Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - maart 2014

Column van de predikant - maart 2014

Als carnaval eindigt begint de 40-dagentijd, vroeger de vastentijd genoemd. Het begin van die tijd noemen we Aswoensdag. De katholieke kerk viert op die dag vanouds een prachtig ritueel.
 
 
Kerkgangers lopen naar voren en krijgen een askruisje op het voorhoofd getekend met de as van ‘palmtakken’ van het vorige Palmpasen. Het is een symboolhandeling die uitdrukt dat je je mag voorbereiden op Pasen. Want dat is de bedoeling van deze ‘tijd van veertig dagen’. Aswoensdag valt dit jaar op 5 maart. Het Oecumenisch Beraad in Duinoord (OBD) wil dit jaar vanaf die dag wekelijks een oecumenische vesper organiseren, tot aan de Goede Week. We beginnen in de katholieke kerk aan de Elandstraat en zijn de volgende woensdagen afwisselend steeds in een andere kerk. Op deze manier hopen we de oecumene meer gestalte geven in onze stad en buurt. De laatste woorden van Jezus aan het kruis vormen een leidraad in het geheel. Op 12 maart klinkt in de Maranathakerk het eerste kruiswoord: ‘Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen’. Op 19 maart horen we in het Quakerhuis: ‘Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder’. Op 26 maart in de Evangelische Broedergemeente: ‘Heden zult gij met mij in het paradijs zijn’. Op woensdag 2 april is de Houtrustkerk aan de beurt met een stiltebezinning rond het kruiswoord: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?’. Op 9 april volgt de Noorderkerk met: ‘Mij dorst’ en ‘Het is volbracht’ uit Johannes 1§§9. En de Maranathakerk organiseert de laatste vesper waarin ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest’ het hart vormt. Ons lijkt het een mooie manier om zowel de veertigdagentijd als de oecumene handen en voeten te geven. U of jij bent van harte welkom om mee te doen. De aanvangstijd is in elke kerk hetzelfde: 19.30 uur.
 
Woensdag 5 maart Elandstraatkerk, Elandstraat 194
Woensdag 12 maart Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156
Woensdag 19 maart Genootschap van vrienden, Quakers,Stadhouderslaan 8
Woensdag 26 maart Evangelische Broedergemeente, Chasséstraat 1
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit