Vrijzinnig geloven

 

VVP

EigenWijs

EigenWijs

EigenWijs is een liedbundel uit eigen beheer en wordt steeds uitgebreid. Deze bevat liederen uit verschillende bundels maar ook liederen die door de eigen predikanten zijn gemaakt en door de cantor-organist Marieke Stoel op muziek gezet.
 

 

Zij is opgeleid tot professioneel organist en kerkmusicus. Van de onderstreepte liederen uit Eigenwijs mogen de tekst en de muziek vrij gebruikt worden, maar met vermelding van tekstschrijver en componist. In dit te downloaden bestand vindt u een overzicht van alle liederen ingedeeld naar genre en verantwoording. Van sommige van deze liederen is een vrij te downloaden begeleiding te vinden op www.mariekestoel.nl
 
 
EigenWijs - Inhoudsopgave          
 
 1. Aan onszelf teruggegeven
 2. Als God ons thuis brengt
 3. Als wij weer het brood gaan breken
 4. De Geest van God waait als een wind
 5. De mensen van voorbij
 6. De vreugde voert ons naar dit huis
 7. Door U geheel en al gekend
 8. Een geloofsbelijdenis, gezongen en gesproken
 9. Eerbied voor alles wat ademt en leeft
 10. Gij die ver voor ons uit
 11. Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
 12. Hoor onze bede
 13. Hij ging van stad tot stad
 14. In een stad zo vol van mensen
 15. Jouw einde ligt in je begin besloten
 16. Kosmisch bidden
 17. Laat ons samen werken, bouwen
 18. Leven als geschenk aanvaarden
 19. Licht dat ons aanstoot
 20. Liefde doet ons mensen leven
 21. Liefde eenmaal uitgesproken
 22. Maaltijd van vreugde
 23. Mensen worden wij door liefde
 24. Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven
 25. Oude woorden, nieuwe woorden
 26. Uit vuur en ijzer
 27. Vanuit Uw barmhartigheid
 28. Verborgen in oude verhalen
 29. Verdriet leeft in ons hart
 30. Vol van verwachting
 31. Vrede voor jou, hierheen gekomen
 32. Wat vraagt de Heer nog meer
 33. Wees hier aanwezig God
 34. Wij gaan weer verder
 35. Wij moeten gaan
 36. Wij zoeken hier Uw aangezicht
 37. Zo vriendelijk en veilig als het licht
 38. Zolang wij ademhalen
 39. Zomaar een dak boven wat hoofden
 40. Bij Job
 41. Laat de woorden - melodie of zetting
 42. Ik zal er zijn voor jou
 43. Wij die met eigen ogen
 44. Mijn ogen zijn gevestigd
 45. Wij komen als geroepen
 46. Van ver, van oudsher aangereikt
 47. Vermoeden
 48. Wij hebben nog ver te gaan
 49. Tussen waken, tussen dromen
 50. Avondlied
 51. Goed bericht - Man van Nazareth
 52. Een lied voor de Kerst
 53. Evenwicht
 54. Licht van de wereld
 55. Antifonen
 56. Als, blaren gevallen
 57. In de harten van de mensen
 58. Gods Geest als levensadem
 59. Stem als een zee van mensen
 60. Uw woord omvat mijn leven
 61. Tijd van vloek en tijd van zegen
 62. Hoor, maar ik kan niet horen
 63. Voor mensen die naamloos
 64. Dag der dagen, als de tijden
 65. Licht in onze ogen
 66. Maak ons uw liefde, God
 67. Door de wereld gaat een woord
 68. Wonen overal nergens thuis
 69. Om adem
 70. Als alles duister is
 71. Dit ene weten wij
 72. Laudate omnes gentes
 73. Behoed en bewaar jij ons
 74. Een schoot van ontferming
 75. Boom geplant aan stromend water
 76. O Vader, ons in het verborgene nabij
 77. Jezus, diep in de woestijn
 78. Nu wij uiteengaan
 79. Om de mensen, om de dieren
 80. Psalmen in het donker
 81. Dit is een dag van zingen
 82. God schenk ons de kracht
 83. Wees de grond onder mijn voeten
 84. U zij de glorie
 85. In de veelheid van geluiden
 86. Om de mensen, godverlaten
 87. Ga dan op weg
 88. Bemoediging en groet
 89. Luister naar het oud verhaal
 90. Leef je verhaal
 91. Kom op adem
 92. Zij is een vrouw van naam in Israel
 93. Blijvende Nabije
 94. Tussen schaduw, tussen licht
 95. Vooraan
 96. De toekomst is al gaande
 97. Zij zit als een vogel
 98. God zal je hoeden
 99. Ik sta voor U in leegte en gemis
 100. Komen ooit voeten gevleugeld
 101. Gij die het sprakeloze bidden hoort
 102. Als alles stilte wordt
 
 

Deel dit