PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Kernen

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje
Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren, T. 050-5347593.
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint. (zie agenda).
Postadres van de kerk is:Postbus 29, 9750AA, Haren.
Contact: de heer A. Trox, tel. 050-3094682.
 

Fivelgo, Het Gebouw

Fivelgo, Het Gebouw
Het Gebouw, Delfzijl. 
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.

Zondagsbrief Fivelgo

Zondagsbrief 7 april 2019: Welkom aan onze voorganger  ds. Jan Johan Kuipers uit Hornhuizen Welkom aan onze organiste Albertha van het Hof De bloemen gaan naar dhr. M. Weber in de Solwerdstate. 

Voorjaarsvergadering: in de Meimaand, maandag de 13e om 20.00 uur, in het Witte Kerkje te Haren. In de 1e helft worden de gebruikelijke agendapunten behandeld en in het 2e deel van de vergadering hebben we een leuke lezing over Architectuur na de 2e WO, spreker Maria Staal

Landelijke vergadering op zaterdag de 18e mei. Deze keer gaan we naar de Regentessekerk in Apeldoorn, altijd weer leuk om geestverwante Vrijzinnigen in het land te ontmoeten.

De Diakonale Collecten gaan in het nieuwe jaar naar het Lulu ziekenhuis in Zambia. Onze Damster huisarts, dr. B. Arntzen, was in het recente verleden verbonden aan genoemd ziekenhuis en gaat zelf volgend jaar wederom naar Zambia en overhandigt ook onze collecte rechtstreeks aan het ziekenhuis. Het doel i.c.m. Lions clubs uit onze regio: het ziekenhuis zelfvoorzienend te maken door middel van het plaatsen van zonnepanelen.
De 2e collecte is bestemd voor ons eigen kerkewerk

Leuk dat de website van onze VVP  aardig wordt bezocht, met name in onze regio. Hopelijk krijgen we weer een paar leden bij, vanuit deze plaats alvast hartelijk welkom

Komende diensten in ons gebouw te Delfzijl  (alle diensten aanvang 10.00 uur): 
21 april: PASEN, onze voorganger dra. Mw. Greta Huis; 5 mei ds A. van Essen DPGZ ;19 mei GRUNNEGER DAINST, veurganger Greta Hoes; 2 Juni zijn wij te gast in Zijldijk bij onze Doopsgezinde Broeders & Zusters waar onze oud voorganger drs. Roelf Stoel zal voorgaan;. 9 juni Provinciale PINKSTERDIENST, voorganger is dra. Greta Huis in de Kerk van Noordbroek; 23 juni gaat voor mw. Marry van Vliet; 14 juli dra. Greta Huis; 28 juli drs.Ate Trox, te gast zijn onze doopsgezinde broeders & zusters uit Zijldijk

De belangrijkste karaktertrek van Vrijzinnigen is al aude sapere; Het zelfstandig, in vrijheid ontdekken van wat geloof voor jou inhoudt, Meerten ter Borg

”De waarheid is een land zonder paden ”, Jiddu Krisnamurti

Vereniging Vrijzinnige Protestanten in Groningen

Secretariaat: Dhr. A. Trox
Prins Bernhardlaan 13, 9765 AK Paterswolde.
 
Bestuurssamenstelling:
Dhr. mr. C. de Haas (voorzitter)
Dhr. drs. A. Trox (secretaris)
Dhr. drs. D. Schouten (penningmeester)
Mevr. G. Boersma
Dhr. R. van Nijen
Mevr. K.M.Schut-Smids
Mevr. drs. A.C.Slijkerman-Geurts
Dhr. J.B.Smit