PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje
Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren, T. 050-5347593.
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint. (zie agenda).
Postadres van de kerk is:Postbus 29, 9750AA, Haren.
Contact: de heer A. Trox, tel. 050-3094682.

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje
Singelkerkje, Delfzijl
 
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.

Zingen en muziek (brief 16)

Zingen en muziek (brief 16)

Zingen in de kerk. Wanneer mag het weer?

Zingen en muziek, dat hoort bij mensen! In alle culturen wordt muziek gemaakt en wordt gezongen. Het is een belangrijke manier om gevoelens te uiten, bij alle mogelijke gelegenheden wordt muziek ten gehore gebracht: van feesten en bruiloften tot afscheidsbijeenkomsten bij het overlijden, in discotheken en bij klassieke concerten, overal klinkt muziek en wordt gezongen.

Ook 'zij' zijn 'wij'.

Ook 'zij' zijn 'wij'.

Cartoon: Jacques van Spotpen.nl

De Heer zei tegen Mozes: "Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, jullie God.” (Leviticus, 19:34)

Het Bijbelboek Leviticus is een lesboek en een leerboek. De priesters en het volk krijgen onderwijs. Mozes spreekt hen in opdracht van God toe. In hoofdstuk 19 worden de Tien Geboden afzonderlijk aangehaald of er wordt een toespeling op gemaakt of op nieuwe wijze uitgelegd. In vers 34 wordt het grote gebod om de naaste lief te hebben uitgebreid, de vreemdelingen die woonachtig waren in Israël zijn ook de naasten. Ook ‘zij’ zijn ‘wij’. En dat blijkt nu een hele kluif voor ons te zijn.

Leesvuur in tijden van corona

 

 

Lezen is niet alleen maar een boek openslaan. Het opent bijna letterlijk werelden. Daarom roept Hetty Zock (verbonden aan de RUG) op om te blijven lezen!

[12  >>