Opleiding

Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief (OVP)
ovp diplomering660

Het Opleidingsinstituut OVP te Bilthoven biedt sinds 1980 een veelzijdige deeltijdopleiding tot pastoraal werker/geestelijk verzorger. Dit is een brede en praktische theologische en levensbeschouwelijke vorming met veel aandacht voor filosofische, literaire en historische dimensies van mens en maatschappij.

Het OVP biedt ook een éénjarig levensbeschouwelijk en theologisch oriëntatiejaar. Gedurende de eerste drie jaar worden de lessen op circa 20 zaterdagen per jaar aan het OVP gegeven. Daarna kan in één jaar het diploma Bachelor HBO Theologie/Pastoraat aan de Academie voor Theologie en Levensbeschouwing (ATL) van de Hogeschool Inholland te Amsterdam behaald worden.

Het Opleidingsinstituut beoogt te voorzien in de behoefte aan eigen geloofsontwikkeling en stimulering van ruimdenkend geloofsleven en pastorale zorg/geestelijke verzorging zoals zich dat onder andere in de geloofsgemeenschappen van NPB en VVP (of daarmee verwante geloofsgemeenschappen) voordoet. Deze gemeenschappen bewegen zich op het brede terrein tussen orthodoxie en atheïsme, dat in het bijzonder de vrijzinnig-christelijke en de religieus-humanistische varianten van geloofsbeleving omvat.

De opleiding van het instituut is ook gericht op de geestelijke verzorging in die (zorg)instellingen waar een ruimdenkende inbreng wordt gevraagd. Daarnaast vormt de opleiding ook een goede ondersteuning bij (het vestigen van) een eigen praktijk op dit werkterrein.

Zie verder op: www.instituutovp.nl

Deel dit