PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje

Singelkerkje, Delfzijl
 
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.

Zondagsbrief 8 Maart 2020

Welkom aan onze voorganger Greta Huis

Op het orgel onze organist Zacharias Wierenga

Erg leuk is dat we weer een gezamenlijke gemeenteavond hebben op 10 maart 20.00 uur in ons Singelkerkje, samen met onze Doopsgezinde broeders en zusters uit Zijldijk. Uit het lezingenprogramma van Vrijzinnig Perspectief, initiatief van onze landelijke vrijzinnigheid, hebben we gekozen voor de lezing: Volwassen, denken en doen met als inleider de heer Dirk vd Glind. Het belooft wederom een leuke avond te worden.

Diakonie: De diaconale collecten gaan  naar het Lukuluziekenhuis in Zambia. Onze Damster huisarts, dr. B. Arntzen, was in het recente verleden verbonden aan genoemd ziekenhuis en gaat zelf dit jaar wederom naar Zambia en overhandigt ook onze collectes rechtstreeks aan het ziekenhuis. Het doel is i.c.m. Lions clubs uit onze regio: het ziekenhuis energiezelfvoorzienend te maken, door middel van het plaatsen van zonnepanelen. We konden in het afgelopen jaar bijna 500 euro overmaken en we hebben besloten door te gaan met het project tot en met Juni 2020.

18 mei is er de Voorjaarsvergadering in het Witte Kerkje, met allereerst de gebruikelijke agendapunten en na de pauze laat het bestuurslid Harma Bier van de kern Haren, beelden van haar reis naar Jordanië (met de Bijbelse plaatsen) zien.

Komende diensten in het Singelkerkje (Singel 31) te Delfzijl.                          Alle diensten beginnen 10.00 uur

29 maart: voorganger drs. Ate Trox, onze secretaris; te gast zijn ook onze broeders en zusters van de gemeente Zeerijp en Zijldijk

12 april PASEN: voorganger mevrouw Tineke Sikkema

26 april gaan we naar naar de Doopsgezinden in Zijldijk.                                                                                                                                                          

10 mei komt ds. Jan Johan Kuiper uit Hornhuizen

31 mei de Pinksterdienst, die wordt gehouden in het Vrijzinnige kerkje in Scheemda. Voorganger in de dienst is me roux Greta Huis. Nader bericht volgt.

Dij wil zöcht meuglekheden, dij nait wil zöcht n reden

 

Sfeervolle Solwerderkerk

Foto: Joop Smit

In een volle Solwerderkerk in Appingedam werd dinsdag 24 december jl.een mooie Kerstavonddienst gehouden. Brandende kaarsen maakten de toch al fraaie kerk nog sfeervoller. Oude en nieuwe kerstliederen werden volop meegezongen. De zangeressen Marieke Hoving en Eva Marks soleerden daarbij. Greta Huis zorgde voor de overdenking en Zacharias Wierenga speelde op het orgel. En natuurlijk was er traditiegetrouw warme chocolademelk.