Vrijzinnig geloven

 

VVP

Overdenking 28 maart

Overdenking 28 maart

Katrijne Bezemer is op zondag 28 maart voorgegaan in de Houtrustkerk. Omdat de kerkdiensten zonder bezoekers worden uitgevoerd heeft zij de overdenking opgestuurd. Deze kunt u lezen terwijl u de dienst beluistert via kerkomroep.
 
Kort verslag overdenking Houtrustkerk 28 maart 2021
door ds. Katrijne Bezemer
Thema: Kinderen van de toekomst.
 
De tekst van Zacharia verwijst naar de komst van een ‘dienaar des Heren’ naar de heilige stad Jeruzalem. Vele jaren later rijdt Jezus op een ezel, precies zoals de profeet Zacharia beschrijft Jeruzalem in om daar de paasperiode te gaan vieren. Mensen juichen hem toe. Met grote palmbladeren zwaait men naar hem. En wij in onze tijd vieren op deze datum Palmpasen. In onze gemeenschappen was het gebruikelijk dat kinderen met palmpaasstokken, kruizen versierd met nootjes en snoepjes in de kerk rondgingen. Er werden liederen gezongen. Na de kerkdienst brachten de kinderen hun stok met lekkernijen en het paasbroodje (een haantje) in top naar een verpleeghuis of verzorgingshuis toe.
Ook dat is allemaal anders dan anders. Maar kinderen spelen desondanks in deze viering een rol!
 
Een van de teksten die gelezen werd is het bekende verhaal waarin Jezus kinderen ontmoet. Als je je de situatie van de ontmoeting tussen Jezus en de kinderen probeert voor te stellen dan is belangrijk te zien dat kinderen een heel andere positie innamen dan tegenwoordig. Was men blij met kinderen? Jazeker vooral met zoons, maar toch telden ze maatschappelijk gezien niet mee. Het waren geen personen van de Wet. Ook vrouwen hadden in de samenleving nauwelijks invloed en stem. Er staat in de tekst van Lucas: 'de mensen' brachten kleine kinderen naar Jezus toe. Dat zijn natuurlijk hun moeders, vrouwen. Zowel de vrouwen als kinderen hebben geen hoge status. Het verhaal werd verteld in kinderdiensten vroeger als prettig voorbeeld van hoe Jezus van kinderen hield. Maar dit verhaal was uiteraard een les voor volwassenen. (Als kind vond ik het ook geen fijn verhaal).
 
De kinderen zijn een voorbeeld van mensen die de goede eigenschappen hebben voor het koninkrijk der hemelen. Woorden die je als eigenschappen van kinderen kunt zien zijn: ontvankelijk, afhankelijk, ongekunsteld, onbedorven. Verder: Enthousiast voor het leven, nieuwsgierig, leergierig, bewegelijk. Wat ze niet doen is net zo belnagrijk als wat ze wel doen.
 
Voorbeelden kindergebeden (afkomstig van Eric Marshall, Chrildrens’s Letters to God) : Lieve God, Als je zondag in de kerk naar mij kijkt zal ik mijn nieuwe schoenen laten zien. Mickey. Lieve God, Ik ging naar een huwelijk en ze zoenden elkaar zomaar in de kerk. Mag dat? Neil. Lieve God, dank u voor mijn baby broertje maar ik bad voor een puppy. Joyce. Lieve God, Misschien zouden Kain en Abel elkaar niet zo doodmaken als ze een eigen kamer hadden. Het werkt bij mij en mijn broer. Larry. Lieve God, In plaats van mensen dood te laten gaan en nieuwe maken, waarom houdt u niet gewoon die u al heeft? Jane. Lieve God, waarom waren alle 12 decibellen mannen? Ella.
 
Het grote ideaal, het koninkrijk der hemelen is voor wie die kinder-aspecten in leven hebben gehouden of weer terug kunnen krijgen. Ouders en grootouders en zij die met kinderen optrekken kunnen nog eens hun eigen kindertijd nalopen via de kinderen die ze zien. Dat kan heel helend zijn. Het Koninkrijk der hemelen is geen plaats, het is een innerlijke toestand in de mens.
 
Vraag voor ons: Zijn er dingen die we in en na de kindertijd hebben ontwikkeld die niet zo gunstig zijn voor religie? Voorbeelden van slechte lessen van ouders aan kinderen zijn bijvoorbeeld: Anderen bekritiseren zoals mensen van andere rassen, mensen met een andere leefwijze of andere kleding. Een gesloten wereldbeeld doorgeven. Een religieuze opvoeding met straffen doorgeven of het enthousiasme voor het leven dempen door het wonder en het mooie daarvan te ontkennen. ; Of juist zo betrokken zijn dat kinderen geen stap zelfstandig kunnen verzetten. Er zijn heel veel andere zaken te noemen en er zijn natuurlijk ook heel veel positieve dingen die ouders en vroegere generaties aan hun kinderen hebben doorgegeven.
 
Over het verschil tussen kinderen en volwassenen kun je natuurlijk vele uren, zelfs dagen praten. Ik zie een heel belangrijk verschil in flexibiliteit. De bewegelijkheid verandert en neemt af bij ouderen. Dingen verstarren, zowel in positieve als negatieve zin. Positief, je wordt iemand met bepaalde vrij constante karakteristieken. Maar denkbeelden kunnen ook in negatieve zin verstarren. Het leven heeft voor mij geen geheimen. Ik hoef niets nieuws meer te leren. Zoals ik de dingen aanpak is het goed. Verstarring kun je ook op lichamelijk gebied zien. Wat doen we om onszelf flexibel te houden in lichaam en geest?
Belangrijk is al, je voor te nemen flexibel te blijven:
 
Je voornemen de gevoeligheid te houden van de jeugd
de dromen, principes en idealen in ons hart
in ere houden.
Het geloof in wonderen,
want het zijn deze die de toekomst open maken en houden.
De verwachting van het mooie en goede
zoals een kind verwachtingsvol de ogen opslaat
hoop en vertrouwen heeft voor wat komt.
 
Laat ons niet cynisch worden
over de mogelijkheid tot verandering
want u God geeft nooit op
en blijft het leven verfrissen en vernieuwen.
Zo kwamen in een duistere wereld uw helpers en afgezanten
om licht te brengen en een spoor te wijzen
En zo gaan steeds weer mensen op weg
in vertrouwen dat iets beters kan voor de wereld.
Zo bouwen wij samen, oud en jong
met het oude en het nieuwe aan de toekomst mee.
(tekst: Katrijne Bezemer)
 
Na het Onze Vader gebed werd in de dienst het Onze Moeder gebed gelezen:
afkomstig uit: De leer van de Essenen , E. Bordeaux Szekely, p. 67
 
“En zo moet u tot uw Aardse Moeder bidden:
 
Onze Moeder die op aarde zijt,
uw naam worden geheiligd;
uw koninkrijk kome;
uw wil geschiede, gelijk in u alzo ook in ons.
Gelijk gij dagelijks uw engelen uitzendt
zend hen ook naar ons.
Vergeef ons onze zonden gelijk wij
al onze zonden tegen u verzoenen.
En leid ons niet naar ziekte,
maar bevrijd ons van alle kwaad,
want uwer is de aarde en het lichaam en gezondheid.
Amen. “
 
Katrijne Bezemer, maart 2021

Deel dit