PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Klokken van hoop en troost

Klokken van hoop en troost

De Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Afgelopen woensdag was ik telefonisch in gesprek met mijn broer toen ik de klokken van de Petrus en Pauluskerk in Loppersum, waar ik woon, hoorde. Mijn broer kon ze zelfs door de telefoon horen. Het was even stil. Toen zei mijn broer:”En nu hoor ik ook de klokken hier in Uithuizen.” In de verte aan de andere kant van de lijn hoorde ik ze ook. Wat een gevoel van verbondenheid!

Misschien heb je / heeft u afgelopen woensdagavond tussen 19:00 – 19:15 uur ook bij jou in de buurt de klokken horen luiden. De Raad van Kerken in Nederland stelt voor om in ieder geval de komende twee woensdagen ook nog de kerkklokken te luiden. “Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.”

Hieronder heb ik een gebed geschreven wat je bijvoorbeeld voor het slapen gaan zou kunnen bidden of zondag a.s. om 10:00 uur. Of wanneer je niet zo van het bidden bent zou je even een moment kunnen stilstaan bij de mensen die ziek zijn en de mensen die ze behandelen en verzorgen.

Trouwe God,

Wij danken u voor alles wat er aan goeds gebeurt. Mensen die zich inzetten in de winkels en in de schoonmaakbranche. Mensen die vol overgave werken in ziekenhuizen, verpleeghuizen en laboratoria. En op zoveel plekken waar geprobeerd wordt het coronavirus te bestrijden en de mensen die het hebben bij te staan.

Vanwege alles wat er om ons heen gebeurt, bidden wij. De mensen die het virus hebben en strijden voor hun leven. Voor hun naasten. Met die voortdurende angst voor verspreiding en er willen zijn voor een ander, de hand willen vasthouden, knuffelen. Daarom bidden wij om geestkracht.

Vanwege alles wat er in onszelf gebeurt, bidden wij. Diep in ons binnenste. Waar anderen geen weet van  hebben. Innerlijke onrust en grote onzekerheid. Gevoelens van onmacht en angst voor wat misschien gaat komen. Daarom bidden wij om geestkracht.

Dat Uw Geest (ruach, wat levensadem betekent), ons daarbij mag helpen.

Amen

De Stichting Oude Groninger Kerken sluit zich aan bij het initiatief van het luiden van de klokken. We hebben immers niet alleen mooie kerken in onze provincie. De klokken in de torens klinken ook nog eens geweldig! En bemoedigend!

Hartelijke groet, Greta Huis,  voorganger van de VVP Groningen.     

Bij de fotoPetrus en Pauluskerk Loppersum. (foto Wikipedia). Zie daarop  ook de overige prachtige foto’s van het interieur van deze kerk. Straks na de corona-ellende is deze kerk zeker een bezoekje waard! Vorig jaar is het orgel voor het eerst na lange tijd weer bespeeld. Het Hinsz-orgel is gerestaureerd en versterkt, aardbevingsbestendig gemaakt. De kerk maakt onderdeel uit van de PKN-gemeente Maarland, Groningen.

 

Deel dit