PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Er gebeurt iets in de wereld (brief 14)

Er gebeurt iets in de wereld (brief 14)

Het Bijbelboek Zacharia is het elfde boek van de verzameling van wat wordt genoemd Twaalf Profeten. Deze verzameling van profetenboeken is vermoedelijk in de vierde of derde eeuw voor Christus tot stand gekomen. Het boek Zacharia is genoemd naar een profeet die, zo staat in het boek, vanaf het jaar 520 voor Christus werkzaam was in Jeruzalem.

In die periode hadden de Perzen de macht overgenomen van de Babyloniërs en was een deel van de nakomelingen van de ballingen uit Babylonië teruggekeerd. In eerste instantie zijn de mensen blij met de Perzen omdat ze naar Jeruzalem mochten gaan. Maar de eerste euforie neemt al snel de plaats in van verkoeling. De herbouw van de tempel wordt uitgesteld, terwijl bij het volk het gevoel begint te groeien dat het er misschien wel nooit van gaat komen. Bovendien bewonen de mensen het land, maar ze genieten er niet van. Ze oogsten vruchten, maar ze worden geplukt voor de Perzische koningen. Ze mogen hun God vereren maar tegelijkertijd worden ze tot slaaf gemaakt.

In die context klinken de woorden van Zacharia: “Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege” (Zacharia 9:9). Een dergelijke boodschap kun je toch alleen met zoveel kracht en hartstocht verkondigen als je er in gelooft? Immers de situatie is alles behalve rooskleurig en dan vreugde verkondigen? Het is geen goedkope oh wat ben ik blij-geloof maar een perspectief, een vergezicht wordt getoond.

Is het niet de letterlijke belichaming van woorden die mensen overtuigen. Lichaamstaal als geloofstaal? Om meer dan één reden is het niet toevallig dat ik hierbij aan Martin Luther King moest denken. Vanwege de huidige situatie. De dood van de zwarte Amerikaan George Floyd die voor honderd-duizenden mensen reden was en is om de straat op te gaan om het uit te roepen: de levens van zwarte mensen doen er toe! En ik dacht ook aan Martin Luther King vanwege zijn hartstochtelijke toespraken met daarin zijn geloof in een ándere, een gelijkwaardige samenleving vrij van discriminatie.

Op drie april 1968 spreekt Martin Luther King de voornamelijk zwarte mensen toe in een kerk in Memphis. Het zijn vooral vuilnismannen en sympathisanten, vanwege een staking onder vuilnismannen. Aanleiding voor de staking is de dood van twee zwarte vuilnismannen op 1 februari van dat jaar in Memphis. De mannen waren voor de regen gaan schuilen dicht bij of onder een afvalverwerker waar ze door geplet werden en op slag dood waren. Ontzetting heerst er onder de zwarte bevolking over de onveilige en onrechtvaardige omstandigheden waaronder er gewerkt moet worden.      

De staking voor betere arbeidsomstandigheden duurt voort en Martin Luther King wordt gevraagd te komen spreken.

Hij komt op 3 april en zegt onder meer, ik heb het vertaald: “Er gebeurt iets in Mempis! Er gebeurt iets in de wereld. En weet je wat, als we aan het begin van de tijd zouden staan en God zou me vragen, Martin Luther King, in welke tijd zou je willen leven? ……. ik zou tegen God zeggen. Sta me toe, nog enkele jaren in de tweede helft van de twintigste eeuw te leven en ik ben blij. Dat is misschien een rare uitspraak. Want de wereld is nu chaotisch. Er zijn problemen in ons land. Maar ik weet op de één of andere manier, dat alleen wanneer het donker genoeg is je de sterren kunt zien. En ik zie God nu aan het werk, deze periode in de twintigste eeuw op een manier waarin mensen op een bijzondere manier reageren. Er gebeurt iets in onze wereld!”

De toespraak van King, uit het hoofd, eindigt zo’n twintig minuten later. King zegt: “Net als iedereen wil ik ook graag lang leven. Maar ik maak me daar geen zorgen over! Ik wil Gods’ wil doen! En God heeft me de gelegenheid gegeven om naar de bergtop te gaan. Ik kon uitkijken vanaf de bergtop! En ik zag het beloofde land! Ik ga misschien niet met jullie mee naar het beloofde land. Maar ik laat jullie weten als een volk, wij zullen het beloofde land bereiken! Daarom ben ik blij vanavond. Ik maak me geen zorgen over iets. Ik ben niet bang voor iemand. Want mijn ogen hebben de glorie van de Heer die komt gezien.”

De menigte is uitzinnig. King valt van uitputting neer in een stoel. Het geloof van King in een ándere samenleving, een samenleving zónder discriminatie heeft hij met zijn woorden (en daden) doorgegeven. (De speech kun je op you tube vinden: indrukwekkend!) King hield deze toespraak op 3 april 1968. Op 4 april 1968, dus de volgende dag, wordt hij vermoord. Maar het geloof van King is niet gedoofd! Dat merken we tot op de dag van vandaag! Er wordt aan gewerkt. Er gebeurt iets in onze wereld!

Door Greta Huis

Deel dit