Vrijzinnig geloven

 

VVP

Uit kerkenraad en bestuur

Uit kerkenraad en bestuur

Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief kwamen Bestuur en Kerkenraad 2x bij elkaar: op 13 juli en 10 augustus 2022.
 
 
 
  • Op 13 juli is de datum voor een ALV vastgesteld op zaterdag 27 augustus om 14.00 uur. Op de agenda zal staan: 1. Notulen vorige A.L.V.; 2. Jaarrekening 2021; Verslag Kascommissie; kiezen nieuw lid Kascommissie; korte update over de vorderingen rond onze Toekomst. Tevens werd het nieuwe programma van het jaarboekje 2022-2023 vastgesteld dat eind augustus in druk verschijnt en voor eenieder beschikbaar komt, hetzij per post, persoonlijke bezorging, uitreiking in de dienst of vindbaar op ‘het muurtje ’in de kerk.
  • Op 10 augustus werd afgesproken leden van de VVP Delft uit te nodigen om verkennende gesprekken te voeren voor een eventuele samenwerking.
  • Op 21 september 2022 zullen in een extra vergadering van Bestuur en Kerkenraad Julia van Rijn (Classispredikant Classis Zuid Holland noord) en David Renkema (voorzitter algemene kerkenraad in Den Haag) aanschuiven om te praten over de rol van vrijzinnigheid binnen de PGG. Voorzitter Joke Hoogakker zal ook Willem Janssen benaderen om zijn visie nogmaals toe te lichten.

Deel dit