Vrijzinnig geloven

 

VVP

Uit kerkenraad en bestuur

Uit kerkenraad en bestuur

In de februarivergadering werd besloten om de collectedoelen in de nieuwsbrief te vermelden. De opbrengsten van de collecten zullen eenmaal per jaar met het financieel jaarverslag aan alle leden worden toegestuurd.
 
Verder is de voorbereiding gaande van de ALV in mei, waarin o.a. het toekomstig bestuur zal worden verkozen. De vrijzinnige zomeractiviteit van onze kerk zal ook worden ingebracht bij Zomerstek van Stek. Er zijn al behoorlijk wat aanmeldingen voor de bijeenkomst op vrijdag 1 mei als we met elkaar verhalen willen delen over de bevrijding en de oorlog.
 
 

Deel dit