Vrijzinnig geloven

 

VVP

klimaat- en wapenbeheersing

klimaat- en wapenbeheersing

In de oktober-nieuwsbrief zou teruggekomen worden op de bijeenkomst van 5/9 van de initiatiefgroep actie voor vrede n.a.v. de inspirerende aanzet van de heer Edy Korthals Altes om in beweging te komen tegen de hervatting ...
 
... van de kernwapenwedloop in de bijeenkomst van 2/8. Juist op die dag zegden de VS het wapenbeheersingsverdrag op. Op 5/9 zijn doel en opzet van de groep besproken en ook welke concrete afspraken kunnen worden gemaakt over de wijze waarop het sneeuwbaleffect in beweging kan worden gezet van bewustmaking tot protestactie: “Het is beter geld te besteden aan het redden van de aarde dan aan wapens om haar te vernietigen!” Geopperd is dat gebruikgemaakt kan worden van vele publicitaire mogelijkheden, zoals mediacampagnes, eigen – kerkelijke – netwerken en al bestaande organisaties die al met het vredesproces bezig zijn. Daarbij zal het verband tussen klimaat- en wapenbeheersing zeker een rol gaan spelen. De aanwezigen hebben toen een conceptbrief besproken van de hand van Ansel van Royen (remonstranten), die vervolgens is toegezonden aan de individuele deelnemers uit het vrijzinnig beraad, waaronder remonstranten, doopsgezinden, quakers, vrijzinnigen, humanisten, en allen die zich verdere hebben opgegeven om met dit belangwekkende onderwerp aan de slag te gaan. Die brief zal als leidraad kunnen worden gebruikt in de volgende bijeenkomst van de initiatiefgroep op 17/10 om 14:00 uur in de Houtrustkerk. De heer Korthals Altes heeft al aangegeven daarbij aanwezig te willen zijn. Van harte aanbevolen te komen! In de volgende nieuwsbrief hoort u het vervolg.
 
 
Kosten
Wordt nog bekend gemaakt
Locatie
Houtrustkerk, Houtrustweg 1 Den Haag
Tijd
- 17 oktober 2019 om 14:00
Informatie Zie website of volgende nieuwsbrief
 
 

 

 

Deel dit