Vrijzinnig geloven

 

VVP

Petitie tegen kernwapens

Petitie tegen kernwapens

Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief: een impressie van de aanbieding van de petitie tegen kernwapens aan de Tweede Kamer op 17 december. De voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken, pastoor Ad van der Helm, knoopte ...
 

... nog een speciale boodschap aan bij de aanbiedingsbrief door te wijzen op de boodschap van paus Franciscus, die tijdens zijn bezoek aan Japan indringend wees op de dreiging van een allesvernietigende kernoorlog, waarbij hij in herinnering riep de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Vervolgens lichtte Edy Korthals Altes, zoals u weet de aanstichter van de initiatiefgroep "Stop de kernbewapening", de grote urgentie toe die geboden is bij de inschakeling van alle mogelijke nationale en internationale politieke middelen om te komen tot hervatting van het VN-overleg inzake terugdringing van de kernbewapening in de wereld. Er moet van onderop een beweging op gang komen die inziet dat met de huidige machthebbers het evenwicht tussen hen juist niet gebaat is bij toename van kernbewapening. In tegendeel: die is een bedreiging voor de wereldvrede en wakkert juist de mogelijkheid van algehele ondergang aan. Op 19 december zou de behandeling van de petitie in de Tweede Kamer plaatsvinden. Deze is echter verplaatst tot na het kerstreces en nu verschoven naar 16 januari. U hoort daar te zijner tijd meer over. Ter bemoediging nog een inspirerend commentaartje uit een ochtendblad naar aanleiding van Prediker 9:16 over 'volhouden': "Ik zei daarom tegen mezelf: wijsheid is beter dan macht; maar de wijsheid van een mens van lage afkomst wordt geminacht en zijn woorden vinden geen gehoor." "Wijsheid beter dan macht? Mooi niet! Wat allereerst telt, is je kapitaal en je invloed voor en achter de schermen. Je kunt nog zo'n mooi partijprogramma hebben, als je het niet weet te verkopen ben je nergens. Wie de media weet te bespelen, dat is de man naar wie ze luisteren! En toch blijft de Prediker volhouden dat wijsheid beter is dan macht. Maar hij weet ook van de teleurstelling als mensen niet luisteren, zelfs niet naar overduidelijk wijze woorden. Steeds weer benoemt hij die pijn. Want het is ook wijsheid om jezelf niets wijs te maken. En om dan toch vol te houden. Want Gods wijsheid is echt goed voor een mens, wat ze ook zeggen....". Dit commentaartje is ook gevoegd bij de petitie-aanbieding. Het is overigens verheugend dat verscheidene kranten indringend positief hebben gereageerd op het initiatief door opiniestukken te lanceren in ND, Trouw, NRC, kerkbladen en wie weet nog meer! Wie zich misschien niet actief kan bezighouden met dit verhaal kan ook meedenken en zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dezen. En ook dat helpt!

 

 
 
 

Deel dit