PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Fivelgo, Singelkerkje

Fivelgo, Singelkerkje

Singelkerkje, Delfzijl
 
De diensten worden om de week gehouden, vanaf 10.00 uur. Zie agenda.
Contact: mevrouw K.M. Schut, tel. 0596-612016.
  

Zondagsbrief 5 Januari 2020

 

Welkom aan onze voorganger, de heer Eddy Ufkes. Op het orgel speelt Zacharias Wierenga. De bloemen gaan naar mevrouw Gien Kolling.

       Veul zeeg’n in ‘t Nijejoar

 

In ons Eemsdelta gebied en in de gehele kerkelijke tuin , is er sprake van terugloop/vergrijzing van leden. Bij de PGA (Nicolaïkerk) bijvoorbeeld waren er in 1991 nog ca 6300 geboorteleden, doopleden en lidmaten; nu zijn er rond de 600/50 pastorale eenheden. Ook in de landelijke Vrijzinnigheid is er een bladzijde omgeslagen. Wij in het Eemsdeltagebied volgen ook deze ontwikkelingen. Voor ons was het daarom erg verheugend te merken dat we op Kerstavond een VOLLE SOLWERDERKERK hadden. Ook was het fijn dat we in het Singelkerkje op 31-12 een goede en respectvolle gedachtenis-dienst mochten houden.

Diakonie:  De diakonale collecten gaan  naar het Lukulu ziekenhuis in Zambia. Onze Damster huisarts, dr. B. Arntzen, was in het recente verleden verbonden aan genoemd ziekenhuis en gaat zelf volgend jaar wederom naar Zambia en overhandigt dan ook onze collectes rechtstreeks aan het ziekenhuis. Het doel i.c.m. de Lionsclubs uit onze regio is het ziekenhuis energiezelfvoorzienend te maken, door middel van het plaatsen van zonnepanelen. We konden dit jaar reeds 300 euro overmaken en we gaan door met dit het project tot juni 2020.

Komende diensten in het Singelkerkje (Singel 31) te Delfzijl.

Alle diensten beginnen 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

26 Januari: Mevrouw Greta  Huis

  9  februari: Mevrouw Greta Huis

  8  maart: Mevrouw Greta Huis

29  maart: De heer Ate Trox, te gast zijn ook onze broeders en zusters van de Doopsgezinde gemeente Zeerijp en Zijldijk.

12 april PASEN: voorganger is mevrouw Tineke Sikkema.

26 april:  te gast bij onze doopsgezinde broeders en zusters in Zijldijk.                                                                                                            

                                                                                                                                        

"Hoop is niet alleen voorspellen of vooruitzien, 

het is een gerichtheid van de Geest,

een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd."

Vaclav Havel

 

Sfeervolle Solwerderkerk

Foto: Joop Smit

In een volle Solwerderkerk in Appingedam werd dinsdag een mooie Kerstavonddienst gehouden. Brandende kaarsen maakten de toch al fraaie kerk nog sfeervoller. Oude en nieuwe kerstliederen werden volop meegezongen. De zangeressen Marieke Hoving en Eva Marks soleerden daarbij. Greta Huis zorgde voor de overdenking en Zacharias Wierenga speelde op het orgel. En natuurlijk was er traditiegetrouw warme chocolademelk.