Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - jun 2016

Column van de predikant - jun 2016

Op dinsdag 31 mei is er een interreligieuze vredesdialoog in MOC Schilderswijk (zie in nieuwsbrief van juni of op deze site). Een bijzonder initiatief van een buurthuis dat aandacht heeft voor religie.
 
 
Sinds 2015 nodigt het Multicultureel Ontmoetingscentrum regelmatig een tempel, kerk of moskee uit om te vertellen over haar manier van geloven. Tot nu kwamen onder meer de Shiks, de Quakers, de Bahai, Milli Görüş, de Liberaal Joodse gemeente, de Koptische kerk en het Soefisme aan bod.
 
Ook de Houtrustkerk is uitgenodigd om een keer te komen vertellen over haar manier van geloven. Dat ging zo. Ik had een vergadering bij de Quakers over een oecumenische dienst. Toen we klaar waren werd er aangebeld en bleek quaker Willem Furnee nog een vergadering te hebben. Met ds. Jannie Nijwening van de Doopsgezinden en Marie-Anne van Erp van het MOC. Op mijn vraag waar de vergadering over ging was het antwoord: ‘Vrede bevorderen in de stad’. Zo doe je dat dus. Je gaat als kerk en buurthuis bij elkaar zitten en nodigt mensen uit de wijk uit om met elkaar te praten over hun levensovertuiging. Ik vond het zo’n goed initiatief dat ik meteen besloot om mijn studieverlof erop aan te passen. Want zou het niet goed zijn als we ook aan ‘onze kant’ van Den Haag dit soort dialogen zouden voeren. Want integratie is niet typisch een probleem van allochtone groepen in de Schilderswijk. We leven allemaal in een nieuwe samenleving. Het ‘nieuwe wij’ dat ontstaat is nu eenmaal niet alleen blank.
 
Ooit trok Columbus de wereld in en kwam thuis met specerijen. Steenrijk werden de koloniale machten. Nu zullen we die rijkdom moeten delen. Hetzelfde verhaal zou je kunnen vertellen over de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. Ze werden geronseld in de jaren zestig om onze arbeidsmarkt te versterken. Onze samenleving verandert en we hebben dat zelf in gang gezet. We zullen daarom verantwoordelijkheid moeten nemen voor de gevolgen. En dat is niet altijd gemakkelijk. Sociale verandering gaat nu eenmaal gepaard met weerstand, aanpassingsproblemen en reactionaire tendensen. Maak je borst maar nat.
 
En toch heb ik hoop. Want gebeurde er in continent Europa niet precies hetzelfde toen slaven, arbeiders en vrouwen van de 18e tot de 20e eeuw voor de rechten streden die hen toekwamen. Iets dergelijks gebeurt nu op wereldschaal. De ooit gekoloniseerde wereld roert zich. Dat lijkt bedreigend, maar is het denk ik niet. Het is de wet van de communicerende vaten. Het is de geschiedenis die haar eigen gang gaat en onomkeerbaar de vrijheid realiseert. Een vrijheidsideaal dat een oud slavenvolk ooit werd aangezegd door een onbekende god. Ook zij ontdekten dat de weg erheen niet over rozen ging. Ja, het pad naar de vrijheid loopt dwars door de woestijn. Laten we met elkaar zorgen dat die tocht geen zwerftocht wordt, maar een reis wordt die we samen maken.
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit