentelid als lector.
  • Het bestuur/kerkenraad zal hiervoor gemeenteleden benaderen.
  • De (gast)predikant zorgt voor een overdenking en een gebed.
  • De overdenking zal via de mail en per post verzonden worden door Robert van Venetië en Jette Bloemsma (post)
  • De lezingen en het gebed zullen door de lector worden voorgelezen, daar tussen door klinkt het orgelspel.
  • De gastpredikanten zullen niet fysiek aanwezig zijn.
  • De eigen predikant, ds. Karl van Klaveren, zal op de zondagen waarop hij staat ingeroosterd, volgens kerkdienstrooster, voorgaan in de dienst.
  • Ook nu zal Tom Vreugdenhil er voor zorgen dat de dienst via de kerkomroep beluisterd kan worden.
  • Gedurende alle diensten zal de Houtrustkerk voorlopig tot nader order gesloten blijven.
We hopen dat op deze manier de diensten op zondag voortgang kunnen blijven vinden door de taken op een juiste wijze te verdelen.

Joke Hoogakker (voorzitter)
Karl van Klaveren (predikant)
Marieke Stoel (cantor-organist)
 
 
 

Deel dit