Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - mrt 2016

Column van de predikant - mrt 2016

In 2016 bestaat de Houtrustkerk tachtig jaar. Het gebouw wel te verstaan, want als vereniging bestaat onze kerk al sinds 1905. In reactie op een orthodox reveil ontstonden er rond 1900 overal vrijzinnige verenigingen. Zo ook in Den Haag.
 
Ze zochten ruimte voor een vrijere manier van geloven. Dat was toen niet vanzelfsprekend. Jarenlang kwam de Haagse vereniging samen in een gymnastieklokaal. Voorzitter was dr. Nicolette Bruining, die tevens voorzitter was van de V.P.R.O. Op verzoek van dominee Trouw zette zij zich in voor een eigen kerkgebouw. In 1936 opende die haar deuren. Aan de Houtrustweg. In de oorlog werd het gloednieuwe kerkgebouw bijna afgebroken door de nazi’s, die een verdedigingslinie wilden bouwen in de stad. Gelukkig wist mejuffrouw Bruining daar een stokje voor te steken. Met een list, zo wordt verteld. Eenzaam maar onaangetast stond de Houtrustkerk in het kaal geslagen gebied van de Atlantikwall. Nog steeds zie je de sporen daarvan terug in de grens tussen oudbouw en nieuwbouw rondom de kerk.
 
Na de oorlog kon het gebouw weer worden gebruikt. En ook nu, in de nieuwe eeuw, komen er nog steeds mensen op af. Ze zoeken rust in de Houtrust, een plek waar je ongedwongen kunt geloven. Religie verbindt, leren ze elkaar. Intolerante godsdienst is in tegenspraak met zichzelf. Want God roept de mensen op om elkaar te respecteren. Binnenkort is het Pasen. We vieren op dat feest dat liefde en leven sterker zijn dan de dood. Er wordt in onze dagen veel aandacht gegeven aan de negatieve kanten van religie. In onze kerk richten we ons liever op de positieve kant. Geloof wil mensen vrijmaken, weer op de voeten zetten, leven geven. Veel mensen lopen vast in hun bestaan, door dwang van buitenaf of van binnenuit. Het geheim dat we God noemen is ons diepere zelf, ons betere ik. Die bron wil dat we leven, ook al zijn wij het geloof in die kracht soms kwijt. Laten we dit Paasfeest tijd nemen voor dat mysterie. Je vindt het terug in de verwondering om het bestaan, het geheimenis dat je bent, maar ook in de ander. Het mysterie van het leven wil in ons opstaan. Met Pasen. En alle dagen daarna.
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit