Vrijzinnig geloven

 

VVP

Organisatie Houtrustkerk

Landelijke VVP
VVP staat voor Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. De Houtrustkerk vertegenwoordigt de regio Den Haag binnen deze vrijzinnige vleugel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De landelijke vereniging heeft een website (vrijzinnig.nl) en een eigen blad ('Vrijzinnig') dat leden viermaal per jaar ontvangen.
 
Kerkenraad en bestuur
Kerkenraad en bestuur van de Houtrustkerk vergaderen elfmaal per jaar. De jaarvergadering vindt plaats in mei. Op deze vergadering worden het financiële en het algemene jaarverslag behandeld. In november of december vindt de begrotingsvergadering plaats. Meerdere ledenvergaderingen of gemeenteavonden zijn mogelijk op nader te bepalen data. Onder contact kunt u de personen vinden die in de kerkenraad en het bestuur zitten.
 
Vrijwilligers
Er zijn nog veel meer vrijwilligers werkzaam in onze kring. De kerk is immers een lichaam waarin mensen samen het hoofd, de handen en de voeten vormen. Wie actief mee wil doen kan zich opgeven. Er is van alles te doen: bestuurstaken, bezoekwerk, ontvangstcommissie, reproductie van liturgieën, publiciteit, verspreiding van folders, e.d. Voor meer informatie: Jette Bloemsma (070-3230687 of via de mail).

Predikant
De predikant van de Houtruskerk is Karl van Klaveren. Hij is onze voorganger sinds 2010 en vervult zijn taak met veel enthousiasme. Hij is ook werkzaam als vertaler (boeken op het gebied van theologie, filosofie en spiritualiteit). Eerder werd zijn rol vervuld door ds. Arne Jonges, die nu met emeritaat is, maar nog steeds de wijsgerige kring leidt.
 
Leden en vrienden
Wie lid wil worden van de Houtrustkerk is meer dan welkom. De vrijzinnige vleugel binnen de Protestantse kerk Nederland heeft uw/jouw steun hard nodig. Je kunt alleen lid worden van onze vereniging, maar ook van vereniging én kerk. Naast leden telt onze vereniging vrienden: mensen die ons financieel willen steunen en/of op de hoogte willen blijven van onze activiteiten.
 
ANBI Status
Als u er over nadenkt om de Houtrustkerk geld te schenken, is het goed om te weten dat de Houtrustkerk een ANBI status heeft. U mag de schenking daarom aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapbelasting. De Houtrustkerk hoeft op haar beurt geen schenk- of erfbelasting te betalen. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester. U kunt ook naar de website van de belastingdienst gaan.
 
 
 

Informatie Houtrustkerk

Agenda

Kerkdienst; voorganger: ds. Heleen Joziasse
Zondag 18 Nov 2018 - 10:30-11:30
Houtrustkerk - Den Haag


Meditatievesper
Woensdag 21 Nov 2018 - 16:45-17:30
Houtrustkerk - Den Haag


Tegenlicht belicht
Woensdag 21 Nov 2018 - 18:00-20:30
Houtrustkerk - Den Haag


Algemene ledenvergadering
Zaterdag 24 Nov 2018 - 14:00-16:00
Houtrustkerk - Den Haag


Kerkdienst; voorganger: ds. Karl van Klaveren; laatste zondag van het kerkelijk jaar
Zondag 25 Nov 2018 - 10:30-11:30
Houtrustkerk - Den Haag


Kerkomroep

Diensten via de kerkomroep kunt u beluisteren via deze link.

ANBI VVP Den Haag

Naam Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-Gravenhage en omstreken
RSIN 002601977
  Link naar meer informatie

Privacyverklaring

Via deze link kunt u de privacyverklaring van de Houtrustkerk downloaden.

Contact

Houtrustkerk
Beeklaan 535 (hoek Houtrustweg)
2562 BE Den Haag
070-3457291
Emailadres Houtrustkerk Den Haag
 
 
Postadres
Beeklaan 535
2562 BE Den Haag
 
In de directe nabijheid van de kerk moet tussen 18.00 en 24.00 worden betaald om te parkeren. Aan de Houtrustweg in het deel van de Vogelwijk (nabij Bosjes van Poot, langs het kanaal) zijn er nog wel mogelijkheden om gratis te parkeren.
 
Let op: als u komt met behulp van digitale navigatie voer dan het postadres in als eindbestemming. Bij sommige navigatiesystemen wordt u met het bezoekadres als eindbestemming door een fietssluis geleid.
 
De Houtrustkerk heeft een ANBI status.
 
rolstoel - kerkdiensten -  Houtrustkerklogo-tring - kerkdiensten - HoutrustkerkRollator Houtrustkerk Den Haag

Zoeken