Vrijzinnig geloven

 

VVP

Kernwapens: nieuwe vergadering

Kernwapens: nieuwe vergadering

Dat de groep die Edy Korthals Altes sinds 2/8/19 ondersteunt in het streven tot wereldwijde stopzetting van de kernwapenwedloop sindsdien niet bijeen heeft kunnen komen, wil niet zeggen dat ze intussen stilgezeten heeft.
 
Zoals u weet uit de vorige rapportage, heeft ze aangezet tot de petitie van de Haagse raad van kerken aan de regering en uiteindelijk ook de verklaringen aan premier Rutte, regering, de fractieleiders en de pers van de zorgen die er bestaan over de dreiging van de heropgenomen wedloop, waardoor het voortbestaan van de schepping in het geding is. Een klein pr-groepje is nu bezig de landelijke pers en andere media te benaderen met uitgebreide informatie, hetgeen u waarschijnlijk wel in uw krant heeft opgemerkt, o.m. in 'Kerk in Den Haag'. En de heer Altes heeft op internationaal niveau zich met deze missie beziggehouden o.m. door het opstellen van een indrukwekkend stuk, dat hij gemaakt heeft op verzoek van de World Leadership Conference van de VN, met als titel "De coronacrisis: een unieke kans voor stopzetting wapenwedloop". En een tweede, lijvig stuk van 10 blz. engelse tekst getiteld "our endangered world needs a new paradigma" (omslag in denken, gericht op het postcoronatijdperk). De heer Altes heeft dit gemaakt op uitnodiging van de World Academy of Art and Science", waarvan hij lid is. Wie beide wil ontvangen (om het zelf af te drukken) kan het aanvragen bij het secretariaat van de groep (06.11568741). De pr-groep die bestaat uit Dick Huizenga, Christine Stutterheim, Henk Baars en Joanneke Teijken, gaat intussen door zich te richten op het verder brengen van de boodschap voor de toekomst richting de verkiezingsprogramma's die in voorbereiding zijn voor de landelijke verkiezingen van maart 2021. En tevens met een nieuw interview met de heer Altes, voor algemeen gebruik in de schrijvende- en digitalebeeldpers. Het is een omvangrijke taak, maar zoals Dick Huizenga snedig opmerkte naar aanleiding van de geboorte van een nieuwe wereldburger, haar welgeschapen achterkleinzoon: "Daar doen wij het als grootouders allemaal voor!". (De boreling is trouwens een zoon van kleindochter Laura die wij wel kennen van haar Houtrustkerkbezoek wanneer zij bij haar oma logeert). We hopen dat u ons wilt steunen in gedachten en volgen met belangstelling. Dat kunnen we nog prima ook al zijn wij ouwetjes.....! Edy is per slot van rekening ook al dik in de 90! We houden u op de hoogte.
 
 
   
   
 
 
   
 
 
 
 

Deel dit