PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Kernen

Vereniging Vrijzinnige Protestanten in Groningen

Secretariaat: Dhr. A. Trox
Prins Bernhardlaan 13, 9765 AK Paterswolde.
 
Bestuurssamenstelling:
Dhr. mr. C. de Haas (voorzitter)
Dhr. drs. A. Trox (secretaris)
Dhr. drs. D. Schouten (penningmeester)
Mevr. G. Boersma
Dhr. R. van Nijen
Mevr. K.M.Schut-Smids
Mevr. drs. A.C.Slijkerman-Geurts
Dhr. J.B.Smit 

Appingedam / Delfzijl, Het Gebouw

Appingedam / Delfzijl, Het Gebouw
Het Gebouw, Singel 31, Delfzijl.
De diensten worden om de week gehouden  om 10.00 uur. Voor de diensten zie de agenda.
Na de dienst drinken we gezamenlijk koffie/thee.
 
Contactpersoon: mevrouw K.M. Schut-Smids, tel. 0596-612016.
.

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje
Het Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren
Telefoon 050-5347593
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint. (zie agenda).
Na de dienst drinken we altijd gezamenlijk koffie/thee.
 
Postadres van de kerk is:Postbus 29, 9750AA, Haren.
Contactadres: de heer A. Trox, tel. 050-3094682