Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - nov 2017

Column van de predikant - nov 2017

In de vroege kerk deelde men letterlijk met elkaar het brood. Net als de sabbat (die ook een sociale betekenis had: knechten en dieren kregen wekelijks een dag vrij) had ook de nieuwtestamentische avondmaalsviering een sterk sociale betekenis.
 
Man en vrouw, heer en slaaf, rijk en arm waren gelijk in Christus, zo was de overtuiging. Daarom deelde men alles met elkaar, zo lezen we in het boek Handelingen. Bij 'de maaltijd des Heren' nam ieder iets mee. De rijken vanzelfsprekend meer dan de armen. Na de maaltijd verdeelden de tafelbedienden (in het Grieks: 'diakenen') dat wat overbleef onder de armen. Vandaar dat 'diakenen' nog steeds sociaal werk doen in de kerk. Helaas is de sociale symboliek van de maaltijdsviering op de achtergrond geraakt doordat de viering sterk werd geritualiseerd. Het protestantisme maakte er weer een echte tafelviering van, al overschaduwde ook daar het ritueel de sociale implicaties.
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit