PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Haren, Het Witte Kerkje

Haren, Het Witte Kerkje

Het Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren
Telefoon 050-5347593
Om de week is er op zondag dienst die om 10.00 uur begint. (zie agenda).
Na de dienst drinken we altijd gezamenlijk koffie/thee.
 
Postadres van de kerk is:Postbus 29, 9750AA, Haren.
Contactadres: de heer A. Trox, tel. 050-3094682