PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje
Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren, T. 050-5347593.
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint. (zie agenda).
Postadres van de kerk is:Postbus 29, 9750AA, Haren.
Contact: de heer A. Trox, tel. 050-3094682.

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje
Singelkerkje, Delfzijl
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.
Mailadres: vvrijzinnigp.fivelgo@gmail.com

‘Beste Petrus, je hebt je vanochtend toch gewassen?’ (brief 26)

Jezus wast de voeten van zijn discipelen.

Zondag 28 maart jl. is de Stille Week begonnen met de intocht van Jezus in Jeruzalem. In deze brief vervolgen we de week door stil te staan bij Witte Donderdag. Het is de dag waarop het laatste maal van Jezus met zijn vrienden wordt gevierd. Samen eten, het lijkt zo goed maar er hangt onheil in de lucht.

wat hebben we aan vijf broden en twee vissen? (brief 25)

 

  Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Teberias genoemd). … Het was kort voor het Joodse pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’ Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’ Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?’ Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden. (Johannes 6(1) 4-11)

Digitale bezinningsmomenten

De derde en meest actuele digitale bezinnigsdienst van voorganger voorganger Greta Huis is in het Gronings, en geeft ook nog eens inzicht in de vrijzinnigheid. U kunt de dienst zien en beluisteren door op onderstaande link te klikken:

https://youtu.be/KhZpS6EdVyA

Vorige week maakte Greta een digitale Paasdienst. Drie vrijzinnige kerken in de provincie: het Witte Kerkje in Haren, het Singelkerkje in Delfzijl en de Torenstraatkerk in Scheemda, speelden daarbij een rol. Op het orgel speelde Alice Brons, de zang werd verzorgd door Jelle Witteveen en Lieneke Kok las de bijbeltekst.

Deze dienst is te zien en te beluisteren via onderstaande link:

https://youtu.be/KMDimQKEcHs

De allereerste digitale bezinning was half maart en had ook als titel "Halfweg". Voor de liefhebbers is deze dienst nog eens te zien en de beluisteren door op onderstaande link te klikken:

https://www.youtube.com/watch?v=2rHPBt4_rsI

[12  >>