PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje
Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren, T. 050-5347593.
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint. (zie agenda).
Postadres van de kerk is:Postbus 29, 9750AA, Haren.
Contact: de heer A. Trox, tel. 050-3094682.

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje
Singelkerkje, Delfzijl
 
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.

Organist Alice Brons gehuldigd

                         

Voorzitter Ate Trox  van het Witte Kerkje spreekt de jubilerende Alice Brons toe. Foto: Henk Brons.

Organist Alice Brons van het Witte Kerkje in Haren is zondag 26 juli jl. tijdens een feestelijke dienst in het zonnetje gezet. Ze was op 1 mei jl. 60 jaar kerkorganist, waarvan 50 jaar in het Witte Kerkje. Door de coronamaatregelen kon de huldiging pas op een latere datum plaatshebben. 

Er gebeurt iets in de wereld (brief 14)

Er gebeurt iets in de wereld (brief 14)

Het Bijbelboek Zacharia is het elfde boek van de verzameling van wat wordt genoemd Twaalf Profeten. Deze verzameling van profetenboeken is vermoedelijk in de vierde of derde eeuw voor Christus tot stand gekomen. Het boek Zacharia is genoemd naar een profeet die, zo staat in het boek, vanaf het jaar 520 voor Christus werkzaam was in Jeruzalem.

Black Lives Matter (brief 15)

Black Lives Matter (brief 15)

Voor altijd tweederangs?

De protestacties onder die naam die in de VS ontstonden na de gewelddadige dood van George Floyd kregen ook op verschillende plaatsen in Europa waaronder Nederland, een vervolg. 

[12  >>