Vrijzinnig geloven

 

VVP

Uit kerkenraad en bestuur

Uit kerkenraad en bestuur

In de vergadering van woensdag 19 mei werd besloten:
  1. Vrijzinnige zomerontmoetingen 2021: elk jaar werkt de Houtrustkerk mee aan het zomerprogramma van het Vrijzinnig Beraad.
  1. Ook dit jaar zullen we daartoe weer bijeenkomsten en activiteiten aandragen. De thema’s, inhoud van het programma met de data en locaties zullen u half juni bekend gemaakt worden via een speciale flyer die voor het beraad wordt opgemaakt door Jette Bloemsma en per e-mail wordt verstuurd. Alle vrijzinnige zomeractiviteiten zullen ook te vinden zijn op een nieuwe website van het Vrijzinnig Beraad: www.vrijenzinnig.nl (let op het woordje ‘en’ tussen ‘vrij’ en ‘zinnig’).
  2. Jaarprogramma 2021-2022: er wordt momenteel gewerkt aan het nieuwe jaarprogramma. Daarin zullen, behalve de gebruikelijke rubrieken, zoals de Vieringen en Muziek en de Algemene Informatie, ook alle andere activiteiten worden opgenomen. Daarvoor zal een keus worden gemaakt uit het aanbod uit ‘Vrijzinnig Perspectief’ van de landelijke VVP. Het belooft een mooi programma te worden. We hopen dat de keuze ook voor u een aantrekkelijke zal zijn en vertrouwen er op dat we in het nieuwe seizoen weer vaker bij elkaar zullen kunnen komen. Van de kringen van het afgelopen seizoen willen we de komende maand enige bijeenkomsten inhalen, en sommige in het nieuwe seizoen.
  3. Kerkdiensten: vanaf zondag 2 mei konden we weer samenkomen voor de wekelijkse dienst in ons eigen kerkgebouw! En per 6 juni kan dat zelfs zonder voorafgaande aanmelding. Nog wel met de bekende beperkingen: 1.5 meter afstand van elkaar; mondkapje op tijdens het lopen; jas meenemen naar de aangewezen zitplaats met gele stip; Er zal in juni weer koffiedrinken zijn na de dienst: zittend in de bank, op de stoelen bij de tafeltjes langs de zijkant van de kerkzaal, of op anderhalve meter afstand bij de grote vierkanten tafels. De koffie wordt u daar dan aangereikt. We zien nu al uit naar dit gezellige ontmoetingsmoment, dat op deze manier veilig voor iedereen kan verlopen.
  4. Komende ALV: de ALV staat voorlopig gepland op zaterdag 10 juli. U zult hierover nog nadergeïnformeerd worden via een brief van onze secretaris, Robert van Venetië.
  5. Kerkomroep met beeld: de camera, die ons binnenkort ook van beeld van de kerkdienst zal kunnen voorzien, is inmiddels links achterin de kerk geplaatst. De behandeling vergt echter nog wat instructie en oefening. Tom Vreugdenhil heeft een aantal vrijwilligers benaderd. Ter inachtneming van de privacyregels zal aan de voorgangers, ouderlingen van dienst, kerkkoor-, cantorij- en gemeenteleden en bezoekers worden gevraagd of er bij hen bezwaar bestaat tegen het herkenbaar in beeld gebracht worden.
  6. Cantorij en kerkkoor: twee cantorijleden zijn inmiddels weer beperkt aan de repetities begonnen onder leiding van onze cantor Marieke Stoel. Zij zullen de liederen op een aantal zondagen in juni zingen tijdens de dienst. Tijdens de andere zondagen zullen de ouderlingen van dienst de liedteksten voorlezen. De kerkkoorrepetities kunnen nog niet worden hervat, omdat eerst de conclusie van de discussie wordt afgewacht over de verspreiding van aerosolen door het zingen door koor (en gemeente!). Daarna kunt u spoedig een besluit hierover tegemoet zien.

 

Deel dit