PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje
Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren, T. 050-5347593.
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint. (zie agenda).
Postadres van de kerk is:Postbus 29, 9750AA, Haren.
Contact: de heer A. Trox, tel. 050-3094682.

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje
Singelkerkje, Delfzijl
 
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.
Mailadres: vvrijzinnigp.fivelgo@gmail.com

Schuldhulpmaatjes gezocht

Schuldhulpmaatjes gezocht

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. Ook in de gemeente Eemsdelta met onze vrijzinnige kern Fivelgo. Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat veel mensen niet meer helder kunnen denken. Ze verliezen het overzicht over hun geldzaken. Zelfs iets eenvoudigs als het openmaken van de post kan emotioneel te belastend worden. En zo raken mensen steeds verder in de problemen.

Is Maria de ideale moeder?

Het marmeren beeld De Pieta (1499) van Michel Angelo. Het beeld stelt Maria voor met in haar armen de dode Christgus. Het is te zien in de St.Pietersbasiliek in Vatacaanstad.

Op zondag 30 oktober j.l. ontvingen we in het Witte kerkje ds Sytze de Vries, die een lezing hield met als titel ‘Maria, de vrouw met de vele gezichten’. Voor rooms-katholieken is Maria altijd dichtbij, voor protestanten komt ze alleen in de adventstijd even in de belangstelling. Protestanten riepen al gauw: Maria staat niet eens in de Bijbel! Daarmee ontstond al sinds de Reformatie een verschil in belangstelling voor Maria tussen protestanten en rooms-katholieken.

Het Witte en het Zwarte Kerkje

Het Witte en het Zwarte Kerkje

Het Witte Kerkje in Haren is vrijwel algemeen bekend, zeker bij de vrijzinnigen. Het kerkje is ongeveer 85 jaar oud en gebouwd in opdracht van de toemalige Vereniging Vrijzinnig Hervormden, de voorloper van de huidige VVP.
In of op IJsland hebben ze het Zwarte Kerkje, zelfs meerdere, bijvoorbeeld Búdakirkja.

[12  >>