PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje
Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren, T. 050-5347593.
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint. (zie agenda).
Postadres van de kerk is:Postbus 29, 9750AA, Haren.
Contact: de heer A. Trox, tel. 050-3094682.
 

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje
Singelkerkje, Delfzijl
 
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.
 
 
 

“In den beginne was het Woord”. Column Greta Huis.

De gouden poort van Jeruzalem (Claudia Boonstra) 

Een fragment uit “Dagboek uit Jeruzalem”, geschreven door Marleen Anthonissen-van der Louw:

"8 maart 2017 … Vorige week vertelde een lokale predikant me dat hij was uitgenodigd voor een evangelische conferentie ergens in Europa. Toen de organisatoren hoorden dat hij Palestijn was, werd hij afgezegd. En gisteren hoorde ik dat een vredesactivist niet naar een feestje van de Nederlandse ambassade wilde gaan, omdat hij dan mensen zou ontmoeten die aan Israëlische zijde werken.”

Gedachtenisdienst

Brandende kaarsen in het donker (Natasja Tollenaar).

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we in het Witte kerkje in Haren dierbare familieleden en vrienden die zijn overleden. In het bijzonder staan we stil bij de mensen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Met deze dienst willen we uitdrukken dat ze in onze herinnering leven en daarmee deel blijven uitmaken van ons leven. Een ieder is van harte welkom om dierbare(n) te komen gedenken.                                                                                                                                                                        

Bommel en de Bijbel in Witte Kerkje

                                     

Schrijver, uitgever en fotograaf Klaas Driebergen houdt zondagmiddag 3 november in het Witte Kerkje een lezing over 'Bommel en de Bijbel'. Aanvang 15.30 uur.