PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje
Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren, T. 050-5347593.
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint. (zie agenda).
Postadres van de kerk is:Postbus 29, 9750AA, Haren.
Contact: de heer A. Trox, tel. 050-3094682.
 

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje
Singelkerkje, Delfzijl
 
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.
 
 
 

Niet het brullen en het brallen

.

De aanbidding der herders, Pieter Codde, 1645, collectie Rijksmuseum.

In het Singelkerkje en het Witte Kerkje gaan verschillende gastvoorgangers voor. Één van hen is komend jaar mogelijk Reinier Kleijer uit Haren. Hij heeft een prachtige bundel geschreven van nieuwe liederen op bestaande melodieën: “Zeven maal zeven” heet het. Er staat ook een prachtig kerstlied in, geschreven op de melodie van lied 283 ‘In de veelheid van geluiden’. Het heet: 'Niet het brullen en het brallen'

Halfweg Kerst

Halfweg Kerst

Adventskrans, St. Antonius Abtkerk, Eindhoven

Sinterklaas heeft zijn hakken nog niet gelicht of kerst barst los. Of al eerder! Je ziet het aan de etalages, gevels van woonhuizen en winkels, tuinen, pleinen in dorpen en steden, de reclamefolders, en je hoort het aan de liedjes op de radio, de films op t.v.; een overdaad komt je tegemoet. Advent wordt overgeslagen. Wat een contrast met vroeger, toen er tijdens advent zelfs werd gevast.

Gedachtenisdienst Fivelgo

Gedachtenisdienst Fivelgo

Op Oudjaarsdag is er om 16:30 uur in het Singelkerkje te Delfzijl een dienst. Het is de gedachtenisdienst. We herdenken dierbare familieleden en vrienden die zijn overleden. In het bijzonder staan we stil bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Met deze dienst willen we uitdrukken dat ze in onze herinnering leven en daarmee deel blijven uitmaken van ons leven.