Vrijzinnig geloven

 

VVP

Verklaring van Kerk en Vrede

Verklaring van Kerk en Vrede

Verklaring van Kerk en Vrede over de oorlog in Oekraïne - "Met afgrijzen heeft Kerk en Vrede kennis genomen van de Russische invasie in Oekraïne. Kerk en Vrede veroordeelt deze Russische militaire agressie op dezelfde gronden als ...
 
... waarop zij in het recente verleden westerse militaire invasies in bijvoorbeeld Irak heeft veroordeeld. Omdat ze leiden tot afschuwelijke oorlogen met enorme aantallen slachtoffers onder de burgerbevolking.

Onze gedachten gaan allereerst uit naar de huidige slachtoffers en de slachtoffers die nog zullen gaan vallen. De ouders van kinderen die zich grote zorgen maken over persoonlijke gevolgen van deze oorlog. De soldaten die vaak tegen hun wil naar het front gestuurd worden. Mensen in Rusland, Oekraïne en ook in Europa, die onbedoeld getroffen zullen worden door de effecten van economische sancties. Niemand wenst dat persoonlijk leed op zijn of haar pad komt. Toch is het weer aan het gebeuren. We leven mee met de bevolking van Oekraïne in deze zware tijd. We verheugen ons over de stemmen van protest in Rusland die, hoewel met harde hand onderdrukt, daar toch op vele plaatsen klinken. Wij hopen van harte dat de vredelievende krachten in Rusland groeien en steun vinden.
Weer hebben de grootmachten niet weten te voorkomen dat geweld wordt ingezet. Weer is een partij gezwicht voor de duivelse verleiding militair een conflict te willen oplossen; nu Rusland, zoals eerder westerse bondgenoten in bijvoorbeeld Irak. Weer hebben loze beloften van bescherming niet gewerkt. We zien een weinig consistent beleid van enerzijds diplomatie en anderzijds retoriek en het dreigen met sancties. Kerk en Vrede spreekt de vurige hoop uit dat er niet nog verdere escalaties zullen plaatsvinden.

Kerk en Vrede doet daarom een beroep op de Nederlandse regering zich te onthouden van escalerende stappen en zich, ook binnen bondgenootschappen en internationale gremia, maximaal in te zetten voor deëscalatie en dialoog. Dit houdt onder meer in dat Nederland geen wapens moet leveren of andere vormen van militaire steun moet verlenen. Immers nog meer militair materieel maakt het risico op escalatie groter, maakt meer slachtoffers en zal in dit geval het lijden van de bevolking slechts verlengen. We geloven niet in de heroïek van een feitelijk onmogelijke verdediging hoe nobel ook bedoeld. We roepen op tot een onmiddellijk staakt het vuren en een terugkeer naar de onderhandelingstafel tot er een duurzame oplossing is bereikt.

Kerk en Vrede bepleit met klem, dat ondanks alles opnieuw vredesbesprekingen worden geïnitieerd tussen Rusland, Oekraïne, de VS, Canada en de EU over het erkennen van de soevereiniteit en territoriale grenzen van de bij dit conflict betrokken lidstaten in de VN. Tevens dat binnen de NAVO gesprekken gestart worden over een moratorium op verdere uitbreiding van het bondgenootschap. Om zo, hoewel dat tegen alle huidig gevoel ingaat, gevoelens van onveiligheid in Rusland serieus te nemen.

Voorts bepleiten we een wederzijdse demilitarisering en ontwapening aan de grenzen van West en Oost Europa, waaronder volledige nucleaire ontwapening. Een eerste stap daarbij moet een einde aan de huidige troepenopbouw aan elkaars grenzen zijn. Een totaal andere veiligheidsarchitectuur in samenwerking met OVSE en de Raad van Europa is zeer noodzakelijk. Deze is nu gebaseerd op wapens en nucleaire afschrikking die blijven leiden tot bloedige en gewelddadige escalaties.

We vragen de Raad van Kerken om via de Wereldraad van Kerken de kerken in Rusland op te roepen hun verantwoordelijkheid te nemen om op te komen voor geweldloosheid, humaniteit en vreedzame oplossingen. Juist nu schreeuwt de wereld om kerken die niet bang zijn voor politieke leiders en juist wel bang zijn voor de onderdrukking van minderheden.
 

Kerk en Vrede

Henk Baars

 

--------------------------
Foto: fotograaf onbekend
https://www.wallpaperflare.com/cross-light-prayer-book-religion-symbol-faith-religious-wallpaper-wkewn

Deel dit