Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - april 2013

Column van de predikant - april 2013

Het Oecumenisch Beraad Duinoord kent u vast. Het nodigt uit ons voor een ‘excursie in eigen buurt’: een bezoek aan het Quakerhuis in het Statenkwartier. Sinds 2013 nemen de Quakers deel aan de oecumenische diensten die het OBD tweemaal per jaar organiseert.
 
Omdat het OBD iedereen de kans wil geven om wat meer over deze ‘nieuwe lidkerk’ te weten te komen heeft het twee open dagen gepland waarop OBD-leden kennis kunnen maken met dit ‘religieus genootschap van vrienden’. De Quakergemeenschap neemt binnen de oecumene een aparte plaats in. Deze ‘kerk’ wordt niet gekenmerkt door een bepaalde geloofsopvatting, maar door een samen zoeken naar de leiding van de Geest, een geheim dat in de christelijke traditie wel wordt aangeduid als het ‘licht dat ieder mens verlicht’. Quakers komen in stilte bijeen om dit ‘innerlijk licht’ gewaar te worden. Ze spreken weinig over hun geloof, maar proberen het vooral vorm te geven in hun dagelijks leven. De Quakergemeenschap kent geen rituelen, heilige geschriften, gewijde plekken of voorgangers, omdat de Geest overal, altijd en door iedereen kan worden ervaren, ongeacht sekse, ras, religie of culturele achtergrond
 
Wie belangstelling heeft voor deze excursie kan zich (liefst vóór 1 april) bij ondergetekende opgeven (mobiel: 06-11041992, of via mail). U kunt zich ook rechtsreeks aanmelden bij de Quakers (telefoon: 070-3600621, of via email).Er zijn twee data waarop u kunt intekenen: Woensdag 3 april van 14.30 tot 16.30 uur Donderdag 11 april van 20.00 tot 22.00 uur. Er hangt ook een intekenlijst in de hal. De locatie is: Het Quakerhuis, Stadhouderslaan 8.
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit

Informatie Houtrustkerk

Agenda

Meditatievesper
woensdag 17 Okt 2018 - 16:45-17:30
Houtrustkerk - Den Haag


De theologie van Huub Oosterhuis
woensdag 17 Okt 2018 - 20:00-22:00
Houtrustkerk - Den Haag


Vrome Freule
donderdag 18 Okt 2018 - 20:00-22:00
Café De Freule - Den Haag


Kerkdienst; voorganger: ds. Arie Jan van der Bom, Schagen
Zondag 21 Okt 2018 - 10:30-11:30
Houtrustkerk - Den Haag


Kerkdienst; voorganger: ds. Douwe de Roest, Leiden
Zondag 28 Okt 2018 - 10:30-11:30
Houtrustkerk - Den Haag


Kerkomroep

Diensten via de kerkomroep kunt u beluisteren via deze link.

ANBI VVP Den Haag

Naam Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-Gravenhage en omstreken
RSIN 002601977
  Link naar meer informatie

Privacyverklaring

Via deze link kunt u de privacyverklaring van de Houtrustkerk downloaden.

Contact

Houtrustkerk
Beeklaan 535 (hoek Houtrustweg)
2562 BE Den Haag
070-3457291
Emailadres Houtrustkerk Den Haag
 
 
Postadres
Beeklaan 535
2562 BE Den Haag
 
Van 2 juli tot 9 september zal de Segbroeklaan opgebroken zijn dus de houtrustkerk is moelijker te bereiken. Vanaf de Laan van Meerdervoort is er geen probleem.
 
In de directe nabijheid van de kerk moet tussen 18.00 en 24.00 worden betaald om te parkeren. Aan de Houtrustweg in het deel van de Vogelwijk (nabij Bosjes van Poot, langs het kanaal) zijn er nog wel mogelijkheden om gratis te parkeren.
 
Let op: als u komt met behulp van digitale navigatie voer dan het postadres in als eindbestemming. Bij sommige navigatiesystemen wordt u met het bezoekadres als eindbestemming door een fietssluis geleid.
De Houtrustkerk heeft een ANBI status.
 
rolstoel - kerkdiensten -  Houtrustkerklogo-tring - kerkdiensten - HoutrustkerkRollator Houtrustkerk Den Haag

Zoeken