Vrijzinnig geloven

 

VVP

Kernwapens: nieuwe vergadering

Kernwapens: nieuwe vergadering

De initiatiefgroep die opgericht is op 2/8/2019 naar aanleiding van de vertoning van een aflevering uit de EO-serie "Het Vermoeden" met de aanstichter van de groep, de heer Edy Korthals Altes (96 jaar inmiddels!), heeft precies een jaar later, ...
 
... 2/8/2020, een reunie beleefd. Deze werd gehouden na de kerkdienst in onze kerk met voorganger Henk Baars, ook lid van die initiatiefgroep en de daaruit ontstane prgroep. Daarbij was de heer Altes zelf aanwezig. Hij gaf in een - weer zeer indringende - inleiding een overzicht weer van de behaalde resultaten die in het afgelopen jaar voortgekomen zijn uit de interkerkelijke inspanningen om de toenemende dreiging van de uitbreiding van kernbewapening in de wereld breder onder de publieke en politieke belangstelling te brengen. Over de resultaten daarvan heb ik u in vorige nieuwsbrieven op de hoogte getracht te houden. In zijn voordracht gaf de heer Altes trouwens de Houtrustkerk een groot compliment over de actiebereidheid ("Daarvoor moet je kennelijk bij de Houtrustkerk zijn!") en de podium-gastvrijheid van onze kerk en betuigde hij zijn grote dankbaarheid daarover. De Initiatiefgroep heeft nu – na de behaalde resultaten – het voornemen om voort te gaan door aansluiting te zoeken bij een bredere, grotere, aanverwante plaatselijke en/of landelijke vredesgroepering. Een klein pr-clubje (met o.m. uit onze gelederen Dick Huizenga, Doeke Eisma, ik en Henk Baars) gaat echter op bescheiden schaal, waar mogelijk en nog gewenst, verder met het ondersteunen van de heer Altes op persoonlijk publicitair gebied. Daarnaast gaan we nog de politieke partijen benaderen om in hun verkiezingsprogramma de bedreiging van de hernieuwde wapenwedloop voor de wereldvrede en de stationering van kernwapens in ons land en de rest van Europa (o.a. op luchtmachtbasis Volkel) op te nemen. Wie de betogen van de heer Altes zou wilen volgen kan overigens terecht bij een indringend interview m.m.v. dochter Anna, (die samen met haar dochters Eva en Lizzy de paasgroeten bezorgd hebben, weet u nog?) in de augustus-editie van het blad Paravisie. En ook bij een youtube-video-opname die te bereiken is door te klikken op de link met "cafeweltschmerz", waarin de heer Altes te zien en te beluisteren is door slechts te toetsen op "Edy Korthals Altes". Met het bovenstaande sluit ik mijn berichten in de nieuwsbrief over de kernwapengroep af, onder dankzegging voor de daartoe geboden ruimte.
 
Joanneke Teijken
 
 
   
   
 
 
   
 
 
 
 

Deel dit