Vrijzinnig geloven

 

VVP

PR en de Houtrustkerk

PR en de Houtrustkerk

De Houtrustkerk voert een actief PR beleid. Doel hiervan is om meer mensen bekend te maken met de activiteiten die de Houtrustkerk te bieden heeft. Vanwege de vele nieuwe mogelijkheden op internet is hier veel op ingezet.
 
Op de volgende websites worden (een deel van) onze activiteiten bekend gemaakt:
  • Kerk in Den Haag. Kerk in Den Haag is de website van het gelijknamige blad waarmee ze op journalistieke wijze vraag en aanbod op de Haagse markt van godsdienst en zingeving op elkaar willen aansluiten;
  • Buurtlink. Buurtlink is de website van Stichting Buurtlink waarmee eenvoudig kan worden gezien wat er in de buurt te doen is;
  • www.geloveninnederland.nu. Dit is de website bij het magazine "Geloven in Nederland".;
  • Posthoorn. De weekkrant.nl is een website die actueel, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal nieuws brengt en die gebruikers de gelegenheid biedt zelf artikelen te schrijven en deze, al dan niet in combinatie met beeldmateriaal, te plaatsen;
  • Uit-agenda Den Haag. Het uitbureau is een landelijk en onafhankelijk netwerk waar een complete en betrouwbare culturele agendainformatie en uitgaanstips worden gegeven.
  • Twitter. Twitter is een internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes kunnen publiceren om andere op de hoogte te houden.
  • Facebook. Facebook is een populaire online sociale mediadienst en biedt de mogelijkheid om elkaar op de hoogte te houden van wat er in iemands leven gebeurt of bezighoudt.
Naast PR-activiteiten op het internet is de Houtrustkerk ook actief in andere media. In het maandelijkse blad ‘Kerk in Den Haag’ wordt een groot deel van onze activiteiten opgenomen. Daarnaast worden de wijkkranten van De Vogelwijk, De Bomenbuurt (‘De Boomgaard’) en Duinoord (‘Lopend Vuurtje’) aangeschreven met de vraag of zij onze filmagenda willen plaatsen. Tot onze vreugde heeft de redactie van ‘De Boomgaard’ heeft aangegeven beide te zullen plaatsen.
 
Momenteel zijn we bezig om onze agenda te plaatsen op Zinweb en Zinprofiel (Zinprofiel is een onderdeel van Zinweb). Zinprofiel is hét online e-magazine van vrijzinnige kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland. Deelnemende groepen zijn de remonstranten, doopsgezinden, vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB en de vereniging van vrijzinnig protestanten VVP. Op Zinprofiel kunt u lezen over activiteiten die op landelijk en plaatselijk niveau georganiseerd worden door deze groepen. Daarnaast wil Zinprofiel het gedachtengoed van deze groepen versterken. Onze activiteiten sluiten goed aan op de doelgroepen van deze websites. Het bereik van deze websites is erg groot: 80.000 bezoekers keer per maand. Van de bezoekers is 60% tussen de 36 en 55 jaar; 10% is jonger en 30% ouder.
 
Al met al wordt er hard gewerkt om onze activiteiten bekend te maken bij een groter publiek. Wij hopen hiermee te bereiken dat mensen de weg naar de Houtrustkerk weten te vinden. Misschien in eerste instantie niet naar de diensten, maar hopelijk vloeit dat wel voort na deelname aan door de Houtrustkerk georganiseerde activiteiten.
 

Deel dit