PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje
Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren, T. 050-5347593.
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint. (zie agenda).
Postadres van de kerk is:Postbus 29, 9750AA, Haren.
Contact: de heer A. Trox, tel. 050-3094682.

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje
Singelkerkje, Delfzijl
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.
Mailadres: vvrijzinnigp.fivelgo@gmail.com

‘Beste Petrus, je hebt je vanochtend toch gewassen?’ (brief 26)

Jezus wast de voeten van zijn discipelen.

Zondag 28 maart jl. is de Stille Week begonnen met de intocht van Jezus in Jeruzalem. In deze brief vervolgen we de week door stil te staan bij Witte Donderdag. Het is de dag waarop het laatste maal van Jezus met zijn vrienden wordt gevierd. Samen eten, het lijkt zo goed maar er hangt onheil in de lucht.

Vermaning en bemoediging (brief 27)

Een voorbeeld van een schuilkerk is de Doopsgezinde kerk in Zijldijk, gebouwd in 1772, een zogenaamde schuurkerk.                                                          

Vandaag ga ik schrijven over een brief, een beetje, de eerste brief van Johannes. Waarschijnlijk is het aan het begin van de tweede eeuw geschreven in Klein-Azië of Syrië. En is het bestemd voor meerdere gemeenten waarvoor de schrijver zich verantwoordelijk voelt. De brief kenmerkt zich onder meer door vermaning en bemoediging.

Psalm 65 (Brief 28)

 

DE DICHTER HUUB OOSTERHUIS MAAKTE EEN VRIJE BEWERKING VAN DE 150 PSALMEN.

 

Psalm 65 Vrij

 

In 2011 bracht Huub Oosterhuis een vrije bewerking uit van de 150 psalmen, genaamd 150 Psalmen Vrij. Voor de brief heb ik gekozen voor psalm 65:

Onderweg met een leeg graf achter ons (brief 29)

 De Emmausgangers onderweg, met daarnaast Jezus die zich bij hen heeft gevoegd.

Onderweg met een leeg graf achter ons.

In aanloop naar Hemelvaart lezen we het verhaal van de Emmaüsgangers uit Lucas 24:13-35. Twee leerlingen gaan op weg naar Emmaüs en zijn druk met elkaar in gesprek. Een onbekende voegt zich bij hen, maar voor de lezer is gelijk duidelijk dat het om Jezus gaat. De leerlingen vertellen deze onbekende waar ze vol van zijn: de dood van Jezus.

[12  >>