PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje

Singelkerkje, Delfzijl
 
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.
 
 
 

Zondagsbrief 13 Oktober 2019

Welkom aan onze voorganger, de heer A. Visser uit Usquert Welkom ook aan onze organiste, mevrouw Albertha Ufkes uit Wagenborgen

De landelijke VVP Nederland en de aan haar gelieerde organisatie Liberaal Christendom, hebben 17 september j.l. een landelijke preekwedstrijd georganiseerd in de Johanneskerk te Amersfoort. Winnaar werd in de categorie niet-theologen de 86 jarige medvrouw Anjemarie Huisman met haar preek over Handelingen 5, het verhaal over wie dood neervallen, zoals Ananias en zijn vrouw Saffira en die dus ook weer kunnen opstaan, aldus mevrouw Huisman.

In de categorie theologen won Ds. Piet van Veldhuizen met zijn preek over de mooie Psalm.139.

Beide preken zijn terug te lezen op de site  www.liberaalchristendom.nl

Diaconie: Onze diaconale collecten gaan naar het Lukulu ziekenhuis in Zambia. Onze Damster huisarts, dr. B. Arntzen, was in het recente verleden verbonden aan genoemd ziekenhuis en gaat zelf volgend jaar weer naar Zambia en overhandigt daar ook onze collectes rechtstreeks aan het ziekenhuis. Het doel is in samenwerking met de Lions clubs uit onze regio het ziekenhuis energiezelfvoorzienend te maken, door middel van het plaatsen van zonnepanelen. We konden dit jaar reeds 300 euro overmaken en we gaan door tot juni 2020.

De ledenvergadering van de VVP Groningen is 19 november in het Witte Kerkje te Haren. Aanvang 14.00 uur

Komende diensten in het Singelkerkje (Singel 31) te Delfzijl :

27 otober: 10.00 uur mevrouw C. Boon, zij is voor het eerst bij ons, maar gaat regelmatig voor in het Witte Kerkje

24 november 10.00 uur Ds. A. van.Essen

8 december 14.30 uur: Adventsviering, voorganger mevrouw.Greta Huis

24 december: Solwerderkerk, Kerstavonddienst, voorganger Greta Huis.

31 december Gedachtenisdienst, aanvang 16.30 uur

“Nulla dies sine linea (Geen dag zonder een regel), Jean-Paul Sartre 1964

De gestorvene 7 X (Ida Gerhardt)

Zeven maal om de aarde te gaan

als het zou moeten op handen en voeten;

zeven maal om die éne te groeten

die daar lachend te wachten zou staan

zeven maal om de aarde te gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,

schraal in de kleren, wat zou het mij deren

kon uit de dood ik die éne doen keren

zeven maal over de zeeën te gaan

zeven maal om met zijn tweeën te staan.