PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Onderweg met een leeg graf achter ons (brief 29)

 De Emmausgangers onderweg, met daarnaast Jezus die zich bij hen heeft gevoegd.

Onderweg met een leeg graf achter ons.

In aanloop naar Hemelvaart lezen we het verhaal van de Emmaüsgangers uit Lucas 24:13-35. Twee leerlingen gaan op weg naar Emmaüs en zijn druk met elkaar in gesprek. Een onbekende voegt zich bij hen, maar voor de lezer is gelijk duidelijk dat het om Jezus gaat. De leerlingen vertellen deze onbekende waar ze vol van zijn: de dood van Jezus.

Ontzettend mooi wordt in dit verhaal het leven als een pelgrimage weergegeven. Als nooit te voren zijn we onderweg: allemaal in dezelfde storm die corona heet maar in verschillende schuitjes zoals iemand in een ingezonden brief treffend omschreef. Met maandenlang geen kerkdiensten pelgrimeren, wandelen we de blaren aan de voeten. Je moet toch wat? Soms heb je even een gemeenschapsmomentje, een bijzonder praatje, maar echt gemeenschapsgevoel zoals tijdens het breken van het brood, heb jij dat meegemaakt?

Wandelen, meditatiewandelingen, wandelen gericht op de gezonde 10.000 stappen, hopelijk blijven we dat doen. Maar daarnaast is het toch fijn om af en toe een pleisterplaats voor de ziel aan te doen? Een plek waar je met vragen over zingeving terecht kunt en ruimte vindt om betekenis te geven aan ervaringen. Én een plek om op adem te komen te midden van een gemeenschap.

De twee leerlingen zijn ontgoocheld. Hun leermeester is gestorven. Ze zitten met grote vragen en weten niet meer wat nog te geloven. Desalniettemin zijn ze bijzonder gastvrij en nodigen de onbekende man uit. De reizende gast verandert in de gastheer die brood zegent en breekt. Dat teken van het laatste avondmaal opent de ogen van de leerlingen. Pas wanneer de onbekende het brood breekt zien ze wie hij is én in dat moment verdwijnt hij ook. Maar in dát moment beseffen ze dat ze onderweg zijn maar met een leeg graf achter zich! Ook daarom zijn kerken belangrijke aanleg- plekken, rondom het Licht. Ook, of juist straks, na corona en niet alleen op zondag. Want we vinden er inspiratie, bemoediging, gemeenschap, delen ervaringen, inzichten èn we bidden er.

Al maandenlang proberen een aantal predikanten, Kerk in Actie en de Raad van Kerken in Nederland, de situatie van vluchtelingen op Lesbos onder de (politieke) aandacht te brengen. Elke week sturen zij een nieuwsbrief rond met een overzicht van de verschillende activiteiten en die wordt afgesloten met een gebed. Het gebed van deze week is van rabbijn en onderduikkind Awraham Soetendorp:

Altijd Aanwezige, mekor hebrachot, bron van alle zegeningen. 

U heeft ieder van ons afzonderlijk geschapen naar Uw Evenbeeld, 

en ons tezamen gevormd tot dragers van Uw liefdevolle naam. 

U heeft ons in de woorden van onze verschillende tradities geleerd 

dat de mensheid een lichaam is 

en dat wanneer een deel van het lichaam getroffen wordt 

de andere delen de pijn voelen. 

Geef ons de innerlijke kracht om deze nabijheid waarachtig 

tot ons te laten doordringen, deze dag en alle dagen, 

tot in onze botten. 

De huivering van eenzaamheid in het onbarmhartig hoge water, 

de verstikkende angst op de uitzichtloze vlucht, 

de uitsluiting in het zicht van onverschilligheid, 

achter muren van benepen, achteloos eigenbelang 

en de ondanks alles nooit opgegeven worsteling naar hoop. 

U blijft Uw hand uitstrekken, larachok velakarov, naar die ver weg zijn en dichtbij 

met Uw aanwijzingen tot rechtvaardig leven. 

Hij die een leven verwoest, verwoest de hele wereld. 

Zij die een leven redt, redt de hele wereld. 

  

Deze onherbergzame waarheid snijdt door het hart, 

nu wij de mannen, vrouwen en kinderen gedenken, 

die vermoord zijn door de nazi’s en hun trawanten 

om hun joodzijn, allen tedere wereldgeborenen, 

en de rechtvaardigen der volkeren, 

die in hun reddingspoging, hun leven gaven, 

en ieder die uit het leven werd gerukt 

in het vuur van rassenhaat en vernedering. 

U, malee rachamiem, Bron van alle liefde, berg hen in de beschutting van Uw vleugels. 

Neem hun zielen op in de bundel van het eeuwige leven, in de tuin van Eden. 

Laat hen daar rusten en wees hun deel voor altijd. 

Moge hun nagedachtenis ons blijvend inspireren 

tot de vorming van een wereldwijde bond van mensen, 

Uw wil doen met heel ons hart, 

vanuit het besef dat wij elkaar hartstochtelijk nodig hebben 

om onze gezamenlijke opdracht van vrede en recht tot stand te brengen. 

Altijd Aanwezige, 

U heeft in onze handen, het breekbare, onweerstaanbare visioen gelegd, 

van een gastvrije wereld vervuld van samenwerking, liefde, waarheid en rechtvaardigheid,  

een nooit eindigende dag van bevrijding. 

Mogen wij, die verschillende maar eensgezinde wegen bewandelen 

in Uw Aangezicht, kracht aan elkaar blijven ontlenen. 

Amen. 

Hartelijke groet, Greta Huis

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de provincie Groningen  (zie ook onze website www.vrijzinniggroningen.nl)  Voorganger: mevr. G.F. Huis, Kruisweg 10, 9919 BB, Loppersum. Tel.: 0596-203755 (gretag.f.huis@gmail.com

                                                                                                                                    

P.S. Het bestuur van de provinciale vereniging heeft besloten om geen Pinksterdienst te houden. In plaats daarvan komt er een korte digitale Pinksterdienst vanuit de Torenkerk in Scheemda. De link krijgt u zaterdag 22 mei. In de week voor Pinksteren krijgt iedereen een brief, immers niet iedereen is digitaal actief. Ook zijn er in mei nog geen gespreksgroepen. Binnenkort vergadert het bestuur over eventuele versoepelingen in juni.

 

Deel dit