PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje
Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren, T. 050-5347593.
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint. (zie agenda).
Postadres van de kerk is:Postbus 29, 9750AA, Haren.
Contact: de heer A. Trox, tel. 050-3094682.
 

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje
Singelkerkje, Delfzijl
 
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.

De Toren van Babel/Faceboek.

Lucas van Valckenborch  (1535 – 1597 ) De toren van Babel (1568)

Wat is het heerlijk om met een groepje mensen een idee te hebben en dat samen tot wasdom te brengen. Wat een geweldig proces! Wat een energie, gedrevenheid en creativiteit kun je samen voelen en ervaren, schrijft Greta Huis in haar column.

Kerk en aardbeving

De werkgroep Platform Kerk en Aardbeving vraagt of alle kerken in de dienst van 30 juni aandacht willen besteden aan de aardbevingsproblematiek. Greta Huis zit namens de VVP-Groningen in de werkgroep.

Gedichten in Grunneger Dainst

Een blik op de Reiderwolderpolder.

Tijdens de Grunneger Dainst zondag 19 mei jl. in Delfzijl, werden twee mooie gedichten voorgedragen, die met de liefde te maken hadden: liefde voor het Groninger land en liefde voor elkaar.

 

Ate Trox op Eritrees feestje

                

Ate Trox, de immer serieuze bestuurder van diverse VVP-geledingen, heeft ook een andere kant. Dat bleek weer eens op een verjaardagsfeestje van een van de Eritrese kinderen, voor wie Ate zich als vrijwilliger regelmatig inspant. Op de foto waakt hij met een feestmuts op over de bijna 1-jarige Musie, terwijl zijn vrouw Ineke een oogje in het zeil houdt.

Musie staat voor de naam Mozes. De Eritrese kinderen hebben nagenoeg allemaal bijbelse namen. De kinderen voor wie mijn vrouw Masja en ik ook een beetje zorgen, heten bijvoorbeeld Dawith (David) en Daniël.

De Eritrese gemeenschap in Eelde is gemiddeld nogal orthodox christelijk. Ze zijn vrijwel allen zogenoemd Eritrees orthodox en gaan ter kerke in Groningen. Daartoe hebben ze op de zaterdagen de rooms-katholieke kerk in de Oosterparkwijk gehuurd. Best interessant om eens een dienst bij te wonen, maar dan is wel enig zitvlees vereist want een dienst duurt gauw een paar uur.

Enfin, het was een leuk verjaardagsfeestje, inclusief een Eritrese maaltijd.

Dick Dalmolen