Vrijzinnig geloven

 

VVP

Uit kerkenraad en bestuur

Uit kerkenraad en bestuur

Uit kerkenraad en bestuur:
1) De komende kerkdiensten: op 2e Advent zondag 5 december (Breken en Delen): zo veel mogelijk letten op de anderhalve meter. De kerstvieringen: er zijn uiteraard zorgen over de ...
 
... ontwikkelingen rond de besmettingen, maar we we gaan er vooralsnog vanuit dat we Kerst gezamenlijk kunnen vieren.
2) Het bestuur wilde op zaterdag 11 december om 11:00 een ALV beleggen, maar deze is door de corona-maatregelen tot nadere orde uitgesteld. Een nieuwe datum, agenda en relevante stukken zullen u tijdig worden toegezonden.
3) Als vervolg op de verkennende gesprekken aangaande onze toekomst wil het bestuur een bijeenkomst beleggen op zaterdag 5 februari om 15:00 uur. U zal daarin op de hoogte worden gebracht van alle reacties en de conclusies die bestuur en kerkenraad daaruit hebben getrokken.
4) Op zondag 5 december zal er na de dienst een Houtrustkerkconcert plaatsvinden. Helaas zijn we dan verplicht van alle bezoekers de QR code te checken. We rekenen op uw medewerking!
5) Begin 2022, januari/begin februari zullen bestuur en kerkenraad de videoregistraties van onze diensten evalueren. Er zal dan ook om uw mening worden gevraagd. De volgende vergadering van bestuur en kerkenraad zal zijn op woensdag 15 december.

Deel dit