PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Kerk en aardbeving

De werkgroep Platform Kerk en Aardbeving vraagt of alle kerken in de dienst van 30 juni aandacht willen besteden aan de aardbevingsproblematiek. Greta Huis zit namens de VVP-Groningen in de werkgroep.

Het Platform geeft pastorale en diaconale ondersteuning aan bewoners, wisselt kennis en informatie uit en denkt na over de theologische en ethische aspecten van de problemen die door de aardbevingen ontstaan. Zie verder de website www.kerkenaardbeving.nl/

Oproep aan kerken/ geloofsgemeenschappen binnen én buiten het aardbevingsgebied:

Spreek op zondag 30 juni een gebed uit voor ons aardbevingsgebied en voor wie er wonen en werken. Laten we deze zondag een gemeenschappelijk getuigenis geven van verbondenheid met gedupeerde en bezorgde bewoners in onze regio!
Laten we bidden:
Voor wie moe geworden zijn van de strijd voor erkenning van geleden schade of voor een rechtvaardige vergoeding;
voor wie last hebben van de aanhoudende onrust en onzekerheid over hun veiligheid en over de toekomst van hun woning, hun werk, hun bedrijf, in het bijzonder de kinderen;
voor het werk van de geestelijke verzorgers in het aardbevingsgebied en voor alle vrijwilligers en professionals die in allerlei vorm ‘stut en steun’ bieden;
voor onze geloofsgemeenschappen die een plek van geestelijke versterking willen zijn voor iedereen en die wegen zoeken om samen met anderen kerk voor het dorp of de stad te zijn;
voor alle bestuurders, wetenschappers en politici die hun verantwoordelijkheid nemen.

Laten we niet vergeten te danken:
Voor de boodschap van hoop die het Evangelie ook vandaag vormt in onze verwarring, boosheid, verdriet en zorgen over de toekomst;
voor de inzet van velen voor rechtvaardigheid en voor leefbaar land;
voor de liefde voor het land, de mensen en de cultuur van Groningen, ook ver buiten de provincie.

De werkgroep kerken van het Platform Kerk & Aardbeving

Deel dit