PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Gedachtenisdienst

Brandende kaarsen in het donker (Natasja Tollenaar).

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we in het Witte kerkje in Haren dierbare familieleden en vrienden die zijn overleden. In het bijzonder staan we stil bij de mensen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Met deze dienst willen we uitdrukken dat ze in onze herinnering leven en daarmee deel blijven uitmaken van ons leven. Een ieder is van harte welkom om dierbare(n) te komen gedenken.                                                                                                                                                                        

Dit jaar hebben we op zondag 24 november om 10:00 uur onze Gedachtenisdienst. Greta Huis leidt deze dienst.

Als je van iemand houdt

Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Zeg niet: “God zal de leegte vullen”,
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
Als je van me houdt.

Tekst: Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Dietrich Bonhoeffer was Luthers predikant en verzetsstrijder tegen het nazisme. Hij nam deel aan een samenzwering tegen Adolf Hitler met het doel hem te doden. In 1943 werd Bonhoeffer gearresteerd. Er was ontdekt dat hij bemiddeld had bij het helpen ontsnappen van joden naar Zwitserland. Bovendien kwam na de mislukte aanslag op 20 juli 1944 op Hitler zijn betrokkenheid aan het licht en werd hij ter dood veroordeeld. Tot de voltrekking van het vonnis op 9 april 1945 zat hij in verschillende gevangenissen. Hier schreef hij verschillende gebeden en gedichten zoals er een van hierboven is weergegeven. (Wikipedia)

Dietrich Bonhoeffer

Deel dit