Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - juni 2013

Column van de predikant - juni 2013

Sms-berichten aan Lucy H., die in pinksterkerken ronddwaalt en als de dood is voor Satan...
 
 
 
 
“Lieve Lucy, we geloven in Jezus. Met hem moet je je bezighouden en niet met de duvel en zijn ouwe moer. Het christendom is simpel: verwondering en liefde. De rest is ballast. Je bent een kind van God; breek a.j.b. met die satan-obsessie. Die lijkt me net zo ongezond en onbijbels als de focus op tongentaal. Kerken die daarover preken vind ik pervers. Lees 1 Korintiërs 13. Daar staat volgens mij alles wat je als christen moet weten.”
 
“Vergeet satan, geloof in Christus. That’s all you need... Waar de Galileër zelf aan toevoegt: Niet wie 'Heer Heer’ zegt, maar wie mijn wil doet volgt mij. Ook in bijbelse tijden was men bezig met rituelen, engelen, demonen, eonen, hemelreizen etc. Jezus en Paulus nemen afstand van dat circus: het draait in godsdienst om de liefde.”
 
“Religies fantaseren graag over hemelse wezens en bovenaardse sferen. Het christendom niet. Het is een religie die ‘geloof’ relativeert tot een menselijke, humane leefwijze: met nadruk op vertrouwen, hoop en liefde. Christelijk geloof is zo puur en zo eenvoudig als een kind.”
 
“Alles is genade, zegt Jezus in de bergrede: ‘Wees barmhartig zoals God barmhartig is’. Dat is ethiek en geloofsleer tegelijk. God geeft liefde zoals de zon licht geeft. Het enige wat hij/zij wil is dat wij dat licht absorberen en doorgeven.”
 
“Wat je in de Bijbel vindt aan esoterische gedachten is tijdgeest, zoals new age en postmodernisme onze tijdgeest zijn. Het hart van tora en evangelie is ethisch en aards. Veel joodse en vroeg-christelijke hemelspeculaties en magische denkbeelden zijn Griekse, Perzische of Egyptische import.”
 
“In het oudste evangelie heeft Marcus de wonderen van Jezus ondergeschikt gemaakt aan het beeld van de lijdende Mensenzoon. Jezus is dus geen mirakelman á la Apollonius van Tyana.”
 
“Christenen geloven in een kind in een kribbe dat ‘heer’ is over heel de schepping. Een paradoxaal geloof. Daarom de wonderverhalen. In feite onderstrepen die slechts dat ‘het goddelijk kind’ afziet van zijn macht en de minste wil zijn van alle mensen. De meute die Jezus volgt om zijn wonderen blijkt niets van hem te hebben begrepen, Petrus incluis. Pas aan het kruis wordt duidelijk wie Jezus is – en wie God is.”
 
“De oudste belijdenis is een hymne. Door Paulus geciteerd in Filippenzen 2. Nergens wordt het mysterie ‘God’ ontroerender verwoord als in dit lied. Een prachtige tegenhanger is Komt verwondert u hier mensen (‘Ziet die 't woord is zonder spreken / ziet die vorst is zonder pracht / ziet die 't Al is in gebreken / ziet die 't licht is in de nacht...’).”
 
“Ook in de nacht die jij doormaakt wil dit kind licht zijn. Richt je op zijn weerloze liefde. En vergeet satan. Hij is niets. Letterlijk (volgens Augustinus). Zoals ook de nacht een ‘niets’ is: een ontbreken van licht...”
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit