Vrijzinnig geloven

 

VVP

Samenwerking

Samenwerking

In het Oecumenisch Beraad Duinoord (OBD) organiseren we samen met de katholieke Ignatiusparochie, het Genootschap van Vrienden (ook wel de Quakers genoemd), de Evangelische Broedergemeente (ook wel de Hernhutters genoemd), de protestantse wijkgemeente Den Haag West en de gereformeerde Noorderkerk tweemaal per jaar een oecumenische dienst: in september in de Vredesweek, en in januari in de Week van Gebed voor Eenheid onder de Christenen. Daarnaast is de Houtrustkerk verbonden aan het Vrijzinnig Beraad, een samenwerkingsverband van liberale kerkgenootschappen uit de regio, dat elkaar tweemaal per jaar ontmoet voor overleg en ontmoeting. Samen met de Doopsgezinde gemeente, de Remonstrantse kerk, het Apostolisch Genootschap, de Vrijplaats en de Quakers uit Den Haag en de NPB Wassenaar en het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen uit Voorburg organiseert de Houtrustkerk in juli en augustus een zomerprogramma, dat bekend wordt gemaakt via nieuwsbrief en website.
 
Kerken die vallen onder het Oecumenisch Beraad Duinoord zijn:
 
Ten slotte doet de Houtrustkerk mee aan het Vrijzinnig Beraad, een samenwerkingsverband van liberale kerkgenootschappen uit de regio, dat elkaar tweemaal per jaar ontmoet voor overleg en ontmoeting. Samen met de Doopsgezinde gemeente, de Remonstrantse kerk, het Apostolisch Genootschap, de Vrijplaats en de Quakers uit Den Haag en de NPB Wassenaar en het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen uit Voorburg organiseert de Houtrustkerk in de maanden juli en augustus een mooi zomerprogramma, dat bekend wordt gemaakt via nieuwsbrief en website. Er is ook altijd een folder van deze activiteiten in de hal van de kerk. Hieronder staat een overzicht van de deelnemende kerken en de verwijzing naar hun eigen websites voor nadere informatie.