Vrijzinnig geloven

 

VVP

Uit kerkenraad en bestuur

Uit kerkenraad en bestuur

  1. Tijdens de bestuur/kerkenraadsvergadering is er uitvoering gesproken over de reacties op de enquête. Verheugd waren we over de vele reacties. U heeft via de mail of per post de uitslagen van de enquête ontvangen en ...
  1. ... de acties die het bestuur daarop heeft genomen. Een daarvan willen we er uit lichten. In de enquête is de vraag opgenomen om een solist uit te nodigen voor het zingen van de liederen tijdens de kerkdienst. Daarover is overleg geweest met Marieke. Per abuis is in het verslag de indruk gewekt dat Marieke daarover de besluiten neemt. Besluiten daarover worden in samenspraak met bestuur en cantororganist genomen. De PKN adviseert nog steeds niet te zingen tijdens de dienst. Daar willen we ons aan houden. Zo gauw het veilig is te zingen, zal de cantorij weer te beluisteren zijn in de kerkdienst.
  2. De reguliere kerkdiensten zullen tot eind maart alleen te beluisteren zijn via de kerkomroep, tenzij er vanuit de overheid andere regels zullen worden opgesteld.
  3. Activiteiten van maart, zoals vermeld in het jaarprogramma gaan helaas niet door. We hopen dat we snel weer met meerdere personen bijeen kunnen komen, zodat we elkaar weer kunnen zien en horen.
  4. Van de kant van het Christelijk College De Populier is de vraag naar voren gekomen om gebruik te mogen maken van de kerkzaal voor het lesgeven op 1.5 m. afstand gedurende een aantal weken. Uiteraard mag dat niet onze gebruikelijke vieringen in de paastijd in de weg staan. De gesprekken hierover zijn gaande; over het resultaat houden wij u op de hoogte.
 

Deel dit