PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Actueel

 

Diensten VvP hervaT

De diensten van de VVP Groningen zijn hervat. In het Witte Kerkje te Haren gaat op zondag 19 september  de heer F.  Dukers voor. De heer Philip Kiemel is de gastorganist. Op zondag 3 oktober is mevrouw Greta Huis de voorganger in het Witte Kerkje. Mevrouw Alice Brons is dan de organist.

Weer koffieochtenden en gespreksgroep.

Als gevolg van de versoepelingen in het coronabeleid gaan in het Witte Kerkje te Haren weer een aantal bestaande activiteiten van start. Zo worden de inloop-koffieochtenden weer in ere hersteld. In eerste aanleg zijn daarvoor de maandagen 11 oktober, 8 november, 17 januari en 14 februari gepland, telkens vanaf 10.00 uur. Ook de gespreksgroep gaat weer beginnen. De data daarvoor zijn 1 en 29 november, 10 januari en 7 februari.

‘Van God spreken’ in Witte Kerkje

De theoloog en filosoof Wouter Slob houdt zondagmiddag 24 oktober een lezing in het Witte Kerkje te Haren met als titel ‘Van God spreken’. Slob wil af van het eeuwige debat tussen theïsten en atheïsten. “In het geloof zouden we niet over God, maar van God moeten spreken”, vindt hij. In plaats van de vraag of God bestaat, naar de vraag wat Hij betekent.

Bij atheïstische filosofen constateert Slob een toenemende gretigheid het christelijk geloof op deze wijze te benaderen. De theologie lijkt wat terughoudend hierin, maar volgens Slob is er alle reden om deze lijn ook theologisch te doordenken en op te nemen. In gesprek met de Groninger journalist Job van Schaik geeft Wouter Slob een aanzet daartoe. In het boekje ‘Van God spreken’ doen ze daarvan verslag. Hoewel het in feite een zeer vrijzinnige filosofie betreft, noemt Slob het neo-orthodox.

Wouter Slob is predikant van de Laarkerk in Zuidlaren en is tien jaar als bijzonder hoogleraar verbonden geweest aan de Rijksuniversiteit Groningen. De lezing in het Witte Kerkje is vrij toegankelijk en begint om 15.00 uur.

 

Klik naar de Youtubepagina van de VVP

 https://www.youtube.com/channel/UC042rLfBcZTJY8xh9R5JhHA

Als u bovenstaande link aanklikt komt u op de youtubepagina van de VVP Groningen, waarop ook diverse artikelen staan, zoals overwegingen van voorganger Greta Huis. 

Hulp gevraagd                                                                                                               

Het zou plezierig zijn als een paar mensen in het Witte Kerkje zouden willen helpen bij het voorbereiden van de koffie na de dienst en de koffieochtenden. Het gaat niet om alle diensten of koffieochtenden, maar zo nu en dan in overleg vast te stellen wanneer. Bent u bereid, neem dan even contact op met Wendela Meijer (050 5346966). Zij kan u de ins en outs vertellen.

 Verhuur Witte Kerkje

Op dagen dat het Witte Kerkje niet wordt gebruikt, bestaat de mogelijkheid de ruimte te huren voor externe activiteiten. Inlichtingen en reservering bij mevrouw H. Bier-Van der Laan, tel. 0598-395126.