PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje

Singelkerkje, Delfzijl
 
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.
  

Zondagsbrief 9 februari 2020.

 
Welkom aan onze voorganger Greta Huis
Op het orgel onze organiste Albertha Ufkes - vh Hoff
De bloemen gaan naar mevrouw  E. de Lange.

Erg leuk is dat we weer een gezamenlijke gemeenteavond hebben op 10 maart  vanaf 20.00 uur in ons Singelkerkje, samen met onze doopsgezinde broeders en zusters uit Zijldijk. Er wordt op deze avond een lezing gehouden over het onderwerp 'Volwassen, Denken en Geloven',  met als inleider de heer Dirk v.d. Glind. In deze lezing schetst Van de Glind zijn gang van een behoudend geloof naar een open beleving van religie. De omslag van een negatief naar een positief mensbeeld is volgens hem essentieel. Hij pleit voor een universele menselijkheid, waarbij we over de grenzen van overtuigingen, landen en volken, geloof en wetenschap heen kijken, in het belang van de mensheid en van onze planeet.

Diaconie: De diaconale collecten gaan in dit nieuwe jaar naar het Lukulu ziekenhuis in Zambia. Onze Damster huisarts, dr. B. Arntzen, was in het recente verleden verbonden aan dit ziekenhuis en gaat zelf dit jaar wederom naar Zambia en overhandigt dan ook onze collectes rechtstreeks aan het ziekenhuis. Het doel i.c.m. de Lions clubs uit onze regio: het ziekenhuis energiezelfvoorzienend te maken, door middel van het plaatsen van zonnepanelen. We konden in het afgelopen jaar bijna 500 euro overmaken en we hebben besloten door te gaan met het project tot en met juni 2020.

Komende diensten in het Singelkerkje (Singel 31) te Delfzijl. Alle diensten beginnen om10.00 uur 

8 maart, voorganger mevrouw Greta Huis;

29 maart: voorganger de heer Ate Trox, onze secretaris; te gast zijn ook onze doopsgezinde broeders en zusters van Zeerijp en Zijldijk;

12 april: Pasen, voorganger mevrouw Tineke Sikkema;

26 april gaan we naar naar onze doopsgezinde broeders en zusters in Zijldijk; 

10 mei komt ds. Jan Johan Kuiper uit Hornhuizen

Als spreken Zilver is en zwijgen Goud, dan is het bespreekbaar maken van wat verzwegen wordt Briljant.

Oorlog

terwijl het verhaal wil dat het verteld en
voorbij is - maar het breekt af

zeker, het is mij verteld
maar nog…….

ik zie die grijze beduimelde foto
maar nog is het gras weer groener dan gras
en de bloesem weer witter dan bloesem

in die grijze tuin moet het oorlog zijn geweest
in die man, die vrouw, dat kind
in dat grijze gras onder die grijs bloeiende boom

het is mij verteld en verteld hoe zij daar
hadden moeten verdwijnen, worden weggevoerd
in goederentreinen, nooit teruggekomen

terwijl het verhaal wil dat het verteld en
voorbij is - maar het breekt af

zeker, het is mij verteld en verteld
hoe vrede weerkeerde

maar nog is er geen andere foto dan deze
waarin het nog moet

Rutger Kopland.

 

Sfeervolle Solwerderkerk

Foto: Joop Smit

In een volle Solwerderkerk in Appingedam werd dinsdag 24 december jl.een mooie Kerstavonddienst gehouden. Brandende kaarsen maakten de toch al fraaie kerk nog sfeervoller. Oude en nieuwe kerstliederen werden volop meegezongen. De zangeressen Marieke Hoving en Eva Marks soleerden daarbij. Greta Huis zorgde voor de overdenking en Zacharias Wierenga speelde op het orgel. En natuurlijk was er traditiegetrouw warme chocolademelk.