Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - maart 2013

Column van de predikant - maart 2013

In de Bijbel tref je soms teksten tussen haken. Het bekendste voorbeeld is het ‘Comma Johanneum’, de enige tekst waarin expliciet wordt gesproken over de drie-eenheid. Reeds Erasmus toonde aan dat deze woorden in later eeuwen zijn toegevoegd.
 
Ook in het Onze Vader is een regel te vinden die in nieuwe vertalingen tussen haken is gezet of weggelaten: het hymnisch slot. Het begint met de woorden ‘Want van U is het koninkrijk...’ Deze lyrische apotheose is niet het einde van Jezus’ gebed. Zijn laatste bede was: ‘Verlos ons van het kwaad’. Ik vind dat wel een mooie gedachte. Het tekent het strijdbare karakter van het evangelie. Opstanding is opstand, revolutie, verzet tegen het duister in jezelf en daarbuiten. Onze ziel is als de aarde. De zon gaat in haar op, maar er is ook nacht. Soms pikdonker. Geloven in Christus is geloven dat de zon het zal winnen van het flauwe schijnsel van de maan. Het schemerduister van onze wereld wordt overstraald door iets dat dieper gaat dan ons oppervlakkige bestaan. Zoeken naar die diepte, die intensiteit, die levensvolheid is voor mij de kern van Pasen. De God van Israël heeft in Israël en haar messias zijn Naam in onze wereld gezaaid. Die zal vrucht dragen. Door dood en donker heen. Een goed Pasen!
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit