Vrijzinnig geloven

 

VVP

Samenwerking

Samenwerking

Samen met andere kerkgenootschappen in Den Haag vormt de Houtrustkerk het Oecumenisch Beraad Duinoord (OBD). Deelnemers aan dat beraad zijn de katholieke Ignatiusparochie aan de Elandstraat, de Quakers, de Evangelische Broedergemeente, de PKN-wijkgemeente Den Haag West (Maranathakerk en Bergkerk) en de gereformeerde Noorderkerk. Tweemaal per jaar organiseert dit overlegorgaan een oecumenische dienst: in september in de Vredesweek, en in januari in de Week van Gebed voor Eenheid onder de Christenen. Ook is er een gezamenlijke vesper in de veertigdagentijd, die steeds begint op Aswoensdag in de Elandstraatkerk. In de weken daarna is er elke woensdagavond tot Pasen een oecumenische vesper in de Maranathakerk, een gemeente waar we ook op andere wijze mee samenwerken (BethelBuurtBios, oecumenische leeskring en cafékring De Vrome Freule). Ook zijn er contacten met de Alevieten, een humanistische groep Turkse moslims en de Mobarak Moskee aan de Oostduinlaan.
 
Kerken die vallen onder het Oecumenisch Beraad Duinoord zijn:
 
Ten slotte doet de Houtrustkerk mee aan het Vrijzinnig Beraad, een samenwerkingsverband van liberale kerkgenootschappen uit de regio, dat elkaar tweemaal per jaar ontmoet voor overleg en ontmoeting. Samen met de Doopsgezinde gemeente, de Remonstrantse kerk, het Apostolisch Genootschap, de Vrijplaats en de Quakers uit Den Haag en de NPB Wassenaar en het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen uit Voorburg organiseert de Houtrustkerk in de maanden juli en augustus een mooi zomerprogramma, dat bekend wordt gemaakt via nieuwsbrief en website. Er is ook altijd een folder van deze activiteiten in de hal van de kerk. Hieronder staat een overzicht van de deelnemende kerken en de verwijzing naar hun eigen websites voor nadere informatie.