PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje
Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren, T. 050-5347593.
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint. (zie agenda).
Postadres van de kerk is:Postbus 29, 9750AA, Haren.
Contact: de heer A. Trox, tel. 050-3094682.

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje
Singelkerkje, Delfzijl
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.
Mailadres: vvrijzinnigp.fivelgo@gmail.com

Op de rode heuvels van Georgia (br.20)

Op de rode heuvels van Georgia (br.20)

De eerste verschijning van Jezus was aan de drie wijzen uit het Oosten, ook wel 'de verschijning aan de heidenen' genoemd. 

Op de rode heuvels van Georgia

Zondag 3 januari was het Epifanie. Op die dag of op 6 januari wordt het feest van Driekoningen gevierd. De drie wijzen uit het Oosten hebben de ster zien opgaan van de koning van de Joden en zijn hem gaan zoeken. Uiteindelijk vinden ze Jezus in Bethlehem (Matteüs 2: 1-12). Met Epifanie wordt stilgestaan bij de drie verschijningen van Jezus. De verschijning van Jezus aan de drie wijzen is de eerste en wordt wel ‘de verschijning aan de heidenen’ genoemd. In de zondagen die volgen worden vaak de overige verschijningen gevierd: de doop van Jezus in de Jordaan en de bruiloft te Kana. De liturgische kleur is net als met kerst wit; er valt wat te vieren. Maar ook te bezinnen zoals bij de doop van Jezus die het begin van de publieke verschijning van Jezus markeert.

Lechajim: Toost op het leven (brief 21)

De bruilof te Kana, geschilderd door Paolo Veronese in 1563. Het schilderij hangt in het Louvre te Parijs en meet 6,77 x 9,94 meter en is daarmee het grootste werk in het Louvre.

Lechajim: Toost op het leven.

Geweldige herinneringen bewaar ik aan de kerstviering van de zondagsschool op tweede kerstdag in de Petrus en Pauluskerk van Loppersum. (Heb jij die ook? Bel mij of iemand anders van onze vereniging om ze met elkaar te delen.) Er stond een hele grote kerstboom met echte kaarsen. Er was een kerstspel waar alle kinderen aan meededen. Na afloop warme chocolademelk en voor alle kinderen was er een schattige papieren kersttas met daarin een grote navelsinaasappel en een boek. Eens kreeg ik het boekje Bruiloft in Kana. Natuurlijk heb ik het voor deze brief opgezocht, gevonden(!) en gelezen: een groot wonderverhaal want Jezus verandert water in wijn. Het is in Kana waar Jezus begint met zijn wondertekenen die ook met Epifanie gevierd worden.

Het licht van Kerst (brief 18)

Het licht van Kerst (brief 18)

Een foto van de adventskrans die in het Witte Kerkje heeft gehangen. De prachtige en heerlijk geurende krans is gemaakt door Nannie Cuperus en de foto is gemaakt door Ate Trox.

Het licht van Kerst

Overrompeld en overdonderd was ik toen ik op de radio hoorde van de speciale nieuwsuitzending vanwege de lockdown. Lock down? Het was in de bestuurskamer van het Witte Kerkje, waar ik op zeker drie meter afstand van Drewe lunchte en niet wist wat ik hoorde. Hoe is het bij jou, bij u aangekomen?

[12  >>