PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje

Singelkerkje, Delfzijl
 
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.

Zondagsbrief  Juni 2019 

Welkom aan onze voorganger en organist. 

De bloemen van Juni gaan naar Gert de Vries in Siddeburen.

Roelf Stoel. We hebben op 2 Juni in de Doopsgezinde VERMANING te Zijldijk afscheid genomen van drs. Roelf Stoel. Hij kwam rond 1993 bij ons en bij onze Doopsgezinde Broeders & Zusters,  toen Foekje Dijk  afscheid had genomen en hij bleef onze pastor tot het jaar 2000. Hij werd weer opgevolgd in mei 2000  door Simone vd Laan. Maar na het jaar 2000 kwam hij toch nog regelmatig als gastvoorganger in ons midden. Roelf Stoel ging verhuizen van Spijk naar Valthermond, Gieterveen en  woont en werkt als pastor dan nu tot volle tevredenheid in Nw. Amsterdam. De afstand van Nw. Amsterdam naar Appingedam & Delfzijl respectievelijk Zijldijk is echter voor hem te groot geworden om regelmatig voor te gaan.

Diakonie:  De diakonale collecten gaan in het nieuwe jaar naar het Lulu ziekenhuis in Zambia. Onze Damster huisarts, dr. B. Arntzen, was in het recente verleden verbonden aan dit ziekenhuis en gaat zelf volgend jaar wederom naar Zambia en overhandigt dan ook onze collecte-opbrengst rechtstreeks aan het ziekenhuis. Het doel is i.c.m. de Lions clubs uit onze regio: het ziekenhuis energiezelfvoorzienend te maken via het plaatsen van Zonnepanelen.

De 2e collecte is bestemd voor ons eigen kerkewerk.

Komende diensten in de Singelkerk, Singel 31 te Delfzijl, zijn:

23 juni: Mevrouw Marry van Vliet

14 juli: Mevrouw Greta Huis

28 juli  drs. Ate Trox, te gast zijn  onze doopsgezinde broeders & zusters uit Zijldijk

11 augustus  Gastvoorganger mevrouw.T.Sikkema

25 augustus mevrouw Simone vd Laan uit Assen

8 september: Buitendag in Usquert .

22 september: te gast in Zijldijk. Voorganger mevrouw Greta Huis

13 oktober:  dr. Visser uit Usquert

27 oktober:  mevrouw Coosje Boon uit Veendam. Zij is voor het eerst bij ons en gaat regelmatig voor in Witte Kerkje te Haren

10 november: mevrouw Greta Huis

24 november: ds. v.Essen;

Alle diensten in Delfzijl beginnen om 10.00 uur. Koffie en thee na de dienst.

Heer, maak van mij een instrument van uw Vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat is.

Leer mij vergeving brengen waar schuld is.

Laat mij geloof brengen waar twijfel is.

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.

Laat mij licht bengen waar het duister is.

Laat mij vreugde brengen waar waar verdriet is.

Laat mij ernaar streven,

Niet dat ik getroost word maar dat ik troost

Niet dat ik begrepen word maar dat ik begrijp,

niet dat ik geliefd word, maar dat ik lief heb.

Want wie geeft, ontvangt

Wie zichzelf vergeet, vindt.

Wie vergeeft,  zal vergeving ontvangen,

En wie sterft, zall ontwaken in eeuwig leven

Toegeschreven aan Franciscus van Asissi