Waar blijft de liberale islam?

Waar blijft de liberale islam?

Liberaal christendom is inmiddels een begrip geworden. Maar hoe zit het eigenlijk met de liberale islam? 

In het nieuws over de islam, domineren de radicalen. Het kan het beeld oproepen dat er alleen maar fundamentalistische moslims zijn. Op de website liberaalchristendom.nl legt godsdienstwetenschapper Gé Speelman dat er echter ook een liberale islam is. 

De vrijzinnige stroming in de islam is niet hetzelfde als die in het christendom. Dat wordt veroorzaakt door de ontstaantsgeschiedenis van de twee en de rol die de heilige teksten in de beide tradities spelen. 

Het artikel van Gé Speelman is hier te vinden. 

Islamoloog Mohamed Ajouaou reageert op het artikel van Speelman en stelt dat hervormingen in de islam urgent zijn, maar dat de islam een complexe religie is. Bij de oproep voor hervormingen is het daarom belangrijk om je af te vragen waar die veranderingen moeten plaatsvinden en wie ze doorvoert. 

Lees de reactie van Mohamed Ajouaou hier 

De website liberaalchristendom.nl is een digitale voortzetting van het boek Liberaal christendom. Hierin werden verschillende onderwerpen vanuit een vrijzinnig kader behandeld. De onderwerpen die niet in het boek kwamen, komen nu op de website aan bod. 

In de komende weken zullen islamdeskundigen Anne Dijk en Mohamed Ajouaou reageren op het artikel van Speelman. 

Deel dit