Vrijzinnig geloven

 

VVP

Samenwerking

Samenwerking

In het Oecumenisch Beraad Duinoord (OBD) organiseren we met de katholieke Ignatius-parochie, de Evangelische Broedergemeente, de Quakers, de Maranathakerk en de Noorderkerk tweemaal per jaar een oecumenische dienst: in september in de Vredesweek, en in januari in de Week van Gebed voor Eenheid onder de Christenen. Daarnaast is de Houtrustkerk verbonden aan het Vrijzinnig Beraad, een samenwerkingsverband uit de regio. Samen met de Doopsgezinde gemeente, de Remonstrantse kerk, het Apostolisch Genootschap, de Vrijplaats, de Ekklesia, de Haagse Dominicus en de Quakers uit Den Haag en de NPB Vrijzinnigen Wassenaar en het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen uit Voorburg organiseert de Houtrustkerk in juli en augustus een vrijzinnig zomerprogramma, dat bekend wordt gemaakt via nieuwsbrief en website.
 
Kerken die vallen onder het Oecumenisch Beraad Duinoord zijn:
 
De Houtrustkerk doet daarnaast mee aan het Vrijzinnig Beraad, een samenwerkingsverband van liberale kerkgenootschappen uit de regio, dat elkaar tweemaal per jaar ontmoet voor overleg en ontmoeting. Samen met de Doopsgezinde gemeente, de Remonstrantse kerk, het Apostolisch Genootschap, de Vrijplaats en de Quakers uit Den Haag en de NPB Wassenaar en het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen uit Voorburg organiseert de Houtrustkerk in de maanden juli en augustus een mooi zomerprogramma, dat bekend wordt gemaakt via nieuwsbrief en website. Er is ook altijd een folder van deze activiteiten in de hal van de kerk. Hieronder staat een overzicht van de deelnemende kerken en de verwijzing naar hun eigen websites voor nadere informatie.
 


Tot slot heeft de Houtrustkerk in het afgelopen seizoen op bestuurlijk niveau contact gehad met het Westlandse Streekverband van vrijzinnige kerken. Tot dit verband behoren de Oude Kerk te Naaldwijk, de Uniekerk te ’s-Gravenzande en de vrijzinnig protestanten van Honselersdijk en Maasdijk. In dit seizoen willen we elkaar wat vaker uitnodigen bij verschillende activiteiten die we elk voor zich organiseren. Leden en vrienden worden op de hoogte gesteld via e-mail of nieuwsbrief. Elk van deze kerken maakt gebruik van Vrijzinnig Perspectief, een initiatief van de VVP Landelijk dat jaarlijks lezingen en theatervoorstellingen aanbiedt voor een gereduceerd tarief. Op deze manier willen we activiteiten uit Vrijzinnig Perspectief die niet in onze kerk georganiseerd worden, maar wel elders plaatsvinden, onder uw aandacht brengen. Dat geldt ook voor de activiteiten van de Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer, waar onze predikant die daar ook voorganger is, ons regelmatig over bericht via e-mail. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze predikant ds. Karl van Klaveren (06-11041992).
 
 
--------------------------
Foto: Joe Robertson from Austin, Texas, USA; cropped version by Penyulap - Sleeping sea otters (Enhydra lutris) holding hands, photographed at the Vancouver Aquarium, Vancouver, British Columbia, Canada.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_otters_holding_hands,_cropped.jpg