Vrijzinnig geloven

 

VVP

Uit kerkenraad en bestuur

Uit kerkenraad en bestuur

In de vergadering werd besloten:
1. Algemene ledenvergadering. Deze heeft op zaterdag 31 juli plaatsgevonden. Aanwezig waren 12 personen. Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u de notulen, die in de e.v. statutaire ALV ter ...
 
... beoordeling en goedkeuring zullen worden voorgelegd.
2. Opening kerkelijk jaar. De opening van het nieuwe kerkelijk jaar zal worden gehouden op 18 september om 15.00 uur. We hebben een aantrekkelijk programma voor u samengesteld. Dat krijgt u eind augustus,tesamen met de uitnodiging voor die middag, door secretaris toegezonden per email of post.
3. Kerkdiensten in coronatijd. Veel kan weer omdat de meesten van ons al zijn gevaccineerd. Toch wil het bestuur nog vasthouden aan de 1.5 m afstandsmaatregel (ook bij het koffie-drinken) en zingen we nog zachtjes tijdens de viering.
4. Oproep. Het bestuur heeft op veler verzoek besloten de kerkdiensten, behalve per Kerktelefoon, ook via beeldtelevisie te gaan uitzenden. Dit in aansluiting op eerdere informatie hierover in de Nieuwsbrief van mei. Dat besluit houdt in dat iedere zondag 1 persoon de camera zal moeten bedienen. Daar moeten we met elkaar aan gaan werken. Tot nu toe hebben zich 4 personen aangemeld voor deze belangrijke klus. Maar het zou heel mooi zijn als er meer personen aan zouden willen meewerken. Vandaar deze dringende oproep aan u allen. Uiteraard wordt voor goede instructie zorggedragen. Meldt u aan bij secretaris Robert van Venetie (Email Houtrustkerk Den Haag of 06-18339373).

Deel dit