Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - apr 2016

Column van de predikant - apr 2016

Van dominees wordt verwacht dat ze doorleren. Tijden veranderen en hun vak ook. Voor mijn permanente educatie leek het me goed me te verdiepen in de fundamentele veranderingen die onze cultuur doormaakt.
 
 
Net als elders in Europa wordt ook de Nederlandse samenleving meer en meer bepaald door andere religies, vooral de islam. Tegelijk is er een paradoxale mix van secularisatie en groei van nietgebonden spiritualiteit. Wat betekent dat alles voor ons als (vrijzinnige) kerkgemeenschap? We voelen dat het spanningen geeft. Maar schept het ook kansen? Dat is mijn vraagstelling. Mijn studieverlof is verdeeld in vier fasen. In de afgelopen maand verdiepte ik me in een mooie kant van de islam: het soefisme. Anders dan het salafisme is deze mystieke stroming niet fundamentalistisch. Jihad wordt hier gezien als een strijd tegen kwaad in jezelf. In de zomer volgt deel twee van mijn studie. Dan zal ik colleges volgen bij prof. Rick Benjamins over de vraag: hoe spreken we over God na Kuitert en Hendrikse? Als predikanten moeten we eigen preken analyseren en beschrijven welk beeld van God daarin ter sprake komt. In oktober volgt deel drie: een studiereis naar India. Wat voor ons betrekkelijk nieuw is, namelijk leven in een multireligieuze context, is in India altijd het geval geweest. Op deze predikantenreis gaan we delen in kennis en ervaring. Ten slotte wacht me in 2017 nog een literatuurstudie. Een dik boek van Hans Küng, De Islam. De toekomst van een wereldreligie (Ten Have, 2009). Eerder vertaalde ik twee delen van Küngs triologie: Het jodendom en Het christendom. Het derde deel over de islam wil ik ook graag bestuderen. Hans Küng heeft oog voor de diversiteit van de islam en laat zien hoe dat is gegroeid. Hopelijk maakt het boek me wegwijs in de talloze stromingen die deze religie telt. Want de islam bestaat niet. Net als bij elke godsdienst heeft God ook in de islam niet één, maar vele gezichten.
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit