Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - junjul 2014

Column van de predikant - junjul 2014

In het afgelopen seizoen kwam de Loosduinse bijbelstudiekring voor het laatst bijeen. Een kans om Rinny Hoitenga en ook Gerrit de Groot te bedanken voor de enthousiaste leiding die ze jarenlang gaven aan deze groep.
 
Het laatste boek dat de kring besprak was ‘Wat doe ik hier in Gods naam?’ van ds. Carel ter Linden. Uit dit boek komt het volgende citaat: ‘Het idee dat ik vroeger had, dat deze wereld en ons leven een diepe betekenis moeten hebben, een verborgen zin, dat ben ik kwijt. Ik wil wel degelijk een zin aan mijn leven geven, en proberen er iets van te maken, maar het is een “zin” zonder hoofdletter.’ Het herinnerde me aan een bekend vertaalprobleem. In het Duits schrijft men elk zelfstandig naamwoord met een hoofdletter. Er is in deze diepzinnige taal geen verschil tussen zin of Zin, tussen geest of Geest. Dat lijkt me wel zo goed. Want onderscheid maken tussen Zin en zin, tussen God en mens is net zo onmogelijk als de ziel onderscheiden van het lichaam, of energie van materie. ‘God’ is verbonden met heel ons bestaan omdat het de grond ervan is. Zijn geest is aanwezig onder elke steen die je optilt, zei Luther. Ook in het Thomasevangelie wordt dat gezegd. Ja, een kunstenaar is aanwezig in zijn werk. Misschien wel meer dan in zijn lichaam. Hij drukt in zijn werk zijn diepste gedachten uit. Ook al lukt dat nooit helemaal. De Geest/geest is nooit klaar.
 
ds. Karl van Klaveren
 
 

Deel dit