PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje

Singelkerkje, Delfzijl
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.
Mailadres: vvrijzinnigp.fivelgo@gmail.com

Zondagsbrief December 2020 

Dag allemaal,

We zitten er allemaal middenin : strengere coronamaatregelen. Vele kerken en andere geloofsgemeenschappen in onze provincie, Oldambt, Westerwolde , Westerkwartier, worstelen met de vragen : is het nog verantwoord om de diensten fysiek door te laten gaan? Beschikken we over apparatuur om digitaal de diensten aan te bieden ? Moeten we het besluit nemen de kerkdiensten een poosje stop te zetten?

Het bestuur van onze Vrijzinnige geloofsgemeenschap Fivelgo heeft na rijp beraad het besluit genomen om alle diensten tot nader order te laten vervallen.                                                                 

U, de ontvangers van de zondagsbrieven, organisten en voorgangers, worden snel op de hoogte gebracht als we de diensten kunnen hervatten. We hopen dat we elkaar spoedig weer kunnen ontmoeten. 

 Namens het bestuur VVP Fivelgo: Goede kerstdagen en een Gezond 2021.

Joop Smit vice-voorzitter

 

                                                         

In memoriam 2020

In februari jl. overleed op 81 jarige leeftijd de heer Eije Wiersema, echtgenoot van mevrouw Wiersema. Op 10 april overleed ons lid mevrouw Dina Gorzeman-Elema op 95 jarige leeftijd. Ze was vele jaren lid van de VVH Appingedam en ze woonde de laatste tijd in Hoog Watum te Delfzijl. Op 6 juni jl. overleed mevrouw Anneke Klijnstra, twee dagen voor haar 75e verjaardag. Op 16 oktober overleed ons lid de heer Doewe A. Atzema,   echtgenoot van Hilda. Doewe werd 91 jaar en wordt als een vele jaren actief en behulpzaam lid gemist in onze kring. Ook overleed mevrouw Griet Poppens-Bosma op de leeftijd van 93 Jaar, zij woonde in de Hoogwatum flat. In gedachten zijn we bij de nabestaanden en herdenken hun geliefden in stilte.         

Diaconale collectes : De collecten voor het LUKULU-ziekenhuis in Zambia hebben  ca: 1500 euro opgebracht. Als we weer normale diensten gaan organiseren ( coronavrij ) komt de Damster huisarts Dr. Arntzen uitleg geven hoe het geld besteed is. Voor nu hebben we erg weinig diensten. Zodoende hebben we nog geen nieuw diaconaal project.

Allegoeds  vakanties                   

Net als voorgaande jaren worden er weer (zorg) vakanties georganiseerd in 2021 (alles onder voorbehoud ) in het vakantiehotel in Lunteren op de Veluwe, met de goede hoop dat alles zich weer zal gaan normaliseren . In de garderobe van ons Singelkerkje vindt u de brochure . Ook is meer informatie te vinden op www.allegoedsvakanties.nl                                                                                                     

Stille Macht

Stille macht, breekbaar en zacht

Vonk van hoop in de nacht,

Ongewapend, voorbij elk geweld

Wordt jouw boodschap van liefde verteld.

Raak met zachtheid ons aan,

Leer ons jouw stilte te verstaan

************

Stille macht, lieve kracht,

Bron van hoop in de nacht

Wij vertrouwen ons toe aan jouw licht

Willen leven op liefde gericht.

Raak met mildheid ons aan

Leer ons in vrede te gaan

Stille macht, helende kracht,

Lief geheim in de nacht

Wees te midden van wat ons verwart,

Geef vertrouwen in ’t diepst van ons hart

Als wij jouw liefde verstaan,

Kondigt de morgen zich aan

Melodie lied 483, ingetogen