PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Niet het brullen en het brallen

.

Ds. Reinier Kleijer uit Haren, de schrijver van de liederenbundel 'Zeven maal zeven'.

In het Singelkerkje en het Witte Kerkje gaan verschillende gastvoorgangers voor. Één van hen is komend jaar mogelijk Reinier Kleijer uit Haren. Hij heeft een prachtige bundel geschreven van nieuwe liederen op bestaande melodieën: “Zeven maal zeven” heet het. Er staat ook een prachtig kerstlied in, geschreven op de melodie van lied 283 ‘In de veelheid van geluiden’. Het heet: 'Niet het brullen en het brallen'

Niet het brullen en het brallen
van tirannen wereldwijd,
van despoten en vazallen
zal beklijven in de tijd.

Niet de dodelijke woorden
of vernietigende taal,
niet bevelen om te moorden
maar een kwetsbaar, teer verhaal

over engelen die zingen
van een God die liefde baart,
die met zorg ons wil omringen,
Zich aan onze zijde schaart

in de Mens die recht en vrede
voluit zaait en groeien doet,
die de wereld tot op heden
met Zijn Geest en liefde voedt.

Toen werd er door tirannen en despoten wereldwijd gebruld, dodelijke woorden gebruikt. Neem keizer Augustus en Herodes. Nu is het niet anders. Wat een jaar hebben we achter de rug, wat is er gebruld en gebrald. Wat een emotionele pijn is hiermee veroorzaakt. Wat een schade is er toegebracht. Dood en verderf is er gezaaid en levens zijn er door verwoest.

Wat een weldaad is het om dan een ander verhaal te horen. Een ‘tegen-verhaal’ want dat is het kerstverhaal. Een verhaal waarin juist ruimte is voor kwetsbaarheid, bescheidenheid en eenvoud. Ook in de taal. Mensen, herders en magiërs, worden samengebracht, niet tegen elkaar opgezet. Zij staan om een kind geboren in een stal, liggend in een kribbe. Al meer dan tweeduizend jaar vertellen we elkaar van dit verhaal! Het inspireert ons om tegen het gebrul en gebral in te gaan, op onze eigen bescheiden (vrijzinnige) manier. Het geluid van kerst klinkt! Hoe zachtjes ook. Laat maar van je horen! Iedereen een mooie kerst en veel heil en zegen voor het nieuwe jaar toegewenst!
Greta Huis

Deel dit