Vrijzinnig geloven

 

VVP

Paascyclus

Paascyclus

Laten we hopen dat onze diensten rond Pasen (en de paasbrunch) door kunnen gaan. Het ligt in de bedoeling dat het kerkkoor medewerking zal verlenen aan de viering op Paasmorgen. De cantorij zal zingen op Goede Vrijdag.
 
Leden en vrienden worden per mail geïnformeerd over de wijze waarop we in april de kerkdiensten vorm geven.
 

Deel dit