PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Kernen

Vereniging Vrijzinnige Protestanten in Groningen

Secretariaat: Dhr. A. Trox
Prins Bernhardlaan 13, 9765 AK Paterswolde.
 
Bestuurssamenstelling:
Dhr. mr. C. de Haas (voorzitter)
Dhr. drs. A. Trox (secretaris)
Dhr. drs. D. Schouten (penningmeester)
Mevr. G. Boersma
Dhr. R. van Nijen
Mevr. K.M.Schut-Smids
Mevr. drs. A.C.Slijkerman-Geurts
Dhr. J.B.Smit 

Appingedam / Delfzijl, Het Gebouw

Appingedam / Delfzijl, Het Gebouw
De diensten worden om de week gehouden in Het Gebouw, Singel 31, Delfzijl. Na de dienst drinken we gezamenlijk koffie.
 

 

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje
Het Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren
telefoon 050-5347593
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint.
 
Overzicht fonds Naastenliefde 2017:
Saldo 01-01 2017 (in euro's)                               391,35
Opbrengst collectes                                              645,70
 
Totaal                                                                      1.037,05
 
Kosten betalingsverkeer                                 -       68,19
Uitkeringen particulieren                                -     250,--
Uitkering De Riepe                                            -     150,--
 
Toyale uitgaven                                                  -     469,19
 
Saldo 31-12-2017                                                     567,86