Vrijzinnig geloven

 

VVP

Verbondenheid tussen kerken

Verbondenheid tussen kerken

De Houtrustkerk werkt met verschillende andere kerken samen op het gebied van Oecumene. Dit is terug te zien in Oecumenische diensten, maar ook in ontmoetingen en vieringen met andere gemeenten.
 
Oecumenische diensten
Samen met de katholieke Ignatiusparochie aan de Elandstraat, het Genootschap van Vrienden (Quakers), de Evangelische Broedergemeente, de protestantse wijkgemeente Den Haag West en de gereformeerde Noorderkerk vormt de Houtrustkerk het Oecumenisch Beraad Duinoord (OBD). Tweemaal per jaar organiseert dit verband een oecumenische dienst. Ook is er een oecumenische vesper in de veertigdagentijd, die steeds begint in de Elandstraatkerk op Aswoensdag, waarbij ook protestanten een askruisje mogen ontvangen. In de weken daarna is er elke woensdagavond tot Pasen een oecumenische vesper in de Maranathakerk, een gemeente waar we ook mee samenwerken, in de vorm van gezamenlijke filmavonden, een leeskring en een cafékring. Voor meer informatie over deze activiteiten verwijzen we naar de nieuwsbrief van de Houtrustkerk.
 
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Als VVP 's-Gravenhage e.o. onderhouden we banden met de provinciale en landelijke organisatie van de Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten (VVP). Regelmatig organiseert de landelijke vereniging activiteiten die via de nieuwsbrief worden aangekondigd. Verder is er elk jaar een gezamenlijke kerkdienst met de VVP Zuid-Holland in augustus, waarbij er in ons kerkgebouw geen dienst is. Op deze zondag komen alle Zuid-Hollandse vrijzinnigen in één kerk bijeen voor een viering. Daarna is er een activiteitenprogramma. Ook deze zondag wordt in de nieuwsbrief aangekondigd.
 
Samenwerking met Den Haag West en VCGZ
De Houtrustkerkgemeente werkt samen met Den Haag West, een wijkkerk bestaande uit de Maranathakerk, Bergkerk en de inmiddels tot buurt-en-kerkhuis omgebouwde Bethelkapel. Dit seizoen krijgt deze samenwerking vorm in een gesprekskring over het boek 'Lof der eenzaamheid'. Verder sluit Café Next zich dit seizoen aan bij een vergelijkbaar initiatief van ds. Axel Wicke: 'De Vrome Freule'. Ook met de Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap in Zoetermeer (VCGZ Adventskerk), waar ds. Karl van Klaveren hulppredikant is, zijn er activiteiten samen: 'De Krant op Tafel' en 'De Vrome Freule'.
 
Vrijzinnig Beraad
Eveneens doet de Houtrustkerk mee in het Vrijzinnig Beraad, een regionaal samenwerkingsverband van diversen kerken en geloofsgemeenschappen van vrijzinnig signatuur dat in de zomer een reeks zomeractiviteiten organiseert. Hieronder staat een overzicht van de deelnemende kerken en de verwijzing naar hun eigen websites voor nadere informatie.
 
 
 

Deel dit