PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje

Singelkerkje, Delfzijl
 
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.

Dromen met Joop Smit

Joop Smit uit Appingedam vond in zijn bestanden nog enkele naamloze gedichten, die hij wel een plaatsje waard vond op deze site. Wellicht is Joop zelf de dichter?

Hij had een droom…..

Hij droomde van een maatschappij waar zwarte

en blanke mensen als gelijken zouden samenleven.

Die droom kostte hem zijn leven.

Hij was predikant in Montgomery, Alabama

Hij heette Marten Luther King.

 

Hij had een droom…..

Hij droomde van een Europa dat bevrijd zou zijn

Van de moordzucht van een tiran

Die vooral de Joden de schuld van alles gaf

Die droom kostte hem zijn leven

Hij was studentenpredikant in Berlijn.

Hij heette Dietrich Bonhoeffer.

 

Hij had een droom…..

Hij droomde van een land,

waar arme boeren de kans zouden krijgen

op een menswaardig bestaan.

Deze droom kostte hem zijn leven.

Hij was aartsbisschop in San Salvador

Hij heette Oscar Anulfo Romero

 

Hij had een droom…..

Hij droomde van een wereld waar mensen

in vrede met elkaar zouden leven

en naastenliefde zou zijn

en waar woorden betrouwbaar zouden worden.

Deze droom kostte hem zijn leven.

Hij was Rabbi in Galilea en Judea

Hij heette Josjoea van Nazareth

Ook wel genoemd Redder van Godswege,

Jezus Christus, mensenzoon

In wiens naam mensen blijven dromen.

(Anoniem)

 

Sfeervolle Solwerderkerk

Foto: Joop Smit

In een volle Solwerderkerk in Appingedam werd dinsdag 24 december jl.een mooie Kerstavonddienst gehouden. Brandende kaarsen maakten de toch al fraaie kerk nog sfeervoller. Oude en nieuwe kerstliederen werden volop meegezongen. De zangeressen Marieke Hoving en Eva Marks soleerden daarbij. Greta Huis zorgde voor de overdenking en Zacharias Wierenga speelde op het orgel. En natuurlijk was er traditiegetrouw warme chocolademelk.