PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje
Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren, T. 050-5347593.
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint. (zie agenda).
Postadres van de kerk is:Postbus 29, 9750AA, Haren.
Contact: de heer A. Trox, tel. 050-3094682.
 

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje
Singelkerkje, Delfzijl
 
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.
  

Niet het brullen en het brallen

.

Ds. Reinier Kleijer uit Haren, de schrijver van de liederenbundel 'Zeven maal zeven'.

In het Singelkerkje en het Witte Kerkje gaan verschillende gastvoorgangers voor. Één van hen is komend jaar mogelijk Reinier Kleijer uit Haren. Hij heeft een prachtige bundel geschreven van nieuwe liederen op bestaande melodieën: “Zeven maal zeven” heet het. Er staat ook een prachtig kerstlied in, geschreven op de melodie van lied 283 ‘In de veelheid van geluiden’. Het heet: 'Niet het brullen en het brallen'

Bekommer je om de aarde

Op Oudejaarsdag hield de dienstdoende voorganger Ate Trox in het Witte Kerkje een gloedvol betoog over de problemen met het klimaat en hoe wij met onze aarde omgaan. En eigenlijk zouden moeten omgaan. De moeite waard om nog eens rustig na te lezen en er ons voordeel mee te doen.

"Geen vroom gebabbel"

Annemike van der Meiden preekte in tientallen vrijzinnige kerken en heeft haar mooiste preken nu gebundeld in een publicatie. 'Een preek moet geen vroom gebabbel zijn.'