PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje
Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren, T. 050-5347593.
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint. (zie agenda).
Postadres van de kerk is:Postbus 29, 9750AA, Haren.
Contact: de heer A. Trox, tel. 050-3094682.
 

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje
Singelkerkje, Delfzijl
 
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.

What's in a name? Een heleboel, volgens Greta Huis.

.Cat Stevens.

Juist in het voorjaar en de zomer zingen we regelmatig als aanvangslied “Dit is een morgen als ooit de eerste”.   

Dit is een morgen als ooit de eerste,

Zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

Is God rechts? Onzin, stelt Ate Trox.

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet en SGP-voorman Kees van der Staay kunnen het aardig met elkaar vinden. Is God Rechts? stelde de NRC dan ook in achtergrondartikel. Ate Trox kwam via een ingezonden brief in het geweer. 

Groninger vrijzinnigen zijn trendsetters.

We gaan weer beginnen! Zondag 1 september komen we vanuit de hele provincie samen in de Petruskerk in Usquert voor een dienst. ‘s Middags gaan we in het dorpshuis lunchen en kijken en luisteren naar een optreden van Klezmer en co. Ik heb er zin in!

De heilige Liudger geneest de blinde zanger Bernlef, tekening uit "Neerlands heiligen in vroeger eeuwen, deel 4: Belijders en maagden", J.A.F. Kronenburg, 1904.

Gedichten in Grunneger Dainst

Een blik op de Reiderwolderpolder.

Tijdens de Grunneger Dainst zondag 19 mei jl. in Delfzijl, werden twee mooie gedichten voorgedragen, die met de liefde te maken hadden: liefde voor het Groninger land en liefde voor elkaar.

 

[12  >>