PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Actueel

buitendag in Niekerk

De jaarlijkse Buitendag van de van de Vereniging Vrijzinnige Protestanten in Groningen wordt zondag 4 september in Niekerk (WK) gehouden. In de fraaie oude kerk zal Greta Huis vanaf 10.30 uur voorgaan. Na de dienst wordt overgestoken naar het dorpshuis De Rotonde. Daar wordt de lunch gebruikt, waarna professioneel verhalenverteller Pauline Seebregts zal vertellen over de persoon Jozef. Opgave voor deze dag bij secretaris Ate Trox, a.trox@planet.nl

 


Vrijzinnige kerkdiensten in de prov. Groningen

 

Zondag 14 augustus is er dienst in het Witte Kerkje te Haren. Voorganger is ds. J. Hommes en de organist is de heer Dick Rozenga. Aanvang 10.00 uur. Koffie na de dienst.

Zondag 28 augustus is er dienst in de Torentraatkerk te Scheemda. Voorganger is de heer Ate Trox en de organist is de heer Bert Smit. Aanvang 09.30 uur. Koffie na de dienst.

Zondag 28 augustus is er ook dienst in het Witte Kerkje te Haren. Voorganger is mevrouw Simone van der Laan. De organist is de heer Dick Rozenga. Aanvang 10.00 uur; koffie na de dienst.

Zondag 28 augustus is er eveneens dienst in de Romaanse kerk te Marum. Voorganger is mevrouw Heleen Westerik. Aanvang 10.30 uur; koffie na de dienst.

Witte Kerkje steunt ‘Haren geeft Warmte’

Het Witte Kerkje steunt het initiatief van de Diaconale Raad Haren (DIRA) het project ‘Haren geeft Warmte’ te starten. Met dit project wil de DIRA mensen met een laag inkomen financieel helpen, juist nu de energieprijzen zeer fors oplopen. Het plan is dat de mensen die de compensatie van de energiebelasting door de overheid niet of niet geheel nodig hebben, dit kunnen schenken aan een lokaal kerkelijk/diaconaal fonds. Dat fonds is ondergebracht bij de DIRA Haren (NL65 SNSB 0905 5903 09). Vanuit dit fonds worden alle schenkingen in samenwerking met de Voedselbank Stad Groningen verdeeld. Dit in de vorm van tegoedkaarten die bij de supermarkten kunnen worden gebruikt. Zo’n 500 huishoudens maken momenteel gebruik van de Voedselbank.

Klik naar de Youtubepagina van de VVP   https://www.youtube.com/channel/UC042rLfBcZTJY8xh9R5JhHA

Als u bovenstaande link aanklikt komt u op de youtubepagina van de VVP Groningen, waarop ook diverse artikelen staan, zoals overwegingen van voorganger Greta Huis. 

Hulp gevraagd                                                                                               

Het zou plezierig zijn als een paar mensen in het Witte Kerkje zouden willen helpen bij het voorbereiden van de koffie na de dienst en de koffieochtenden. Het gaat niet om alle diensten of koffieochtenden, maar zo nu en dan in overleg vast te stellen wanneer. Bent u bereid, neem dan even contact op met Wendela Meijer (050 5346966). Zij kan u de ins en outs vertellen.

Verhuur Witte Kerkje

Op dagen dat het Witte Kerkje niet wordt gebruikt, bestaat de mogelijkheid de ruimte te huren voor externe activiteiten. Inlichtingen en reservering bij mevrouw H. Bier-Van der Laan, tel. 06-43539850.