Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - jan 2019

Column van de predikant - jan 2019

De kerstnachtdienst trok dit keer opvallend veel bezoekers: bijna 120 mensen. Ook in andere kerken lijken er met kerst elk jaar meer mensen te komen. Zou het een teken van de tijd zijn? Een signaal dat er een nieuwe wind waait?
 
Er is al jarenlang behoefte aan meer zinsverband in onze cultuur, al was het maar in de vorm van een buurtfeest. Jarenlang zochten we samenhang in 'Sport, Voetbal en Oranje', de bekende opvolger van 'God, Nederland en Oranje'. Zelfs uitvaarten van BN-ers met een verbindende rol (zoals Fortuyn en Hazes) namen liturgische proporties aan. Nu lijkt ook de kerk weer mee te tellen als we de hoge opkomst met kerst mogen geloven. New Age vervulde in het zinaanbod al jarenlang een functie. Dat aanbod was cruciaal omdat reeds Jezus mensen leerde om hun naaste lief te hebben als zichzelf. Daar was te weinig aandacht voor. Toch lijken we te gaan beseffen dat de weg naar binnen alleen niet genoeg is. Er is een spiritualiteit nodig die ook midden in de wereld wil staan, een gemeenschap die zout voor de aarde wil zijn en licht voor kleine moedeloze mensen. Dat we als kerk aan die hoge roeping mogen beantwoorden in het nieuwe jaar. Dat zou een droom zijn.
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit