Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - jan 2014

Column van de predikant - jan 2014

In Café Next ontstond laatst een diepgaand gesprek over homoseksualiteit. De stelling die op tafel lag was: ‘Het taboe op homoseksualiteit leidt tot geweld tegen homo’s en zelfmoord’.
 
 
Voor ons mag acceptatie van homo’s een normale zaak zijn – al in de jaren zestig had onze kerk een homoseksuele voorganger – maar voor twee gasten aan onze tafel was dat allerminst het geval. Ze kwamen uit Afrika waar ‘het uit de kast komen’ nog altijd gehinderd wordt door taboes en strafbaarstelling. Ze leken geschokt toen ik vertelde over een Ierse vriend die een einde aan zijn leven had gemaakt omdat hij ‘gay’ was. Hij zag eenvoudig geen andere uitweg. Hij kon het naar eigen zeggen zijn vrouw en kinderen in Ierland niet aandoen om ‘uit de kast te komen’: de pesterijen die zouden volgen vervulden hem met doodsangst. Zo merkten we dat wat voor ons vanzelfsprekend is, elders nog moet worden bevochten – ook in Europa. Natuurlijk dook ook de vraag op wat de Bijbel over deze dingen zegt. Tja, de ‘Bijbel’. Wat is dat? Een bibliotheek met boeken uit allerlei tijden en plaatsen. Vol woorden van God en mensen. In zulke gevallen is het goed om te beseffen dat Jezus hier niets over heeft gezegd en dat omstreden uitspraken van Paulus over homoseksualiteit in feite gaan over pedofilie (‘knapenschenderij’). En zelfs als de Bijbel homoseksualiteit veroordeelt (zoals in het oudtestamentische boek Leviticus), zegt dat weinig. Paulus en Jezus raden ons immers aan om dat dikke oude boek te lezen met een leeswijzer: vanuit de liefde, die de vervulling is van Gods wet. Als mensen van gelijk geslacht elkaar liefhebben kan dat eenvoudig niet verkeerd zijn. Al was het maar omdat de schepper hen zo geschapen heeft.
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit