Vrijzinnig geloven

 

VVP

Wijziging: diensten vanaf 1 juli

Wijziging: diensten vanaf 1 juli

In de maand mei zijn we begonnen om de kerkdiensten als luisterdiensten weer gewoon te laten plaatsvinden. Vanaf juli hanteren wij een aangepast protocol voor onze kerkdiensten. Wij vragen u dringend om zich daar aan te houden.
 
Protocol kerkdiensten vanaf 1 juli:
 • Iedereen is van harte welkom.
 • U hoeft u niet van te voren aan te melden.
 • U komt alleen als u geen gezondheidsklachten heeft m.b.t. corona.
 • U houdt 1.5 meter afstand.
 • In de hal en kerkzaal staat desinfectans voor het reinigen van de handen.
 • Uw namen worden geregistreerd. (dit i.v.m. evt. verspreiding van het coronavirus)
 • Toiletbezoek: Houdt ook hier de 1,5 meterregel in acht.
 • U neemt uw jas mee naar binnen.
 • Liturgie en zangbundels liggen op de zitplaats (aangeduid met een gele sticker) in de kerkzaal.
 • In de kerkzaal wordt u de plaats aangewezen waar u kunt gaan zitten. De plaatsen zijn met gele stickers aangegeven. De banken worden van vóór naar achter gevuld. U volgt de pijlen. Huisgenoten kunnen naast elkaar zitten.
 • Mededelingen: vóór aanvang van de dienst door de ouderling van dienst.
 • Zingen: Marieke speelt de liederen en de gemeenteleden kunnen de melodie mee neuriën en de tekst meedenken. Indien er cantorijleden aanwezig zijn, zingen zij de liederen wél.
 • De dienst verloopt verder zoals gebruikelijk.
 • De collectes: rechts en links achter in de kerk staan 2 collecteschalen.
 • Koffiedrinken: Dat gaan we weer doen!!! Achter in de kerkzaal. (buiten, alleen als er niet te veel mensen aanwezig zijn.). Het zal enige organisatie vergen. Let dus vooral op de aanwijzingen van Margriet, de ouderling van dienst en vrijwilliger. Houdt 1,5 meterafstand. Aan het einde van de dienst staan de mensen in de achterste rij banken als eerste op en lopen via de predikant naar de "koffiecorner" of de tafeltjes die daar voor zijn bestemd. Dan de mensen op de volgende rij banken enz. Geen haast!! Houdt afstand!
 • Gaat u naar huis, blijf niet in de hal of tuinpad stil staan, maar loop door naar de straat.

We wensen u mooie diensten!

Dit protocol is ook te downloaden. Wij vragen u dringend om zich daar aan te houden.
 

Namens bestuur en kerkenraad
 
Robert van Venetië

Deel dit