Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - dec 2013

Column van de predikant - dec 2013

Kerst roept dubbele gevoelens op. Niet alleen de tegenstelling tussen de kalkoen op tafel en de os en ezel in de stal, tussen de kerstinkopen en de kerstboodschap. Er is ook een ambivalentie die met de boodschap zelf te maken heeft.
 
Het kerstverhaal heeft twee kanten. Aan de ene kant oogt het heel aards, omdat het over een kind gaat. Iedereen weet wat dat is. We zijn het zelf geweest. Ja, misschien dartelen ze wel om ons heen als onze kinderen of kleinkinderen. Pasen kent die alledaagsheid niet. Daar is sprake van kruisiging en opwekking uit de dood. Die bijbelse show ligt veel verder van ons bed. Een verhaal over een kind staat dicht bij ons. Kinderen toveren vaak een glimlach op je gezicht. Ze hebben iets ontwapenends. Jezus is waarschijnlijk de enige godsdienststichter die hen tot voorbeeld stelt. Zo moet je zijn, zegt hij. Ontwapenend. Met grote onschuldige ogen kijken kinderen je aan. Ze zien geen kwaad in jou of de wereld. Ze zijn ‘naïef’ in de goede zin van het woord. ‘Naïef’ komt uit het Frans en betekent: natuurlijk, ongekunsteld. Gaat het hem daar misschien om: dat we weer in contact komen met ons oorspronkelijke onbedorven wezen? Daarmee zijn we aan de andere zijde van de kerstrivier beland: de hemelse kant van dit verhaal. Als het evangelie ons vertelt dat God ‘mens geworden is’ zou het ons wel eens kunnen aansporen om op zoek te gaan naar ‘het kind in onszelf’. Immers, zo was dat in vodden geklede kind messias. Ontwapenend. Argeloos. Naïef in de beste zin van het woord. De Bijbel gebruikt voor hem grote woorden als ‘de wijsheid’ en ‘het woord’, ‘het leven’ en ‘het licht’. De evangelist Johannes dicht hem al die grote woorden toe omdat hij in zijn kwetsbaarheid de belichaming ziet van alle verheven goedheid. God zelf is in hem kwetsbaar en klein aanwezig onder mensen. Is dat geen troostend godsbeeld? Het herinnert me aan een bekend gedicht van Gerard Reve, waarmee ik deze column wil besluiten en u goede dagen wens:
 
Eigenlijk geloof ik niets,
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,
dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,
en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt
zoals ik U.
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit