PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Groningen

De diensten worden om de week gehouden in het Witte Kerkje te Haren. Zie voor data de Agenda.

Contactadres dhr. A. Trox, tel. 050-3094682.