PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje
Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren, T. 050-5347593.
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint. (zie agenda).
Postadres van de kerk is:Postbus 29, 9750AA, Haren.
Contact: de heer A. Trox, tel. 050-3094682.

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje
Singelkerkje, Delfzijl
 
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.

Diensten gaan weer van start

Langzamerhand gaan de vrijzinnige diensten in Groningen weer van start . Afgelopen zondag 28 juni beet het Witte Kerkje in Haren het spits af. Voorganger was Greta Huis. Gezongen werd er niet, maar er waren wel twee voorzangers en dat beviel goed.

Op 26 juli a.s. is er weer een dienst in Haren. Mevrouw C. Boon-Themmen gaat  voor. Organist Alice Brons wordt dan tevens gehuldigd. Ze was op 1 mei jl. 60 jaar organist, waarvan 50 jaar in het Witte Kerkje.

In Marum worden zondag 16 augutus twee diensten achterelkaar gehouden. Er kan dan tevens kennis worden gemaakt met mevrouw ds. Heleen Westerik, de nieuwe voorganger in het Westerkwartier.

De afdeling Fivelgo wil in september weer starten met de diensten.

Alice Brons 60 jaar organist

Alice Brons 60 jaar organist

Om even in de tijd te plaatsen: Op 1 mei 1960 haalde de Sovjet-Unie op haar grondgebied een Amerikaans spionagevliegtuig met piloot Gary Powers uit de lucht. Het werd even spannend in de wereld: de Amerikaanse president Eisenhower contra Sovjetleider Chroetsjov. Onwetend van dit alles fietste op deze datum een 15-jarig meisje van Appingedam naar Leermens om daar voor het eerst het orgel tijdens een kerkdienst te bespelen. Haar naam: Alice van Dijk. Wij kennen haar beter als Alice Brons, nu 60 jaar kerkorganist, waarvan 50 jaar in het Witte kerkje te Haren. Tijd voor een verhaal.

"Er gebeurt iets in onze wereld" (brief 14)

Het Bijbelboek Zacharia is het elfde boek van de verzameling van wat wordt genoemd Twaalf Profeten. Deze verzameling van profetenboeken is vermoedelijk in de vierde of derde eeuw voor Christus tot stand gekomen. Het boek Zacharia is genoemd naar een profeet die, zo staat in het boek, vanaf het jaar 520 voor Christus werkzaam was in Jeruzalem.