‘Heering is nog steeds een belangrijke gesprekspartner’

‘Heering is nog steeds een belangrijke gesprekspartner’

De vrijzinnige theoloog Gerrit Jan Heering heeft ons veel te vertellen als we kijken naar het geweld in bijvoorbeeld het Midden-Oosten, zo meent theologe Carola Dahmen die in Heering een groot voorbeeld ziet.

Carola, die sinds kort predikant is in Berkenwoude, stemt op Heering in de verkiezing van de meest vrijzinnige theoloog, vanwege drie redenen. Allereerst omdat Heering aan de wieg staat van de beweging ‘Kerk en Vrede’.  ‘Heering kan een boeiende gesprekspartner worden als we nadenken over de onmogelijkheden van zowel het pacifisme als het voorstaan van militair ingrijpen.’

Daarnaast heeft Heering Carola geholpen in haar theologie. ‘Hij geeft mij een sleutel tot het spreken over God. Christelijk spreken over God is symbolisch. Een symbool houdt de spanning tussen “zo is het” en “daar lijkt het op”. Heering plaats het symbolisch spreken over God dichter bij de werkelijkheid dan bij het zinnebeeld, omdat God zich aan mensen openbaart, zichzelf meedeelt. Maar toch kunnen en zullen wij nooit heel concreet over God spreken. God blijft een ongrijpbaar mysterie waaraan wij af en toe door middel van symbolische taal raken.’

Tenslotte prijst Carola de rechtsmoderne lijn van Heering. ‘De begrippen zonde en genade die in de vrijzinnigheid tegenwoordig moeilijk te vinden zijn heeft hij nieuw leven ingeblazen. Ik denk dat de
vrijzinnige theologie precies dat weer moet gaan doen. Bij de bijbel beginnen en vrijzinnig (dat wil zeggen met hart en verstand, verruimd van geest en zonder vrees om nieuwe/oude theologische wegen te bewandelen) over de betekenis van teksten, traditie en ervaring na te denken.’

Heering (1879-1955) was remonstrants predikant en vanaf 1917 hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium te Leiden. Heering heeft grote invloed gehad als voornaamste woordvoerder en stuwende kracht van het christen-antimilitarisme. Van de oprichting in 1924 tot 1935 was Heering de bezielende voorzitter van de vereniging Kerk en Vrede. Zijn pacifistisch commentaar op de ontwikkelingen in kerk en wereld verscheen geregeld in het weekblad van deze beweging, Militia Christi.

Heering is een van de tien theologen die geselecteerd zijn voor de verkiezing van meest vrijzinnige theoloog van Nederland. U kunt op hem of op een van de andere theologen stemmen.

Stem hier

Deel dit