Vrijzinnig geloven

 

VVP

Verhuur Kerkzaal De Populier

Verhuur Kerkzaal De Populier

Zoals u allen ongetwijfeld al heeft gehoord via diverse media mogen sinds deze maand ook de middelbare scholen onder strikte voorwaarden weer leerlingen toelaten op school. Een van die woorwaarden is de 1,5 meter afstand-regel.
 
Niet iedere school heeft daarvoor voldoende ruimte, dus men is op zoek gegaan naar alternatieve ruimten. Zo kwam de Populier uit bij de Houtrustkerk. Het bestuur heeft gemeend gehoor te moeten geven aan de oproep elkaar te ondersteunen in tijden van crisis, zodat leerlingen, zeker belangrijk in hun eind-examenjaar, weer fysiek onderwijs kunnen ontvangen.
 
Na overleg tussen de beide besturen is besloten aan het Christelijk College De Populier de kerkzaal van de Houtrustkerk te verhuren voor de periode van 8 maart 2021 t/m 23 april 2021. Onze koster Margriet is uiteraard nauw betrokken geweest bij dit overleg. Een extra reden om mee te gaan in het verzoek van de Populier zijn de baten van de huurinkomsten . Onze vereniging kan deze goed gebruiken!
 
De foto toont u hoe de Houtrustkerk er op dit moment uitziet.
 
Het Bestuur hoopt u allen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
 
Robert van Venetië
secretaris
 
 

Deel dit