Vrijzinnig geloven

 

VVP

Initiatiefgroep tegen kernwapens

Initiatiefgroep tegen kernwapens

Als zeer verheugend uitvloeisel van een van onze activiteiten, de Initiatiefgroep tegen kernwapens, kan behalve de aanbieding aan de regering van een indrukwekkende Petitie van de landelijke Raad van Kerken, het volgende bericht worden genoemd.
 
Op 22 april ontving oud-diplomaat en vredesactivist Edy Korthals Altes uit handen van de burgemeester van Den Haag Jan van Zanen, een vredesmedaille, waarbij hij werd gehuldigd als Vredesheld.
 
De burgemeester prees zijn verdiensten en gaf aan dat hij de deugd van de vrede belichaamt, beschikt over de juiste geestkracht en vervuld is van het verlangen naar die vrede. Naar Spinoza. Hij gaf aan dat Edy Korthals Altes in het voetspoor staat van voorvechters van vrede zoals Andrew Carnegie die het Vredespaleis mogelijk maakte, Bertha von Sutter, beroemd om haar roman ‘Die Waffen nieder’ en Tobias Asser, de enige Nederlander die de Nobelprijs voor vrede mocht ontvangen. In zijn ontroerende dankwoord maakte Edy Korthals Altes korte metten met het aloude adagium: “‘Wie vrede wil moet zich voorbereiden op de oorlog’. We zijn verkeerd bezig. Nu is vereist: ‘Wie de vrede wil moet zich daadwerkelijk op de vrede voorbereiden’. Hij riep de burgemeester op tot een extra inspanning in de stad van Recht en Vrede om in denktanks, waar Den Haag zo rijk aan is, een nieuw vredesconcept te ontwikkelen en een krachtig mondiaal bewustzijn daartoe te stimuleren. Edy: ”Zodra dat het geval is, kan de ooievaar de paling met de sabel in de bek verruilen voor een rol perkament met het vredesconcept dat een nieuwe internationale vredesconferentie zou kunnen worden aangeboden.”
 
Jarenlang werkte Edy Korthals Altes als diplomaat, later als Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen. In de jaren ‘70 en ‘80 was hij de Nederlandse ambassadeur in onder meer Polen en Spanje. De Koude Oorlog was in volle gang. Edy Korthals Altes ging erin mee. Tot alles anders werd. Na een droom realiseert Korthals Altes zich de waanzin van de wapenwedloop. Het valt niet te rijmen met zijn geloof en geweten. Na een artikel in Trouw in 1985 waarin hij zich publiekelijk tegen de wapenwedloop keert, neemt hij ontslag en begint een nieuw leven waarin hij zich inzet voor vrede en veiligheid. Korthals Altes, inmiddels 97 jaar, was in de jaren daarna onder andere co-president van de World Council Religions for Peace (WCRP) en schreef verschillende boeken, waaronder het autobiografische ‘Van Havik tot Vredesduif’, dat in 2017 verscheen. Het verhaal van Korthals Altes is ook voor onze tijd relevant. Het verdient het om verteld te blijven worden.
 
 
   
   
 
 
   
 
 
 
 

Deel dit