PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Actueel

Vrijzinnige diensten in de provincie groningen.

Zondag 5 februari is er dienst in het Witte Kerkje te Haren. Voorganger is ds. A. van Lunteren en het orgel wordt bespeeld door de heer Dick Rozenga. Koffie/thee na de dienst. Aanvang 10 uur.

Zondag 19 februari is er een dienst in  de Romaanse kerk te Marum.  Voorganger is mevrouw Christine Schlette. Koffie/thee na de dienst. Aanvang 10.30 uur.

Zondag 19 febrari is er dienst in het Witte Kerkje te Haren. Voorganger is mevrouw Greta Huis.  De organist is mevrouw Alice Brons. Aanvang 10.00 uur.

 

Witte Kerkje steunt ‘Haren geeft Warmte’

Het Witte Kerkje steunt het initiatief van de Diaconale Raad Haren (DIRA) het project ‘Haren geeft Warmte’ te starten. Met dit project wil de DIRA mensen met een laag inkomen financieel helpen, juist nu de energieprijzen zeer fors oplopen. Het plan is dat de mensen die de compensatie van de energiebelasting door de overheid niet of niet geheel nodig hebben, dit kunnen schenken aan een lokaal kerkelijk/diaconaal fonds. Dat fonds is ondergebracht bij de DIRA Haren (NL65 SNSB 0905 5903 09). Vanuit dit fonds worden alle schenkingen in samenwerking met de Voedselbank Stad Groningen verdeeld. Dit in de vorm van tegoedkaarten die bij de supermarkten kunnen worden gebruikt.

Ook Eemsdelta (met kern Fivelgo) geeft warmte.

We merken allemaal dat producten veel en veel duurder worden. Mensen met een minimaal inkomen kunnen niet meer rondkomen en staan voor een hele zware winter met torenhoge energieprijzen.       In november en december krijgt elk huishouden 190 euro (dus totaal 380 euro) van de overheid via de energieleverancier als tegemoetkoming voor de gestegen prijzen voor gas en stroom. Niet iedereen heeft die vergoeding nodig. Je kunt deze compensatie van de energiebelasting geheel of gedeeltelijk doneren aan Stichting Voedselbank Eemsdelta NL80 RABO 0122 2957 30 in Delfzijl. Wanneer je als omschrijving ‘aankoop voedsel’ geeft wordt het geld alleen daarvoor gebruikt en gaat het rechtstreeks naar de cliënten van de voedselbank. Alle predikanten, pastores, kerkelijk werkers, kerkgenootschappen en het Interkerkelijk Diakonaal Platform van Eemsdelta ondersteunen van harte dit lokale initiatief. Immers met elkaar voor elkaar!

VVP Groningen op Youtube en Facebook

 

https://www.youtube.com/channel/UC042rLfBcZTJY8xh9R5JhHA

Als u bovenstaande link aanklikt komt u op de youtubepagina van de VVP Groningen, waarop ook diverse artikelen staan, zoals overwegingen van voorganger Greta Huis. Op Facebook staat de VVP op de pagina Vrijzinnig Groningen.

Verhuur Witte Kerkje

Op dagen dat het Witte Kerkje niet wordt gebruikt, bestaat de mogelijkheid de ruimte te huren voor externe activiteiten. Inlichtingen en reservering bij mevrouw H. Bier-Van der Laan, tel. 06-43539850.

Wat is vrijzinnig geloven?

Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom. Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie; ‘kritisch’ want zowel Bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context, en ‘vrij’ omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken. Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid.