Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - april 2020

Column van de predikant - april 2020

De pandemie die nu ons in de greep heeft maakt dat we voor april niets zeker weten. In maart konden veel activiteiten en kerkdiensten niet doorgaan. Leden en vrienden van onze kerk zijn bericht over alternatieve vormen die we als kerk zullen gebruiken om ...
 
... de continuïteit te bewaren en het gevoel vast te houden dat we samen zijn. Dat lijkt ons belangrijk, want juist in deze tijd hebben we elkaar nodig. Gelukkig zijn er overal in het land hartverwarmende initiatieven ontstaan om elkaar te steunen en troost te bieden. Het lijkt wel alsof deze tijd het hele land weer samensmeedt.
 
Kerkenraad en bestuur hebben besloten om kerkdiensten door te laten gaan in schriftelijke vorm door de tekst per e-mail te versturen. Ook gastpredikanten zullen hierbij worden betrokken. In principe willen we het kerkdienstenrooster zo proberen te handhaven.
 
Onze cantor-organist Marieke Stoel zal elke zondag via de kerkomroep vanaf 10.25 uur het orgel bespelen en tussen de muziek door de lezingen van die zondag voorlezen. Via deze link komt u op de website van kerkomroep met de de uitzending.
 
Onze koster Margriet Lagadeau zal in de veertigdagentijd op woensdagen van 19.00 tot 19.15 uur de klok luiden als teken van hoop en troost in aansluiting op een landelijk initiatief van de Raad van Kerken.
 
Onder de titel 'Dagelijks brood' willen we u elke dag een tekst of gedicht sturen. Ook gemeenteleden en vrienden kunnen hieraan meedoen. Op maandag, woensdag en vrijdag zal de predikant bemoedigende woorden versturen. Op andere dagen zou iemand anders dat kunnen doen. Als we een groep van tien mensen zouden kunnen vormen is iedereen eenmaal per maand aan de beurt om een tekst te verzorgen. Wie wil meedoen? U kunt zich opgeven bij Joke Hoogakker (tel. 0626771010 of Email Theo Houtrustkerk Den Haag). U kunt haar ook incidenteel een bemoedigend tekst sturen voor de mailing.
 
Dan rest mij de taak om u moed en sterkte te wensen in deze dagen, die velen onzeker en angstig maken. Laten we in deze tijd op weg naar Pasen niet vergeten om de hoop vast te houden. Daarom mag ik met de engel van Pasen woorden tot u spreken die mijn buurvrouw, die straatpastor is, tegen mij zei toen ik haar een maand of wat geleden op de trap tegenkwam. Het was Oudejaarsdag en ik opperde dat het wel eens volledig uit de hand kon lopen in Den Haag (men was bang voor rellen omdat de vuurstapel in Duindorp en Scheveningen was afgelast). Mijn buurvrouw sprak woorden die ik niet licht vergeten zal en mezelf ook in deze situatie voorhoud. Ze knipoogde en zei: 'Vrees niet!'
 
ds. Karl van Klaveren
 
 

Deel dit