Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - jan 2013

Column van de predikant - jan 2013

Vanwege een lezing ben ik op het moment bezig met de collegianten, een mystiek getint ‘vrijzinnig kerkgenootschap’ uit de Gouden Eeuw, die niet meer bestaat. In Engeland ontstond in dezelfde tijd een vergelijkbare groepering, die nog wel bestaat: de Quakers.
 
Ook in Den Haag hebben zij een gemeenschap, die onlangs is toegetreden tot ons oecumenisch samenwerkingsverband in de wijk Duinoord. In de oecumenische dienst van 20 januari zullen ze zich presenteren. Een voorproefje uit een bericht van Willem Furnée, die het genootschap vertegenwoordigt binnen het Oecumenisch Beraad Duinoord (OBD): “Quakers is een geuzennaam voor de leden van het Religieus Genootschap der Vrienden. Samen met zijn vrouw Margaret Fell bouwde George Fox het genootschap uit tot een wereldwijde beweging. Quakers zijn georiënteerd op de navolging van Jezus en zoeken leiding van de innerlijke aanwezigheid van God, die zij aanduiden met ‘het innerlijk licht’ of ‘dat van God in ieder mens’. In hun samenkomsten wachten de Quakers in stilte. Er is geen voorganger. Soms voelt iemand zich geroepen iets te zeggen en spreekt dit uit. Omdat ieder mens in zekere mate ‘dat van God’ in zich draagt beschouwen Quakers alle mensen als gelijkwaardig. Zij stimuleren elkaar om alleen vanuit eigen ervaring over geloof te praten in eigen woorden en beelden. Quakers hebben zich door de eeuwen heen ingezet voor afschaffing van slavernij, erkenning van mensenrechten, vrede, humanitaire dienstverlening, geweldloze conflictoplossing en zorg voor gevangenen en geesteszieken. Besluiten komen bij de Quakers in eensgezindheid tot stand door samen in stilte de weg te zoeken die het ‘innerlijk Licht’ hen wijst.”
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit