PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje

Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren, T. 050-5347593.
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint. (zie agenda).
Postadres van de kerk is:Postbus 29, 9750AA, Haren.
Contact: de heer A. Trox, tel. 050-3094682.

JAARVERSLAG 2019 FONDS NAASTENLIEFDE

Saldo 01-01-2019                              540,39 euro

Baten:

Opbrengst collecten                         509,71 euro             

Lasten:

Kosten betalingsverkeer             --    87,56 euro

Uitkeringen particulieren            -- 600,00 euro

Saldo 31-12-2019                             362,54 euro