PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje

Singelkerkje, Delfzijl
 
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.
 
 
 

Zondagsbrief 10 November 2019

Welkom aan onze voorganger
VVP: In het jaar 2016/17 kwam het boek Liberaal Christendom uit. Nu 3 jaar later komt er een vervolg boek uit met de titel “Van God spreken ”. Een van de auteurs is prof. dr. W. Slob uit Zuidlaren die afgelopen vrijdag 15 november bij de theologische faculteit aan de RUG met emeritaat is gegaan.
Diaconie: De diaconale collecten gaan in het nieuwe jaar naar het Lukulu ziekenhuis in Zambia. Onze Damster huisarts, dr. B. Arntzen, was in het recente verleden verbonden aan genoemd ziekenhuis en gaat zelf volgend jaar wederom naar Zambia en overhandigt dan ook onze collectes rechtstreeks aan het ziekenhuis. Het doel is om in samenwerking met de Lions clubs in onze regio het ziekenhuis energiezelfvoorzienend te maken door middel van het plaatsen van zonnepanelen. We konden dit jaar reeds 300 euro overmaken en we gaan door met dit project tot juni 2020.
Gemeentemiddag: in het Singelkerkje op donderdag 21 november 2019 aanvang 14.30 uur. Vorig jaar hadden we een lezing georganiseerd over de Grauwe Kiekendief. Nu hebben we Ko Veldkamp gevraagd, actief vogelaar bij het Groninger Landschap en lid van de werkgroep Ransuilen. Hij verzorgt een lezing met powerpoint-presentatie. Het wordt een boeiende en leuke middag. Welkom allen!

Komende diensten in het Singelkerkje (Singel 31) te Delfzijl, alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld: 
24 november: ds. v.Essen
8 secember 14.30 uur: Adventsviering, Greta Huis
24 december 19.30 uur: Kerstavonddienst in de SOLWERDERKERK , Greta Huis. We hebben twee zangeressen uitgenodigd om hun medewerking te verlenen, nl. de dames Marieke Hoving en Eva Marks.
31 december 16.30 uur: Gedachtenisdienst.
5 januari 2020: Nijjoarsdainst.  In de dienst gaat voor dhr.E. Ufkes uit Wagenborgen.

Wat is belangrijk? Dat je het gevoel hebt dat je ergens onderdeel van bent, dat je niet boven de natuur staat, maar dat je erin opgaat.