Vrijzinnig geloven

 

VVP

Ideeën stimuleren kerkbezoek

Ideeën stimuleren kerkbezoek

Het was heel fijn dat we na de doopdienst van Felipe Bolkestein en de dienst van gedachtenis van de overledenen uit onze kring weer met elkaar van gedachten konden wisselen in de kerk. Het elkaar ontmoeten is toch een wezenlijk ...
 
... onderdeel van de dienst. Het zou dan ook mooi zijn als we de kerkgang weer wat zouden kunnen stimuleren. Bijvoorbeeld door een busje te organiseren dat mensen ophaalt voor de zondagse vieringen, opdat voor meer mensen het persoonlijk ontmoeten weer vorm zou kunnen krijgen. Misschien wilt u ons laten weten of hier belangstelling voor bestaat. Ook zou nog kunnen worden gedacht aan het organiseren van een centraal afspeelpunt van de video-opname van de kerkdienst (bijv. in Dekkershaghe) zodat de vieringen samen beleefd kunnen worden. Dat waren zo wat dingen die onlangs ter sprake kwamen bij het koffiedrinken na de kerk. Misschien wilt u laten weten wat u hiervan vindt of heeft u zelf ook ideeën om het kerkbezoek te bevorderen. Contact en eventuele suggesties hierover worden zeer op prijs gesteld en kunnen worden voorgelegd aan bestuur en predikant per e-mail of per brief: VVP, Beeklaan 535, 2562 BE Den Haag).
 

 

Deel dit