PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

De aarde is onze tempel (brief 24)

De aarde is onze tempel (brief 24)

De aarde kun je en zou je wellicht moeten beschouwen als onze tempel.

Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers:‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht van uw huis zal mij verteren.’ Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’ Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.(Johannes 2:13-22)

Complotdenken (2)

René van der Rijst is theoloog en protestants predikant te Haarlem. Zijn boek Het geschenk van vertrouwen. De maakbare samenleving voorbij verscheen in 2020 bij KokBoekencentrum Uitgevers.

Complottheorieën zijn van alle tijden, maar komen met name sterk op in tijden van crisis en onzekerheid. Kenmerkend voor complottheorieën is een fundamenteel wantrouwen in de omringende wereld. In zijn benadering van complottheorieën koos Sytze Ypma voor een psychologische benadering, ik kies voor een meer filosofische benadering.

Complotdenken (1)

Sytze Ypma is theloog en protestants predikant in Franeker. Hij promoveerde in 2001 op een studie over 'God en gekte'.

Tweeluik over wantrouwen en complotdenken
De verkiezingen in Amerika en de coronabestrijding in Nederland kregen te maken met wantrouwen en complotdenken. Wat is er aan de hand? Hoe kan het dat mensen zich daarin laten meeslepen? En is daar wat tegen te doen?
Die vragen heeft Liberaal Christendom.nl  voorgelegd aan twee theologen.
Eerst is het woord aan Sytze Ypma (Dolen in het donker), die het gesprek zoekt met de psychologie. Volgende keer reageert René van der Rijst die de filosofie in het gesprek betrekt.

Alice Brons 60 jaar organist

Alice Brons 60 jaar organist

Om even in de tijd te plaatsen: Op 1 mei 1960 haalde de Sovjet-Unie op haar grondgebied een Amerikaans spionagevliegtuig met piloot Gary Powers uit de lucht. Het werd even spannend in de wereld: de Amerikaanse president Eisenhower contra Sovjetleider Chroetsjov. Onwetend van dit alles fietste op deze datum een 15-jarig meisje van Appingedam naar Leermens om daar voor het eerst het orgel tijdens een kerkdienst te bespelen. Haar naam: Alice van Dijk. Wij kennen haar beter als Alice Brons, nu 60 jaar kerkorganist, waarvan 50 jaar in het Witte kerkje te Haren. Tijd voor een verhaal.

<<  1 [2