PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Psalm 65 (Brief 28)

 

DE DICHTER HUUB OOSTERHUIS MAAKTE EEN VRIJE BEWERKING VAN DE 150 PSALMEN.

 

Psalm 65 Vrij

 

In 2011 bracht Huub Oosterhuis een vrije bewerking uit van de 150 psalmen, genaamd 150 Psalmen Vrij. Voor de brief heb ik gekozen voor psalm 65:

Stilte nu. Voor U 

Stilte zingen had ik U  beloofd.

Hoor dan.

 

Hoor dan wie?

Mij – wie mij?

 

Die deze mens ben

die hier neerligt

nietig schuld beladen

die wil opstaan

ander mens wil zijn

nieuw ik.

 

Stilte nu.                      

Mag ik uw tuin betreden

wonen vlak tegen U aan?

Veiliger op aarde

 is geen plek. 

       

Onwankelbaar 

de hoog opstaande bergen rondom. 

 

Zoals in den beginne Gij

de hoogste golven hebt bedwongen 

Zo zullen ooit de menigten bedaren 

en zal tot rust komen

deze wereld, en nieuw zijn.

 

En dan stilte zingen

zoals de wind

in struikgewas en bomen ruist

zacht lachend.

 

Toen Gij de aarde bezocht 

overstroomde Gij haar

met uw rijkdommen:

korenvelden, diepe voren

zachte kluiten grond 

grote zomers druipende woestijnen.

 

Waar Gij uw voet zet

bloeit het.

 

Al dat zingen. Overal. Voor U.

Het boek Psalmen heeft een grote variatie aan liederen – klaagzangen, gebeden, lofzangen en dankpsalmen – en is bedoeld voor algemeen gebruik door de geloofsgemeenschap. Het psalmboek bestaat uit vijf verzamelingen. Frappant deze vijfdeling, die we ook kennen uit andere verzamelingen geschriften in de Joodse traditie, zoals de Tora, de vijf boeken van Mozes.

Vanaf de vierde eeuw werden psalmen dankzij de synode van Laodicea (rond 360 n.Chr.) nog belangrijker. Toen werd namelijk besloten dat voor de officiële eredienst alleen psalmen mochten worden gezongen. Dit ging ten koste van de christelijke lofzangdichtkunst die in de eerste eeuw opbloeide en in de eeuwen erop tot wasdom kwam. Er zijn aanwijzingen dat psalmen al in het allereerste begin van de vroege kerk ook privé veel werden gebruikt.

Psalm 65 heeft ontzettend veel in zich. Het is een lofzang omdat God gebeden verhoort. Het zou ook wel een gebed om vergeving kunnen zijn of een gebed om verlost te worden van allerlei soorten van gevaar.

Wat is psalm 65 in de vrije bewerking van Huub Oosterhuis volgens jou? Ik lees het als een korte meditatie die begint met stilte. Stilte schept tijd en ruimte waarin mogelijk iets kan gebeuren. In die stilte kun je de psalm lezen, stil of hardop. Het beeld van de aarde als meest veilige plek op aarde doet misschien de wenkbrauwen fronzen vanwege het nieuws uit India, Brazilië, de Middellandse Zee, en ook vanuit onze ziekenhuizen.

Dan volgt een tweede beeld van deze wereld waarin rust zal zijn en de wereld nieuw zal zijn. Er wordt ons een vergezicht getoond waaraan we ons kunnen optrekken. In stilte kan verdriet, pijn, teleurstelling, eenzaamheid gevoeld worden. Maar daarin en daaruit kan mogelijk kracht gevoeld worden. Dat wens ik iedereen toe!

Hartelijke groet, Greta Huis

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de provincie Groningen (zie ook onze website www.vrijzinniggroningen.nl)  Voorganger: mevr. G.F. Huis, Kruisweg 10, 9919 BB, Loppersum. Tel.: 0596-203755 (gretag.f.huis@gmail.com)                                                                                                            

P.S.

1. De vertaling van psalm 65 van Oosterhuis is op muziek gezet door Antoine Oomen. Er is een beeldmeditatie bij een deel ervan gemaakt. Hierop speelt Henri Heuvelmans piano en verzorgt Helena Biermond de zang. Zie de link: https://www.youtube.com/watch?v=k1tS5ntrV1A

2. Vanwege Koningsdag was er geen digitale thee. Er komen voorzichtige versoepelingen aan daarom is er nog één keer een digitale thee-middag, op dinsdag 4 mei. In de brief van 3 mei komt de link te staan.

                                                

Deel dit