PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Actueel

Koffieochtenden.                                                                                                           

In de zomer gaan de maandelijkse koffieochtenden gewoon door. Op de volgende maandagen is iedereen tussen 10 en 10.30 uur van harte welkom: 3 juni, 15 juli en 12 augustus.                                                                                             

Hulp gezocht.                                                                                                                  

Het zou plezierig zijn als een paar mensen in het Witte Kerkje zouden willen helpen bij het voorbereiden van de koffie na de dienst en de koffieochtenden. Het gaat niet om alle diensten of koffieochtenden, maar zo nu en dan in overleg vast te stellen wanneer. Bent u bereid, neem dan even contact op met Wendela Meijer (050 5346966). Zij kan u de ins en outs vertellen. 

Theemiddag

De zomerse Theemiddag van de kern Haren/Groningen is inmiddels al een traditie geworden. Dit jaar wordt de middag op vrijdag 12 juli vanaf 14.30 uur gehouden in het Elanderhus van het Scandinavisch dorp, Oude Badweg 1 in Eelderwolde. Vanwege de reservering is opgave noodzakelijk. Dit kan door in te tekenen op de lijst in de hal van het Witte Kerkje of telefonisch bij Wendela Meijer, 050 5346966.

Koffiemaaltijd.

Op zondag 4 augustus is er geen kerkdienst in het Witte Kerkje, maar houden we een Koffiemaaltijd, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Bij deze lunch is er voldoende gelegenheid om van gedachten te wisselen, maar er is ook muziek en ruimte voor een gedicht. De bijeenkomst begint om 11.30 uur en we gaan dan om 12.00 uur aan tafel. In verband met de aanschaf van voldoende etenswaren is ook hier opgave vooraf noodzakelijk. Dit kan door uiterlijk 25 juli in te tekenen op de lijst in de hal van het Witte Kerkje of door telefonische aanmelding bij Wendela Meijer, 050 5346966.