Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - april 2013

Column van de predikant - april 2013

Het Oecumenisch Beraad Duinoord kent u vast. Het nodigt uit ons voor een ‘excursie in eigen buurt’: een bezoek aan het Quakerhuis in het Statenkwartier. Sinds 2013 nemen de Quakers deel aan de oecumenische diensten die het OBD tweemaal per jaar organiseert.
 
Omdat het OBD iedereen de kans wil geven om wat meer over deze ‘nieuwe lidkerk’ te weten te komen heeft het twee open dagen gepland waarop OBD-leden kennis kunnen maken met dit ‘religieus genootschap van vrienden’. De Quakergemeenschap neemt binnen de oecumene een aparte plaats in. Deze ‘kerk’ wordt niet gekenmerkt door een bepaalde geloofsopvatting, maar door een samen zoeken naar de leiding van de Geest, een geheim dat in de christelijke traditie wel wordt aangeduid als het ‘licht dat ieder mens verlicht’. Quakers komen in stilte bijeen om dit ‘innerlijk licht’ gewaar te worden. Ze spreken weinig over hun geloof, maar proberen het vooral vorm te geven in hun dagelijks leven. De Quakergemeenschap kent geen rituelen, heilige geschriften, gewijde plekken of voorgangers, omdat de Geest overal, altijd en door iedereen kan worden ervaren, ongeacht sekse, ras, religie of culturele achtergrond
 
Wie belangstelling heeft voor deze excursie kan zich (liefst vóór 1 april) bij ondergetekende opgeven (mobiel: 06-11041992, of via mail). U kunt zich ook rechtsreeks aanmelden bij de Quakers (telefoon: 070-3600621, of via email).Er zijn twee data waarop u kunt intekenen: Woensdag 3 april van 14.30 tot 16.30 uur Donderdag 11 april van 20.00 tot 22.00 uur. Er hangt ook een intekenlijst in de hal. De locatie is: Het Quakerhuis, Stadhouderslaan 8.
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit