Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - okt 2013

Column van de predikant - okt 2013

Yvonne Hiemstra en Heine Siebrand evalueren in hun recent verschenen boek ‘Voetangels en klemtonen’ de hedendaagse vrijzinnigheid. Heine is predikant van de remonstrantse Geertekerk in Utrecht.
 
 
Yvonne is predikant van de DoRe-gemeente in Dokkum. Ze constateren dat het er slecht voorstaat met vrijzinnige kerken en wijten dat aan de rationaliteit die dominant is geworden in onze gelederen. Rationaliteit hoort bij vrijzinnigheid, maar een geloof dat alleen rationeel is, verstomt. Hiemstra en Siebrand pleiten voor een vrijzinnigheid die zowel rationaliteit als mystiek omarmt. Het boek vliegt over de toonbank. Christa Anbeek, sinds kort hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium, noemt het ‘een prikkelende bijdrage aan de discussie over de toekomst van vrijzinnig geloven’. – Bovengenoemde tekst is een vrijwel letterlijk citaat uit de aankondiging van de Jaarvergadering van de VVP Nederland (zie verderop), die wordt opgevrolijkt met een lezing van beide auteurs. Ik zou die woorden zelf geschreven kunnen hebben. Ze zijn me uit het hart gegrepen. Ook ik denk niet dat de kerk het zonder verdieping van haar spiritualiteit zal redden. Karl Rahner, een vrijzinnig theoloog uit katholieke hoek, zei al in de jaren zestig: ‘De christen van de toekomst zal mysticus zijn, of hij (zij) zal er niet meer zijn’. Tegelijkertijd heb ik in onze eigen vrijzinnige kring geleerd dat ‘aan God doen’ vooral ‘goed doen’ is. Ook dat lijkt me een wezenlijk punt: de humaniteit. Met als derde dragende grond misschien de belangstelling die er onze gelederen is voor cultuur in de breedste zin van het woord: literatuur, kunst en filosofie, maar ook muziek en meer populaire uitingen. Ja, dat trio ben ik zelf gaan zien als de onlosmakelijke drieeenheid van vrijzinnig geloven: spiritualiteit, humaniteit en cultuur. Met dat kompas hebben we  volgens mij als vrijzinnige kerken goud in handen. Nu alleen de uitwerking nog. Tja, dat is een hele klus. Maar we zijn al een eindje op weg.
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit