PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje

Het Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren
telefoon 050-5347593
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint.
 
Overzicht fonds Naastenliefde 2017 Witte Kerkje:
Saldo 01-01 2017 (in euro's)                               391,35
Opbrengst collectes                                              645,70
 
Totaal                                                                      1.037,05
 
Kosten betalingsverkeer                                 -       69,19
Uitkeringen particulieren                                -     250,--
Uitkering De Riepe                                            -     150,--
 
Totale uitgaven                                                  -     469,19
 
Saldo 31-12-2017                                                     567,86                                                             
 
 
Diensten: zie de agenda

Na de diensten drinken we altijd koffie!

Postadres van de gemeente is Postbus 29, 9750AA Haren

Contactadres is dhr A. Trox tel 050-3094682