PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Alice Brons 60 jaar organist

Alice Brons 60 jaar organist

Om even in de tijd te plaatsen: Op 1 mei 1960 haalde de Sovjet-Unie op haar grondgebied een Amerikaans spionagevliegtuig met piloot Gary Powers uit de lucht. Het werd even spannend in de wereld: de Amerikaanse president Eisenhower contra Sovjetleider Chroetsjov. Onwetend van dit alles fietste op deze datum een 15-jarig meisje van Appingedam naar Leermens om daar voor het eerst het orgel tijdens een kerkdienst te bespelen. Haar naam: Alice van Dijk. Wij kennen haar beter als Alice Brons, nu 60 jaar kerkorganist, waarvan 50 jaar in het Witte kerkje te Haren. Tijd voor een verhaal.

"Ik geloof in mezelf"

Het Meer van Galilea.

“Het is weer voorbij die mooie zomer”, Gerard Cox bezong het ooit. Voorbij is de zomer nog niet maar wat was ie warm, droog en anders dan anders. Hoe je het ook wendt of keert door de pandemie is alles anders. Ook de zomer. Ook de Bijbel, of de leeservaring? Zoals bij het volgende verhaal uit Matteüs.

Direct na het verhaal over de spijziging van de vijfduizend mannen (plus de vrouwen en de kinderen), heeft Jezus, het is al avond, behoefte aan een moment van rust en bezinning. Hij wil alleen zijn. Daarom vraagt hij de leerlingen voor hem uit naar de overkant van het Meer van Galilea te varen en ook de menigte weg te gaan.

<<  1 [2